Vandaag is Centurial versie 1.16 uitgebracht. Deze versie introduceert de tijdlijn voor personen, naamgevingssystemen voor verwantschappen en het nieuwe GEDCOM export dialoogscherm. Daarnaast bevat deze versie diverse verzoeken van gebruikers.
Vanaf nu hier beschikbaar voor download!

GLAMi Awards: de Grammy van de museumwereld

Netwerk Oorlogsbronnen heeft met Oorlogslevens.nl een prestigieuze GLAMi Award gewonnen. Vorig jaar mei waren ze nog bij ons op bezoek voor een presentatie. De GLAMi Award is één van de belangrijkste internationale prijzen op het gebied van erfgoed en innovatie. De award wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de MuseWeb Conference in Verenigde Staten. In andere categorieën wonnen onder meer het Smithsonian Institution en The Getty.

Bij het HCO verschenen nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand:

  • Holten, 1896 – 1902
  • Markelo, 1829 – 1839, 1853 – 1871

In maart zijn de volgende archieftoegangen nieuw op de website van het HCO verschenen:

In plaats van vier, heeft webshop 123inkt slechts één octrooi op Samsung cartridges voor printertoner geschonden. Dat oordeelt het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep van een bodemprocedure bij een slepende strijd tussen 123inkt en HP, de nieuwe eigenaar van Samsungs printerdivisie.
Lees hier verder.

Delpher is onlangs uitgebreid met 58 nieuwe titels waaronder Het Algemeen Dagblad (16.000 edities), Het Binnenhof (katholiek dagblad in de regio Delft, Den Haag, Zoetermeer en het Westland, periode 1945-1960), het Belgisch Dagblad en het Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indië, om er maar eens een paar te noemen.

11 bestaande titels zijn verder aangevuld, waaronder duizenden afleveringen van Tubantia, Het Vaderland en Arnhemsche Courant.

Handig is deze link die je alleen laat zoeken in deze nieuwe toevoegingen.

Onlangs ontving het Noord-Hollands Archief honderden foto’s van de bevrijding van Haarlem. De opnames zijn gemaakt door Flip Delemarre, die beroepsfotograaf was ten tijde van de bevrijding én enige dagen geleden 99 jaar is geworden. De foto’s zijn nu allemaal gedigitaliseerd en voor het publiek beschikbaar. Een aantal bijzondere beelden zijn uitgelicht in een webexpositie.

De Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL) heeft manuscripten, oude drukken, foto’s en kaarten van Zuidoost-Azië beschikbaar gemaakt via Digital Collections. Daarmee is een deel van de Leidse collecties op het gebied van Zuidoost-Azië digitaal beschikbaar voor onderwijs, onderzoek en het belangstellende publiek. Vanwege copyright bepalingen zijn niet alle stukken online beschikbaar, maar deze kunnen (na de corona-maatregelen) op de leeszaal Bijzondere Collecties in de Universiteitsbibliotheek worden bekeken.

Uitgave nr. 7, het mei/september nummer 2020, gaat binnenkort verschijnen en dat betekent goed nieuws nu we met z’n allen vanwege het Corona-virus zo veel mogelijk thuis moeten blijven. Immers, een beetje afwisseling is dan meer dan welkom en hoe leuk is het dan om je weer eens te kunnen laten inspireren door een nieuwe Familie in Beeld.
Lees hier verder.

75 jaar vrijheid is aanleiding om te investeren in de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Met subsidie van het Mondriaanfonds gaat wij Erfgoed Leiden het hele politiearchief van 1940-1945 digitaliseren. Zodat bijna elke gebeurtenis, waarbij de Leidse politie in actie kwam, online voor onderzoek toegankelijk is. "In het najaar kunt u ons helpen met het maken van een database", laat het archief weten..

 

Hoewel de frequentiebanden voor 5G nog geveild moeten worden, heeft Vodafone nu al besloten om het nieuwe mobiele netwerk in Nederland te activeren. Vanavond wordt 5G voor de helft van het land uitgerold, in juli volgt de rest. Vodafone gebruikt daarvoor bestaande frequentiebanden en bestaande antennes. 
Lees hier verder.

Een goede Wifi-verbinding is niet meer weg te denken voor allerlei communicatie over het internet. Zoals we voor mobiele netwerken met 5G een nieuwe standaard kunnen verwachten komt er ook voor Wifi een nieuwe standaard, Wifi 6.
Lees hier verder.

Felicitaties aan het adres van Ton te Meij. Gisteren werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Los van allerlei andere bestuursfuncties was Ton destijds voorzitter van de afdeling Computer Genealogie van de NGV. Toen die afdeling door het toenmalige hoofdbestuur zonder vooraankondiging werd opgeheven ging hij verder met de Genealogische Computer Vereniging. Die vereniging ging een paar jaar later op in HCC!genealogie. Hijzelf trad toen terug. Vanaf 2005 is hij sterk betrokken bij de Indische Kwestie en trekker van het Indisch Platform 2.0.

In Nederland zijn talloze regionale en plaatselijke archieven, waar online scans van originele doop-, trouw-, begraaf-, en lidmatenboeken worden aangeboden. Ook zijn veelal akten van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister te raadplegen. Er is heel veel informatie digitaal en online beschikbaar, maar de grote vraag is: Waar vind je wat? Hadden we daar vroeger o.a. Zoek Akten voor, nu is er (gelukkig) Geneal-IX.

Eerste archieven van stads- en dorpsbesturen nu online.

Een reçu die Jacob Verhoeven in 1715 krijgt als bewijs dat hij 4 gulden en 10 stuivers heeft betaald voor een jaar onderwijs. Of een akte uit 1611 waarin Maurits, prins van Oranje en baron van Cuijk, uit de doeken doet hoe hij de restauratie van de Cuijkse kerk denkt te financieren. Veel historici en stamboomonderzoekers spitten voor hun onderzoek dorpsbestuursarchieven door en proberen zo stukje bij beetje de geschiedenis van hun plaats of voorouders te ontrafelen. Goed nieuws: de eerste archieven van stads- en dorpsbesturen staan nu online! Méér dan 5.000 inventarisnummers gratis digitaal. Zo haal je heel eenvoudig een schat aan historische informatie via internet je computer binnen.

De oudste notarisarchieven van Schagen en Texel zijn gescand en zijn nu te raadplegen via de website van het Regionaal Archief. Het zijn archieven van notarissen uit de periode van het begin van de zeventiende eeuw tot en met 1842, toen er nieuwe wetgeving kwam voor het notarisambt.