De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Met de registers uit dit project maken maakt het Archief de index op de Bevolkingsregisters compleet. Hiermee komt men een belangrijke stap dichterbij een compleet doorzoekbare bevolkingsregistratie van Amsterdam, van de 16e eeuwse doop-, trouw- en begraafregisters tot de meer recente gegevens zonder beperking op de openbaarheid.
Het betreft 98.914 scans waarvan er nu 91.152 zijn ingevoerd.
Lees hier verder.

Symantec schrijft in een blog dat dit betekent dat mediabestanden die ontvangen worden via WhatsApp en Telegram kunnen worden gemanipuleerd door aanvallers. Deze beveiligingsfout komt standaard voor in WhatsApp en in Telegram op het moment dat bepaalde functies zijn ingeschakeld.
Lees hier verder.

"Voor Nederland heb ik even een splitsing naar provincie gemaakt. Elke week komen er honderdduizenden gedigitaliseerde documenten bij!", blogt Eric Hennekam. Het gaat om een in 2018 verschenen artikel dat nu is geactualiseerd en een schat aan informatie geeft.

Het CBG beschikt over een collectie van inmiddels miljoenen Nederlandse bidprentjes, die dikwijls hele nuttige informatie voor genealogen bevatten.
Heb je zelf een verzameling bidprentjes die je graag ter beschikking wilt stellen aan mede-familieonderzoekers, is dit het moment ze in te leveren bij het CBG.

Momenteel zijn twee medewerkers van FamilySearch dagelijks bezig de bidprentjes te scannen, zodat ze op termijn digitaal beschikbaar zijn op de website van het CBG.
Lees hier verder.

Begin deze maand ging een tijdelijke commissie Digitale Toekomst van start. Doel de Tweede Kamer meer grip te geven op technologische ontwikkelingen. Dat veroorzaakte een stroom aan negatieve reacties. Niet geheel onbegrijpelijk trouwens. Zoals:

De trouwregisters vanaf 1576 zijn gescand en nu digitaal doorbladerbaar. Digitale bezoekers kunnen nu zelf op zoek naar de inschrijving van huwelijken van hun voorouders. De informatie is in SchiedamGen te vinden op internet via sgen.schiedam.nl onder het tabblad DTB (Doop, Trouw en Begraven).

De registers zijn (nog) niet met zoektermen doorzoekbaar. ‘Dat heeft voornamelijk te maken met het handschrift’ aldus het gemeentearchief. ‘Wie zijn of haar familiegeschiedenis heeft uitgezocht weet ook de trouwdata van de voorouders en kan op die manier snel de inschrijving(en) vinden.’

Volgens de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland - WGOD kunt u via de onderstaande link in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934.
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.
Lees hier verder.

 

We hebben recent vernomen dat een van deze taalexperts ons beleid voor gegevensbeveiliging heeft geschonden door vertrouwelijke, Nederlandstalige audiofragmenten te lekken. Onze privacy- en beveiligingsteams doen actief onderzoek naar dit incident. We zullen actie ondernemen. We houden onze waarborgen opnieuw tegen het licht om te voorkomen dat dit soort misbruik in de toekomst kan plaatsvinden.
Lees hier verder.

Al tien jaar oud is Windows 7, u weet wel, de opvolger van Vista, en over zes maanden, op 14 januari 2020, is de liefde over. Hoe zit u met alle upgradetrajecten? Al lang afgerond of draaien nog ergens wat Windows 7-machines?
Lees hier verder.

Dit is een blog van Eric Henekam die in 2013 verscheen. Het gaat over bronnen, tips en tools voor het zoeken naar personen en beelden via internet. Aan actualiteit heeft deze blog niet ingeboet en dat komt ook omdat de blog met regelmaat wordt ge-update, de laatste is van gisteren, 10 juli.

Lees hier verder.

Voor veel mensen is de vakantie al (bijna) aangebroken. Waar moet je op letten als je in het buitenland online wilt gaan, bijvoorbeeld om een leuk restaurantje uit te zoeken of om met het thuisfront contact te houden? 

N.a.v. het van de week versturen van ons persbericht inzake de te ver doorgeschoten privacyregels waarover onze voorzitter ageerde, kwamen een aantal mails retour danwel ontvingen we van een aantal verenigingssecretariaten een e-mail adreswijziging. Van een aantal verwachten we nog nader bericht.
Deze correcties/wijzigingen zijn zo veel mogelijk verwerkt. Mocht u in de database 'Verenigingen' fouten of tekortkomingen zien, laat het de redactie weten.
Met dank.

Heb je het programma Kassa gezien, afgelopen zaterdag? Uit de aflevering blijkt dat de kans dat je iets van je geld terugziet steeds kleiner wordt. Zorg daarom dat je beter bewapend bent tegen de nieuwe vormen van digitale criminaliteit en lees mijn blog.
Lees hier verder.

Sinds de invoering van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 hebben zij die hun familiegeschiedenis onderzoeken en in kaart willen brengen in de vorm van een stamboom het moeilijk. Wat Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie van de HCC, de grootste computerclub van de Benelux, betreft is men met de AVG knap doorgeschoten.

Hoe mooi wordt het niet? Hdet bedrijf Admirror heeft spiegels interactief gemaakt. Het Limburgse bedrijf heeft de interactieve touch spiegel ontwikkeld, waardoor er nieuwe innovatieve communicatieoplossingen mogelijk zijn. Daarbij denken wij direct aan het beoefenen van onze hobby nu ook in de badkamer :-)