Aan de database 'Archieven', 'Zeeland' zijn toegevoegd het Gemeentearchief Reimerswaal en het Gemeentelijke Archiefdienst Goes.

Collectie Overijssel beheert veel archiefdocumenten die moeilijk leesbaar zijn. Merkwaardig genoeg zijn handschriften uit de 14e eeuw vaak nog wel te ontcijferen – zeker met enige oefening en vasthoudendheid – maar teksten uit de 16e en 17e eeuw kunnen een stevige uitdaging vormen, ook voor geoefende onderzoekers. Om die reden maken archiefonderzoekers vaak transcripties tijdens hun onderzoek. Letterlijk zijn dit overtypte versies van de handgeschreven documenten. In het verleden werden getypte versies van documenten uit onze collecties soms door bezoekers aangeboden ter archivering. Day wordt nog steeds opprijs gesteld.

Leer hier verder.

Jaarlijks ‘eert’ burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom de grootste privacyschenders van het desbetreffende jaar. Niet geheel onverwachts gaan dit jaar de prijzen naar politici. Demissionair minister Hugo de Jonge gaat er met de publieksprijs vandoor, terwijl zijn (demissionair) ambtsgenoot Fred Grapperhaus de juryprijs opstrijkt. Of beide bewindslieden hun Big Brother Award komen ophalen valt te betwijfelen. De prijs is bedoeld om op een ludieke manier aandacht te vragen voor het respecteren van privacy.
Lees hier verder.

Kadastrale leggers, missalen, zangboeken en eeuwenoude documenten waarin beslissingen van het stadsbestuur staan opgetekend. Goes wil een begin maken met de restauratie en digitalisering van allerlei waardevolle stukken uit het stadsarchief. "Ze zijn het waard om bewaard te blijven", zegt wethouder André van der Reest. "Maar we willen ze ook graag tonen aan het publiek."
Lees hier verder.

Goede WiFi is tegenwoordig bijna een primaire levensbehoefte geworden. En hoe meer we thuis zijn, hoe belangrijker WiFi is om te videobellen, gamen en streamen. Oók als dat tegelijkertijd gebeurt. Gelukkig kan dat, namelijk door internet te halen uit elk stopcontact in huis. Van de gameruimte in de kelder tot je werkplek op zolder.

Blij dat de wet per 1 januari 2022 wordt aangepast waardoor gemeenten verplicht worden om burgers die in de gemeente wonen ook in te schrijven in de burgerlijke stand en daarmee ook een briefadres te geven. Waarom gemeenten dat voorheen niet hoefde te doen ontgaat ons vooralsnog.

De demissionaire ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben dit jaar de twijfelachtige eer om winnaar te zijn van een Big Brother Award. Die awards worden ieder jaar door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom uitgereikt aan "de grootste privacyschenders van Nederland". Dat moet u als burger natuurlijk niet proberen!
Lees hier verder.

De archieven van het Historisch Archief Haarlemmermeer worden verhuisd naar het Noord-Hollands Archief.
Lees hier verder om welke archieven het gaat en hoe u scans kunt aanvragen.

Op 6 december zijn 259.970 nieuwe krantenafleveringen toegevoegd aan Delpher. Het gaat om 107 titels van 1640 tot 1971. Het leeuwendeel was nog niet of alleen voor de oorlogsjaren beschikbaar. Hiermee wordt de krantencollectie die nu meer dan 2 miljoen kranten bevat weer rijkelijk aangevuld. 

WhatsApp-gebruikers hebben vanaf dinsdag de optie om in te stellen dat berichten in nieuwe chats standaard na bepaalde tijd verwijderd worden. Dat maakt het dochterbedrijf van Meta (voorheen Facebook) bekend op zijn website.
Lees hier verder.

Koning Willem-Alexander heeft bij Koninklijk Besluit van 24 november 2021 een onderscheidingsvlag vastgesteld voor de Prinses van Oranje en Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Alexia en Prinses Ariane der Nederlanden, zodra deze ook de leeftijd van achttien  jaar hebben bereikt.
vlagh.k.h.deprinsesvanoranje

Bij het HCO zijn de volgende toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:
  • Nieuwleusen, geboortes, 1903 – 1912
  • Ambt Ommen, geboortes, 1870 – 1877

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden de website en via www.wiewaswie.nl.
Collectie Overijssel stelt deze nieuwe en bijgewerkte bronnen ook beschikbaar aan Open Archieven. Dus ook op www.openarch.nl kunnen de nadere toegangen - van Collectie Overijssel - geraadpleegd worden.

Verschillende genealogen hebben gebruik gemaakt van Scanning on Demand van het West-Brabants Archief. Ze deden dat o.a. om registers uit parochiearchieven te laten digitaliseren. Zoals bijvoorbeeld doopboeken (1796-1915) van de parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart te Hoogerheide of trouw- en doopboeken (1843-1871) van de Sint Lambertusparochie te Etten-Leur.
Lees hier verder.

Omdat we tijdens de coronacrisis niet fysiek bij elkaar kunnen komen zetten we hier enkele opgenomen videos van presentaties op de site.

De Open Dag bij het Zeeuws Archief (6 november) had dit jaar als thema 'Verbinding over water'. Vanwege de coronamaatregelen konden we minder geïnteresseerden ontvangen dan we gewend zijn. Voor wie het gemist heeft: een aantal programmaonderdelen is terug te kijken.

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft het collectieproject rondom de homepages van de vroegere internetprovider XS4all gecompleteerd. Gedurende de afgelopen twee jaar wist het webarchiveringsteam van de nationale bibliotheek 3.244 XS4all-homepages uit de periode 1994-2001 voor de eeuwigheid te bewaren.
Lees hier verder.