Overzicht video's

Deel dit artikel

,

Om alle video's te zien dient u eerst in te loggen met uw HCC-account.

 

03-04-2022 160 weergaven

Genealogie en DNA door John Glaser

Op 5 maart gaf John Glaser een presentatie over Genealogie en DNA. Hij gaf antwoord op de vragen Wat heeft een genealoog aan een DNA-test? Welke DNA-test zijn er waar kan ik deze laten doen? Wat kan je er mee bereiken en kan je de resultaten ook verwerken, m.a.w. hoe gaan genealogieprogramma's hiermee om. Kan een genealogieprogramma ook aangeven met wie je een DNA-test kan doen. Wat heb je aan matches? Welke websites, YouTube-video's en Tv-programma's zijn interessant.

 25-03-2022 201 weergaven

Ancestris door John Glaser

Op 5 maart gaf John Glaser een presentatie over het programma Ancestris. Dat is een gratis genealogisch programma waarmee op een een aantrekkelijke website kan worden gemaakt inclusief foto’s, maar ook met scans van de akten.

 Onderscheidingen.jpeg1:45:35 28-05-2022 2 weergaven

Militaire Onderscheidingen door Bert Keers

Bert Keers, hoofd afdeling decoraties bij het Ministerie van Defensie, geeft een presentatie over alle voorkomende onderscheidingen van 1813 tot heden.
Denk daarbij aan definities, achtergrond, decoratiebeleid, decoratiepalet en het dragen van onderscheidingen.

 1:32:09 02-10-2021 160 weergaven

Aldfaer 10 door Han Kortekaas

Han Kortekaas geeft een uitgebreide presentatie over het meest gebruikte genealogieprogramma. Aldfaer 10 is de veilige opvolger van Aldfaer 8 en 9. 
Bijzondere aandacht voor het koppelen van afbeeldingen bij een gebeurtenis. Zoals een scan van een geboorte of huwelijk.
Excuses voor het geluid, want de eerste 12 minuten zijn niet zo goed te verstaan. 

1:02:51 03-04-2020 159 weergaven

Nederlands Militair Erfgoed door Jan de Keizer

De heer de Keizer werkt mee aan de website Nederlands Militair Erfgoed en is verantwoordelijk voor het project Officiersboekjes. Aan de hand van een aantal vooraf aangeleverde namen en van tijdens de presentatie door u aan te leveren namen, zal de heer de Keizer nagaan bij welk krijgsmachtonderdeel betrokkene heeft gediend en in welke rangen. Ook kan via inzage in zijn officiersboekje worden nagegaan waar hij gelegerd is geweest en of hij is uitgezonden naar Nederlands-Indië of Suriname.

45:05 20-03-2020 1,2K weergaven

Ancestor Tree Manager door John Glaser

Ancestor Tree Manager (ATM) is een gratis genealogieprogramma waarmee op eenvoudige wijze een aantrekkelijke website te maken is voor het publiceren van kwartierstaten, parentelen, persoonsbladen, met foto's van de personen maar ook met scans van bronnen en een index op de personen. Draait onder Java 13 op Windows, Linux en MacOS
Sterke punten van dit programma zijn de gegevenscontrole, meerdere uitvoertalen maar ook kan het programma naast het Nederlands volledig in het Engels of Duits worden gebruikt.

51:17 25-05-2019 165 weergaven

Genealogie en digitale fotografie door Fred Baltus

In zijn presentatie zal de heer Baltus ons laten zien hoe je digitale fotografie met behulp van je smartphone of tablet kunt gebruiken bij je onderzoek. Omdat het gaat om het maken van duidelijke foto’s is de compositie van ondergeschikt belang. Belangrijker is namelijk dat je achteraf nog weet wat je hebt gefotografeerd en waar dat was en hoe je de foto’s moet opslaan. Het is dan ook belangrijk de foto’s van een herkenbare naam te voorzien zodat ze eenvoudig terug te vinden zijn.

51:47 25-05-2019 76 weergaven

Oorlogslevens door Lizzy Jongma

Dit is het onderwerp van de presentatie die Lizzy Jongma, projectleider van de website Oorlogslevens en Edwin Klijn, programmamanager van het Netwerk Oorlogsbronnen vanochtend geven.

Verreweg de meeste vragen die medewerkers uit de oorlogserfgoedsector krijgen, gaan over personen. Met name stamboomonderzoekers en familie en historici zijn zeer geïnteresseerd in deze periode.

Het Netwerk Oorlogsbronnen bouwt samen met zijn partners aan een website voor informatie over oorlogsbetrokkenen in de volle breedte (verzet, collaboratie, vervolging, burgerslachtoffers, militairen etc.)

1:27:35 03-03-2019 273 weergaven

PRO-GEN door Johan Mulderij

Sterke punten van PRO-GEN zijn o.a. de eenvoud van het invoeren via een relatieschema en de complete uitvoer, varierend van eenvoudige lijsten, prachtige cirkelvormige kwartierstaten, volledig geindexeerde tekstuitvoeren tot en met het aanmaken van pagina's voor uw website.

Voor veel gebruikers is ook de aanpasbaarheid van het programma belangrijk. Op eenvoudige wijze kan men allerlei zaken toevoegen of aanpassen zoals bijvoorbeeld selectievoorwaarden of zelfs de database-indeling. Ook kan men de tekstuitvoer op vele punten naar eigen wensen aanpassen. Vandaar ons motto "Genealogie à la Carte".

56:07 29-05-2019 149 weergaven

Digitale Nazorg door Sander van der Meer

Sander van der Meer heeft een jarenlange achtergrond in de forensische opsporing als digitaal specialist, is gastdocent bij uitvaartopleidingen op het gebied van de digitale nalatenschap en is geregeld te horen en te zien op radio en TV.
Maar hoe krijg je als nabestaande toegang tot contacten, foto’s of documenten, noodzakelijk voor de administratie of voor de verwerking als dit is beveiligd met een wachtwoord of toestelcode? Moet je nu wel of niet de social media en online diensten opzeggen en hoe voorkom je identiteitsfraude met gegevens van jouw dierbare?

1:52:04 16-01-2019 176 weergaven

Genealogie door Han Bleyenbergh

De volledige syllabus en de presentatie in pdf-vorm zijn voor HCC-leden gratis te downloaden via www.hcc.nl/. In deze presentatie vind je onder meer hoe je zoekt via internet en voorbeelden hoe je gebruikmaakt van een aantal genealogische zoekwebsites, zoals wiewaswie.nl, openarch.nl, zoekakten.nl en delpher.nl. In dit artikel wordt eerst uitgelegd wat genealogie is en worden diverse begrippen uitgelegd. Daarna gaan we in op hoe je begint.
Alles wat u moet weten als u genealogie uw hobby is.  
 

1:29:02 29-09-2018 66 weergaven

Atjeh door Adriaan Intveld

Onderwerp van de lezing: Het uitvoeren van genealogisch onderzoek naar KNIL-militairen
aan de hand van mijn boek “Gevallen op het veld van eer. Een genealogische verkenning van de militaire erebegraafplaats Peutjoet”
Met aandacht voor recente ontwikkelingen met betrekking tot het digitaal ter beschikking komen van bronnen

54:14 28-05-2018 223 weergaven

Wereldstambomen door John Glaser 

De lezing gaat over populaire wereldstambomen zoals WeRelate, WikiTree, FamilyTree van FamilySearch en Geni van MyHeritage.

Aan bod komen de onderlinge verschillen in grootte, invoer- en uitvoermogelijkheden. Evenals de verschillende notaties van namen en data. 
Waarom een wereldstamboom? Is dit de oplossing voor de veelvoudige registraties in bekende sites zoals GenealogieOnline, Geneanet en MyHeritage? 
Een wereldstamboom bevat maar een keer een persoon. Doordat hier ook uit meerdere takken een persoon meerdere keren kan voorkomen wordt de beheerder er op gewezen dat deze personen moeten worden samengevoegd. Resultaat: een wereldstamboom zoals dat bedoeld is. 

1:01:19 24-02-2018 109 weergaven

Militaire voorouders door dr. A.P. van Vliet

De heer Van Vliet is plaatsvervangend directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie van het Ministerie van Defensie en zal ons meenemen op de zoektocht naar onze militaire voorouders en ons handvatten aanreiken om vragen te beantwoorden zoals bij welke onderdelen dienden zij, wat was hun rang, waar waren zij gelegerd e.d.

57:22 24-02-2018 99 weergaven

De invloed van ziekten op de stamboom door Mieneke Te Hennepe

In haar lezing zal mevrouw Te Hennepe ingaan op de invloed van ziekten op de stamboom. Wat betekende het om twee eeuwen geleden ziek te zijn? Wat is de invloed van de medische geschiedenis op zoektochten in de archieven uit de periode 1700 – 1900. Hierbij zal zij ingaan op de ontwikkelingen van epidemieën in deze periode en op de definities en veranderende betekenissen van deze en andere veel voorkomende ziekten. 

11:29 30-04-2018 138 weergaven

Zoeken met WieWasWie door Fred Baltus

Fred Baltus laat zien hoe u uw voorouders terugvindt op de genealogische site van WieWasWie.
D
e database bevat ruim 160 miljoen personen. 

Het gebruik van WieWasWie is gratis. Alle documenten en scans zijn gratis te doorzoeken en te raadplegen. Je kunt echter met een Premiumtoegang tevens gebruik te maken van de extra voordelen binnen WieWasWie. Zo kun je dan op twee persoonsnamen tegelijk zoeken. En kun je door het gebruik van zogenoemde 'wildcards' bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen van namen in één zoekopdracht meenemen, bijvoorbeeld "Graaf" en "Graeff". Tevens kun je favoriete zoekopdrachten en documenten opslaan, zodat je deze eenvoudig kan terugvinden en een e-mailmelding kunt krijgen wanneer er een wijziging optreedt in deze gegevens.

 

1:20:55 24-02-2018 121 weergaven

Onderzoek op internet door Aad Verouden

Hij laat een aantal websites zien waarmee u uw stamboom kunt "aankleden".

 

1:17:36 30-09-2017 79 weergaven

"Twee rijke weduwen" door Geertje Wiersma

Op 10 maart 1816 voltekende de schatrijke weduwe Johanna Jacoba Borski-Van de Velde het aanvangskapitaal van de Nederlandsche Bank, waarmee ze deze van de ondergang redde. Ook de huidige ABN AMRO heeft veel aan haar te danken: meerdere malen schoot zij de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de firma Hope & Co, gelieerd aan de huidige ABN AMRO, financieel te hulp.

 

27:12 07-10-2017 45 weergaven

Presentatie "het geluk" door René Spork

Het reilen en zeilen van het Stadsarchief is geen bezigheidstherapie voor de zittende medewerkers maar dient een hoger doel: zorgen dat de archieven en collecties optimaal worden benut door een zo groot mogelijk publiek. Daarin slagen bepaalt ‘het geluk’ van het Stadsarchief. Rene Spork laat zien wat daar allemaal bij komt kijken. ‘Geluk’ is het thema van de maand van de geschiedenis 2017. Geluk kun je nastreven, pech overkomt je.

 

29:33 07-10-2017 45 weergaven

Abraham Tuschinski door Arie van der Schoor

Presentaties door stadshistoricus Arie van der Schoor over de pech van de Pools-Rotterdamse bioscoopmagnaat Abraham Tuschinski. De migrant Abraham Tuschinski stichtte in Rotterdam zijn bioscoop-imperium. Bij het bombardement van 14 mei 1940, op zijn verjaardag, verloor Tuschinski al zijn Rotterdamse theaters. Zijn enige Amsterdamse theater staat er nu nog steeds. Abraham Tuschinski kwam om in  Auschwitz op 17 september 1942 .

 

1:22:13 30-09-2017 72 weergaven

HisGis door Ruut Wegman

Ruut Wegman geeft een presentatie over historisch onderzoek naar Westerwolde, Westerwolders en hun woningbezit en het gebruik van HISGIS. Vanaf zijn 16e jaar komt hij al in de archieven, eerst voor genealogisch onderzoek en later voor de reconstructie van het woningbezit in Westerwolde. Hij heeft hiervoor een groot deel van het Westerwolds archief in de Groninger Archieven getranscribeerd.
Aan het eind van zijn presentatie zal hij demonstreren wat de mogelijkheden zijn van HISGIS.

 

 

1:05:45 27-05-2017 201 weergaven

Kadaster Archiefviewer door Albert Beuse

Albert Beuse, hoofd studiezaal bij de Groninger Archieven, geeft uitleg over de Kadaster Archiefviewer. Met behulp van deze viewer is het mogelijk de bestemming en de eigendomsgeschiedenis te achterhalen van elk perceel in Nederland vanaf de invoering van het Kadaster in 1832 tot ongeveer 1985. De kern van de viewer wordt gevormd door de kadastrale legger, aanvullende informatie is te halen uit hulpkaarten en veldwerken. Aan de orde zullen komen onder andere hoe de viewer werkt, waar deze is in te zien en hoe de gevonden resultaten kunnen worden gedownload

 

1:25:39 27-05-2017 199 weergaven

Duitse voorouders door Jos Kaldenbach

De laatste vijf eeuwen (1500-1900) zijn er ongeveer 6 miljoen migraties vanuit het Duitstalige gebied te noteren. Daarna  nog de talloze  oorlogsverplaatsingen en dienstboden. Het rijke westen, in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, was in de Gouden Eeuw steenrijk, zeker in vergelijking tot de arme grensgebieden. Ondanks actieve tegenwerking van de overheid kwamen er jaarlijks - vooral in het zaai- en oogstseizoen -  tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen naar de Nederlanden, en later weer hun familieleden en dorpsgenoten. Naast de land- en tuinbouw waren handelaren (lappen- en koperpoepen) en artiesten, criminelen en gelukszoekers grote groepen binnen deze massa’s. De bijna 500.000 VOC- dienaren uit Duitsland komen daar bovenop.

 

1:19:17 18-02-2017 103 weergaven

Genealogische discussie met Eva Bleeker

Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen "genealogie'gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf. Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen.  Het doel is om een zo interactief mogelijke invulling aan de lezing te geven, waarin een uitwisseling van inzichten en standpunten kan plaatsvinden. Zo kan er een dialoog ontstaan over het delen van historische informatie en kennis, en kan met elkaar geprobeerd worden om het verleden te laten voortleven in het heden.

56:34 18-02-2017 74 weergaven

Delpher door Frans Roelvink

Hij zal ingaan op Delpher; een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken, dat gratis gebruikt kan worden. Hij laat de mogelijkheden en beperkingen zien en geeft tips voor handig gebruik. Ook zal hij kort aangeven waar nog meer kranten te vinden zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij Delpher demonstreren. Delpher bevat inmiddels ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s uit Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname van 1618 tot 1995

35:26 28-02-2015 108 weergaven

Genealogie online door Bob Coret

De website Genealogie Online biedt veel mogelijkheden ten aanzien van het publiceren van uw genealogische gegevens en historische afbeeldingen op Internet. Bob Coret geeft een overzicht van de eigenschappen en mogelijkheden van Genealogie Online.

42:50 07-11-2016 177 weergaven

Genealogie en Internet door John Glaser

Aan bod komen een aantal websites waar je de officiële gegevens kan vinden. Soms is een scan van de akte ook beschikbaar. Vervolgens laat hij de mogelijkheden zien van de websites waar je je gegevens kan publiceren. Dit kan weer leiden tot nieuwe bronnen of verwijzingen naar andere publicaties. 

 

41:12 07-11-2016 116 weergaven

Wat is genealogie door Cor van Rooij

Na een inleiding gaat hij in 8 stappen bekijken hoe we aan de gegeven kunnen komen en deze verwerken.

Behandelt worden: Onderzoek vorm, Thuis verzamelen, Bezoek websites, Bezoek archieven, Gebruik computer, CBG/vereniging, Overige bronnen en Publiceer.

Een prima start voor de "beginnende" genealoog.

 

1:11:26 07-11-2016 108 weergaven

Migranten van Amsterdam door Harmen Snel

Harmen Snel, genealoog en medewerker van het Stadsarchief Amsterdam, bij het publiek bekend van zijn optredens in het succesvolle TV-programma ‘Verborgen Verleden’ zal een presentatie verzorgen met als titel: ‘Migratie naar Amsterdam door de eeuwen heen.’ De stad heeft altijd een grote aantrekkingskracht gehad op migranten uit binnen- en buitenland. Hij zal de groepen belichten die vanaf het midden van de 16e eeuw naar Amsterdam kwamen, redenen: vaak werkgelegenheid en vrijheid van godsdienst. Welke invloed hadden deze nieuwe inwoners op de economie en de samenleving? Harmen Snel is ervaren onderzoeker en kent als geen ander de groepen die van oudsher het gezicht van de vrijgevochten stad bepaalden: de Joden uit Spanje en Portugal, de Hugenoten uit Frankrijk, de protestanten uit Vlaanderen en Brabant, de zeelui uit Scandinavië, maar ook de Italiaanse schoorsteenvegers, Duitse bakkers enz.

 

47:38 07-11-2016 89 weergaven

Een reislustige familie door Rob Tausk

Bij zijn zoektocht naar overgrootmoeder, Aloisia Barbara Weiss (1848-1916), stuitte hij op haar Weense geboorte- en doopregistratie met alleen de naam van haar moeder. Binnen de familie werd er weinig over haar gesproken, alleen dat Aloisia’s vader ene Graaf Wilhelm Albrecht von Neipperg (1819-1895) zou zijn geweest. Hij was een zoon van Graaf Adam Adalbert von Neipperg en Marie Louise, aartshertogin van Oostenrijk. Een buitenechtelijk kind dus. Maar er bestond een ongeschreven wet voor ethische normen waarin werd bepaald dat de vader verplichtingen had tegenover zijn buitenechtelijke kind. Zoals het zorgen voor een goede opvoeding en opleiding, dochters kregen een bruidsschat in overeenstemming met zijn financiële en maatschappelijke status, en dat was nogal wat voor Wilhelm, die op slot Schönbrunn in Wenen leefde. Een voorwaarde voor de verplichtingen was, dat het kind en de zedeloze/overspelige moeder de naam van de vader geheim zouden houden. Belangrijk was ook dat de hoge adel uitgezonderd was van de verplichtingen. Klassenjustitie zouden we vandaag de dag zeggen.

 

1:32:13 23-09-2016 2,3K weergaven

Zoeken vóór 1650 door Mr. A.H.G. Verouden

De periode van de 80-jarige oorlog (1568-1648) vormt voor de meeste genealogen die in Nederland hun onderzoek verrichten, een onneembare horde. Veel administraties zijn door oorlogshandelingen, brand of watersnood verloren gegaan en daarvóór wordt het alleen maar nog lastiger. Toch zijn er in elke provincie nog wel wat zoekmogelijkheden die door de volhardende onderzoeker kunnen worden uitgebuit. 

 

1:15:55 28-05-2016 4,7K weergaven

Open Archieven door Bob Coret


De website Open Archieven biedt toegang tot persoonsgegevens uit historische aktes beheerd door Nederlandse archieven. Op dit moment zijn dat ruim 175 miljoen persoonsvermeldingen, deels gekoppeld aan gescande aktes of registers, van zo'n 75 archiefinstellingen. En het aantal groeit nog steeds! Het zoeken op Open Archieven met één zoekveld is anders: eenvoudig én krachtig. 

In de presentatie zal Bob Coret u meer vertellen over wat er met de website kan. 

 

2:01:53 28-05-2016 141 weergaven

Persoonsbewijzen door René van Eunen

René van Eunen een presentatie over persoonsbewijzen. Door genealogisch onderzoek raakte hij meer en meer geïnteresseerd in het Persoonsbewijs dat in de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter in Nederland werd ingevoerd. Omdat er geen speciaal archief is van Persoonsbewijzen besloot hij deze kaarten op een website te digitaliseren. Hij startte in 2009 de website www.persoonsbewijzen.nl. Tijdens deze lezing vertelde hij ook over het ontstaan en
verdere achtergronden daarvan. Ook besteedde hij aandacht aan hoe een Persoonsbewijs
ons kan helpen bij het verkrijgen van extra informatie voor genealogisch onderzoek
en hoe sommige aantekeningen geïnterpreteerd moeten worden.

 

1:18:10 26-09-2016 1,7K weergaven

Geneaal door John Glaser

Hij laat de mogelijkheden zien van het Nederlanstalige programma Geneaal.
Het kan de genealogische gegevens over personen en relaties tussen de personen opslaan en bewerken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor het genereren van genealogische rapporten en uitvoer. Men kan ook met dit programma een eigen website genereren.

Verder zijn lijsten van personen en relaties te maken en kunnen de gegevens als een zogenoemd GEDCOM-bestand worden uitgevoerd.
Daar waar Aldfaer een relatie heeft met MyHeritage, zo heeft de nieuwe versie 9.0 van Geneaal de mogelijkheid om documenten naar Genealogie-online.nl te verzenden.

 

1:37:41 26-09-2015 4,4K weergaven

Aldfaer door Johan van Hassel

De lezing verzorgd door Johan van Hassel en ging over de lang verwachte nieuwe versie van Aldfaer. De spreker gaf een rondleiding en demonstratie over het vernieuwde Aldfaer.

De installatie en nog veel tips voor het gebruik van dit programma kwamen op ‘het witte doek’. De bonusrapporten kwamen ook uitgebreid aan de orde.
In tegenstelling tot de lezing van het jaar 2014, die meer gericht was op gevorderde gebruiker, was deze lezing bestemd voor zowel degenen die overwegen om met Aldfaer te starten als voor degenen die er al korte of langere tijd mee werken.

Om de video's te zien dien je eerst in te loggen.

Onze video's zijn voor alle 35.000 HCC-leden

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!