Genealogie is een boeiende hobby, maar ook verslavend. Je wilt steeds meer weten van je familie, maar ook van de historie rondom je voorouders.
Wil jij weten wat genealogie is en hoe je kan beginnen? Kom dan ook naar één van de presentaties in het land de komende tijd.

Klik hier voor de agenda.

De bergings- en identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht gaat samen met de Oorlogsgravenstichting 103 graven op het Ereveld in Loenen (bij Apeldoorn) openen.

 Het Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland! Met interviews, workshops, lezingen, rondleidingen én een grote (inter)nationale informatiemarkt. Laat je inspireren door presentatrice Dieuwertje Blok en haar Verborgen verleden, archivaris Harmen Snel, historica Els Kloek, oud-minister Pieter Winsemius en genetisch-wetenschapper Maarten Larmuseau. Verder zijn er praamvaarten, kinderactiviteiten, stadswandelingen en is de Oldehove open voor publiek. Kom zondag 3 juni naar Leeuwarden voor het gratis te bezoeken Famillement.

 

Stichtse Vecht, 23 mei 2018 - Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (RHC) benoemt met ingang van 1 juni 2018 Roosmarijn Ubink (1974) tot haar nieuwe directeur. Ubink volgt in deze rol interim-directeur Erika Hokke op.
Lees hier verder.

Voor wie adel in de familie heeft of gewoonweg in de adel is geinteresseerd kan in Slot Zuylen nabij Utrecht tot 16 september de themarondleiding Adel en Accessoires krijgen. Kleine voorwerpen, grote verhalen. Bezoekers kunnen een schat aan kleine en fijne objecten die normaal in depot liggen gedurende een aantal maanden in de kamers van het kasteelmuseum bewonderen.

In de familie ging het verhaal dat hij zou afstammen van de hugenoten. Maar klopte dat wel? Met die vraag dook Flip van Doorn in zijn familiegeschiedenis. Hij merkte dat onderzoek naar je eigen stamboom leuk, spannend én verslavend is. En hij ontdekte allerhande afstammelingen.
Lees verder in Dagblad Trouw.

Wat men bij familieonderzoek kan tegenkomen is dat een echtpaar een aantal kinderen krijgt, maar die allen voor hun vijfde geboortejaar overlijden. Een familiedrama uiteraard maar dergelijke kindersterfte was vroeger niet ongewoon. Ook volwassenen werden niet zo heel erg oud, uitzonderingen daargelaten.

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone met data-abonnement. Dat komt natuurlijk grotendeels ook omdat mobiel internet tegenwoordig dankzij 4G net zo goed of soms zelfs beter werkt dan thuis op je computer. Maar wat is 5G eigenlijk en waarom gaan we straks over op 5G?
Lees hier verder.

De VNG wil graag met het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) aan de slag om alsnog tot een moderne persoonsregistratie te komen. Dat stelt voorzitter Jantine Kriens in een reactie op het rapport ‘Niet te stoppen’. ‘Om de verwachtingen rondom digitale dienstverlening waar te maken is een  toekomstbestendig systeem hard nodig’, meldt ze in een reactie.

Het Famillement strijkt zondag 3 juni neer in Leeuwarden. Het belooft hét grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops, rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter Winsemius en Maarten Larmuseau. Nieuw dit jaar zijn de kinderactiviteiten. De organisatie is in handen van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). Uiteraard is ook HCC!genealogie weer van de partij.

Bijna iedereen die de geschiedenis van zijn of haar familie onderzoekt krijgt te maken met militaire voorouders. Ten opzichte van niet-militaire voorouders levert dat het voordeel op dat er veel over hen is te vinden. Althans wanneer zij officier of onder-officier zijn geweest.

Gelukkig bleek men ten kantore van de HCC in Haarlem bij de les tijden geleden toen men er ons op wees dat het houden van persoonlijke gegevens op onze site (van de abonnee’s op onze digitale wekelijkse nieuwsbrief Update) privacytechnisch niet zo handig en wellicht ook niet gewenst was. Voor ons om in samenwerking met het Verenigingsbureau van HCC een nieuwe site te bouwen waarin de beveiliging beter was geregeld en de persoonlijke informatie was uitgebannen. Er is voor in de plaats gekomen een super beveiligd niet meer op de site staand ledenbestand waaraan zijn toegevoegd de namen en e-mail adressen van onze abonnees, zijnde niet-leden.

Bij de NGV blijkt met de privacy te hebben onderschat. Net als bij ons zijn ook bij het NGV mensen aangesloten die stamboomonderzoek verrichten en/of ervaringen of informatie daarover delen. Het gaat daarbij om gevoelige data van familiegeschiedenissen. Afgelopen zondag ontdekte het bestuur van de NGV het bestaan van een lijst met de gelekte data, staat in een mail. Via het ‘prikbord’ op de eigen website werd zelfs een link naar de gelekte data gepubliceerd. Het bestuur schrijft aan de leden: ‘Deze link is inmiddels verwijderd. Het downloaden van deze lijst zonder toestemming van de daarin vermelde personen is onrechtmatig en zelfs strafbaar.’ Of de NGV aangifte heeft gedaan is niet duidelijk. Wel heeft de vereniging een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Zo’n melding is verplicht als een datalek leidt ‘tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens’. Een medewerker van NGV zegt in een reactie dat de vereniging ‘alle door de wet voorgeschreven stappen’ heeft ondernomen. De inlogfunctie op de ‘oude website’ is inmiddels afgesloten.

Het bestuur noemt het lek ‘zeer ernstig’ en biedt leden ‘welgemeende excuses aan. De vereniging vermoedt dat de data door een beveiligingslek op de website ontvreemd zijn. Het bestuur doet nog onderzoek. De onlangs geintroduceerde nieuwe website (https://ontdekjouwverhaal.nl/) is wel beveiligd, het betreft hier de oude site (www.ngv.nl) die geen gebruik van het https-protocol voor een veilige uitwisseling van gegevens tussen gebruiker en website. Het bestuur zegt te bekijken ‘of de oude website offline moet worden gehaald en welke andere technische beveiligingsmaatregelen nog dienen te worden genomen’.

Klik hier om te lezen wat de NGV nu voor een maatregelen heeft genomen.

Eeder maakte wij hier een link naar een artikel met als titel: “EU-wet leidt het einde van de fotografie in: U zult niet geloven wat de EU van plan is.”
Van verschillende zijden werden wij er op gewezen dat het hier nepnieuws betreft. Daarvoor bieden wij onze verontschuldiging aan. Ook voor ons wordt het (steeds) moeilijker om nep nieuws van echt nieuws te onderscheiden.
We blijven daar -met dank aan de reacties van alerte lezers- ons best voor doen.

Op zoek naar militaire voorouders’ en ‘Ziekten, zorg en zoektochten’ zijn de onderwerpen die op zaterdag 26 mei a.s. bij de interessegroep stamboomonderzoek van de HCC, de grootste computerclub in de Benelux aan de orde komen. De -gratis toegankelijke- bijeenkomst wordt gehouden in Zalencentrum Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, 3743 KN Baarn.

In navolging tot andere archieven haalt ook het Regionaal Archief Tilburg gezinskaarten offline. Gedigitaliseerde gezinskaarten bevatten onder andere gegevens over godsdienstige gezindte. Dit worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Het is niet toegestaan op grond van privacy- en archiefwetgeving (AVG) bijzondere persoonsgegevens van nog levende personen online te publiceren. 
Lees hier verder en vooral de daaronder staande boze reacties. Ook wij zijn niet gelukkig met het advies van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) die zulks adviseerde,