Zowel Apple als Google stoppen (voorlopig) met het beluisteren van gesprekken die werden opgenomen via hun stemassistenten Siri en Google Assistent. De gesprekken werden getranscribeerd door onderaannemers.
Lees hier verder.

 

Het blijft een hardnekkig misverstand: de Nazi’s waren zo gründlich in de registratie van alles, dat we ook nu nog alles terug kunnen vinden. Ik hoorde dat afgelopen week ook weer, toen een bezoeker van ons wilde weten, of we ook informatie hadden over zijn familie. ‘Want jullie hebben toch ook de transportlijst?’ Waarna ik hem moest uitleggen dat ‘de transportlijst’ niet bestaat.
Lees hier de column van José Martin, onderzoeker Herinneringscentrum Kamp Westerbork

De afgelopen maanden heeft Het Utrechts Archief geëxperimenteerd met het laten transcriberen van 17e eeuwse brieven door de computer. De resultaten waren verrassend. Betekent dit het einde van de handmatige transcripties? Lees hier over de aanpak en resultaten.

Diverse archieforganisaties zijn actief op het gebied van Handwritten Text Recognition (HTR). Hiermee kunnen onder andere automatisch transcripties gemaakt worden van handgeschreven documenten. En dat klinkt natuurlijk mooi, nog meer archiefstukken die inhoudelijk doorzocht kunnen worden. En toch bekruipt mij een naar gevoel, kunnen archieven wel omgaan met deze extra inhoud?, blogt Bob Coret.
Lees hier verder.

Microsoft blijft werken aan het Start-menu van Windows 10, wat het eerder al heeft herzien. Na het debacle van het touch-gerichte Start-menu van Windows 8 heeft opvolger 10 al een lichte terugkeer naar het klassieke Start-menu gebracht. Uit een nu per ongeluk naar buiten gekomen testbuild van Windows 10 komt naar voren dat de Live Tegels van het Start-menu mogelijk worden geschrapt.
Lees hier verder.

Het resultaat van het onderzoek naar de Nederlandse deelnemers aan de Slag bij Waterloo door Bas Lems staat sinds kort online op de website van het Stadsarchief Amsterdam.

De AIVD heeft archiefstukken van de eerste moderne inlichtingendiensten Generale Staf sectie III en IV overgedragen aan het Nationaal Archief. In de twee dozen zit materiaal uit 1914 tot 1939. Met o.a. informatie over de werkzaamheden van censuurbureau’s, de codes van het Duitse leger, diverse crypto-apparaten, lesmateriaal voor een cryptografische opleiding voor officieren, en het gebruik van onzichtbare inkt.
Lees hier verder.

Stay cool this summer!, zegt EDPS. She presents 11 tips to stay secure online while on holiday... and in a sunny mood.

Download it here and bring it with you on your device.

De Janskerk, het publiekscentrum van het Noord-Hollands Archief, staat sinds begin juli aan de binnenkant en aan de buitenkant in de steigers. Reden hiervoor zijn werkzaamheden door de gemeente Haarlem aan de buitenkant van het monumentale pand en een verbouwing en aanpassingen aan het interieur door het Noord-Hollands Archief.

Vanwege de verhuizing van 25 strekkende kilometer archieven zal de Studiezaal Originelen gesloten zijn gedurende de maanden augustus en september. Gedurende de periode voorafgaande aan de verhuizing is de capaciteit van de digitalisering op aanvraag met 50% verhoogd, zodat onderzoekers waar nodig extra inventarisnummers kunnen laten digitaliseren en zo wellicht tijdens de periode van sluiting thuis kunnen doorwerken.
Lees hier verder.

Fraudehelpdesk mag geen phishingmails meer verzamelen van Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Waanzin, veel te ver doorgeschoten.
Lees hier verder.

Het Rijksvastgoedbedrijf zoekt een nieuwe eigenaar voor cultuurhistorisch erfgoed in het Drentse dorp Veenhuizen. De organisatie heeft daartoe een zogenoemde belangstellendenregistratie op touw gezet.

De koper krijgt de mogelijkheid het bijzondere verhaal van Veenhuizen een vervolg te geven. Met oog voor en gebaseerd op de erfgoedwaarde en aandacht voor duurzame ontwikkeling.
Lees hier verder.

De aller- allerlaatste serie Bevolkingsregisters van Amsterdam. Met de registers uit dit project maken maakt het Archief de index op de Bevolkingsregisters compleet. Hiermee komt men een belangrijke stap dichterbij een compleet doorzoekbare bevolkingsregistratie van Amsterdam, van de 16e eeuwse doop-, trouw- en begraafregisters tot de meer recente gegevens zonder beperking op de openbaarheid.
Het betreft 98.914 scans waarvan er nu 91.152 zijn ingevoerd.
Lees hier verder.

Symantec schrijft in een blog dat dit betekent dat mediabestanden die ontvangen worden via WhatsApp en Telegram kunnen worden gemanipuleerd door aanvallers. Deze beveiligingsfout komt standaard voor in WhatsApp en in Telegram op het moment dat bepaalde functies zijn ingeschakeld.
Lees hier verder.

"Voor Nederland heb ik even een splitsing naar provincie gemaakt. Elke week komen er honderdduizenden gedigitaliseerde documenten bij!", blogt Eric Hennekam. Het gaat om een in 2018 verschenen artikel dat nu is geactualiseerd en een schat aan informatie geeft.