Inleiding

Deel dit artikel

,

In de genealogie kunnen we een beroep doen op een veelvoud van bronnen. Deze kunnen we vinden in bijv. het nationaal, rijks-, provinciale-, streek- of gemeentearchieven. Tegenwoordig worden vele bronnen via het Internet, voor de voorbewerking naar het archief, geraadpleegd en kunt u een deel van het genealogisch onderzoek daarom thuis doen. Het gaat te ver om in dit ‘voorwoord’ alle die verschillende bronnen uitgebreid te behandelen maar hieronder heb ik wel de belangrijkste opgeschreven.

Bevolkingsgegevens van de gemeenten (na 1811) met de akten van geboorte, huwelijk of overlijden, bevolkingsregisters, gezins- of persoonskaarten, registers van naamsaannemingen

  • Doop-, trouw-, graf/begraafboeken, lidmatenregisters en rekeningen van de kerken (tot 1811)
  • Koopbrieven, notariële stukken van aan- en verkoop van gronden, testamenten
  • Belastingkohieren, belastingregisters en poortersboeken waarin ingekomen zelfstandige beroepen worden vermeld
  • Militie- en lotingsstukken voor de militaire dienst
  • Notulenboeken van instellingen
  • Registers van weeskamers en armenhuizen
  • Gerechtelijke stukken en gevangenisregisters
  • Enz. enz.

Een aantal van deze bronnen zijn te vinden in de bronnenmatrix

Als u in uw familiegeschiedenis duikt of gaat duiken, komt u uw familieleden in dergelijke archiefdocumenten allemaal tegen met een schat aan informatie. Maar bij genealogie gaat het niet alleen om de namen, data en feiten. Oude foto’s en (kopieën van) documenten horen ook in het familiearchief thuis.

Er zijn talrijke andere documenten die uw familiegeschiedenis kunnen inkleuren:

familieaankondigingen, bidprentjes, aktes, testamenten, boedelbeschrijvingen, afbeeldingen, krantenknipsels, ansichtkaarten, onderscheidingen enz. enz. Deze documenten beschrijven beetje bij beetje een stukje sociale geschiedenis van de personen en plaatsen hen in de totale context van de streek en de tijdsomstandigheden.

En mocht u familie hebben met een militaire achtergrond dan is het goed eens een kijkje te nemen op de site van soldaten genealogie.


Een belangwekkende bron was GenVer. Daarop alles wat Family Search voor Nederland en België aan scans beschikbaar heeft. Family Search wordt onderhouden door de The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bij ons beter bekend als de 'Mormonen'. Thans worden de activiteiten van GenVer overgenomen door
Geneal-IX.

Voor buitenlandse bronnen kunt kijken of er een Yahoo groep is voor het specifieke land waar uw interesse naar uit gaat of bij Rootsweb of kijk of er iets is te vinden op Cyndi's List. Wellicht brengt de Startpagina Genealogie of Startpagina Genealogie Buitenland uitkomst.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden