Burgerlijke Stand

Deel dit artikel

,

Een geboorteakte blijkt al veel genealogische gegevens te bevatten. Deze gegevens schrijven we over, maar (tegen betaling) is er vaak ook de mogelijkheid om een kopie te maken, zodat thuis alles nog eens rustig is na te lezen en te controleren. Het blijkt dat de vader Hendrik Meulman heet, 30 jaar oud is en het beroep van molenaar uitoefent. De moeder wordt ook genoemd: Klazina Hogerwerf. Van haar wordt geen beroep en of leeftijd genoemd (niet getreurd: er zijn andere referentiedocumenten die dat wel doen). Zijn vader is dus geboren in de jaren rondom 1855. We kunnen de Tienjarige Tafel (de zogenoemde klapper) openslaan en hopen dat zijn vader, Hendrik Meulman ook in Koudekerk a/d Rijn is geboren.

De getuigen in de geboorteakte zijn ook belangrijk, want vaak bestaat er een familierelatie tussen de nieuwe wereldburger en één of meerdere getuigen. Vaak genoeg leest men dat er een broeder bij is of zelfs twee. Maar de getuigen kunnen net zo goed een veldwachter zijn, die op dat moment dienst had of een smid die langs de vaart, wonende vlakbij het gemeentehuis. Een leuke bijkomstigheid is dat de vader werd gevraagd om een eerste en tweede getuige, maar omdat hij lichtelijk beneveld is door jenever of brandewijn niet heeft gedacht aan de noodzakelijke getuigen. Tot 1935 was het nodig dat de geboorteakte werd opgemaakt in aanwezigheid van twee getuigen.

De volgende stap is dus Hendrik Meulman op te zoeken zo rond 1855. In de geboorteakte van zijn zoon wordt namelijk niet vermeld waar Hendrik geboren is, maar op goed geluk vinden we in de klapper van 1853-1862 van dezelfde gemeente Koudekerk aan den Rijn er de (aangifte)datum van deze Hendrik.

Omdat de naam Hendrik Meulman maar één keer voorkomt, mag men aannemen dat deze de overgrootvader is die we zoeken. Maar zoiets mag pas officieël worden vastgesteld na het gevonden huwelijk met de overgrootmoeder Klazina Hogerwerf, in combinatie met de overlijdensakte en de gevonden gegevens in het bevolkingsregister. In de op te zoeken akte vinden we inderdaad dat onze Hendrik Meulman een zoon is van Pieter Meulman, 25 jaar en van Elisabeth de Groot en geboren is op 2 december 1855.

Op deze wijze kunnen we al een mooie stamreeks bouwen naar een zo 'vroeg' mogelijke voorvader. Wat we nog niet weten is waar en wanneer Hendrik Meulman, die geboren is in 1855, is gehuwd, noch weten we iets van zijn vrouw, behalve haar naam Klazina Hogerwerf. De relevante trouwakte kunnen we op dezelfde wijze via de Tienjarige Tafels van huwelijk opzoeken. We zoeken dus nu in de Tienjarige Tafel van omstreeks 1883 naar het huwelijk en vinden dit ook in de gemeente Koudekerk aan den Rijn.

Hendrik Meulman en Klazina Hogerwerf met de bijbehorende huwelijksdatum 12 december 1888. In de genealogie noemen wij dit dan geen aangiftedatum, want in de huwelijksakte staat alleen maar de huwelijksdatum. Bij het opzoeken van het huwelijk in de gemeente Koudekerk aan den Rijn blijkt ook hier weer, dat de huwelijksakte een schat aan genealogische gegevens bevat, nog meer dan de geboorteakte:

  1. Volledige naam van de bruidegom en bruid
  2. Hun leeftijd en beroep
  3. Hun geboorte- en woonplaats
  4. Maar ook gegevens van de ouders van de bruid en bruidegom, hun leeftijd en of zij tijdens dit huwelijk nog in leven zijn 

Als ouders van Hendrik Meulman worden inderdaad Pieter Meulman en Elisabeth de Groot genoemd, zodat we weten dat de eerder gevonden Hendrik dus de juiste is, en dat, als we terugrekenen, de genoemde leeftijden ook inderdaad blijken te kloppen. De getuigen en welke (familie)relatie zij hebben ten opzichte van bruid of bruidegom, met beroepen en leeftijden. In de huwelijksakte wordt ook geschreven over huwelijksbijlagen en wij slaan daarom de bladzijde van de akte om in de hoop op die bladzijde iets van die bijlagen te kunnen vinden. Helaas, pindakaas, daar begint een nieuwe akte.