De voorzitters van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Hollandse Vereniging voor Genealogie, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, HCC afd. Genealogie, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de Vereniging Veluwse Geslachten, samen vormend het 'voorzittersoverleg Grote Genealogische Organisaties' hebben een verzoek bij de archiefwereld neergelegd, waarin is aangegeven welke bronnen bij voorkeur met prioriteit zouden moeten worden gedigitaliseerd. Het gaat hierbij met name om de 17e- en 18e- eeuwse belastingbronnen. Ook de Volkstelling van 1795 is van groot belang. Reacties hierop vanuit de archiefwereld moeten nog volgen.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag heeft meer dan duizend historische luchtfoto's online gezet: foto's van Nederlandse steden en dorpen uit de jaren 20 en 30.De foto's zijn vanaf vandaag te vinden op Flickr.com, wikimedia.org en de beeldbank van het NIMH zelf.
Lees hier verder.

Dat er (zelfs) Dokkumers bij Zeeuwse Admiraliteit en de Middelburgse Commercie Compagnie in dienst waren is niet zo heel erg bekend. Een goede reden voor de website Zeeuwen Gezocht om daar eens een index van te maken.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven verricht donderdag 7 september op Landgoed Overcinge in Havelte de landelijke opening van de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2017. Het thema van de 31ste Open Monumentendag is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De opening is onderdeel van een publieksprogramma op Landgoed Overcinge. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven zet zich al vele jaren in voor het behoud van monumenten en Open Monumentendag.

Inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zijn niet in staat de digitale dreigingen van andere landen, zoals met name die van Rusland, het hoofd te bieden. Een nieuw op te richten centraal orgaan moet die dreigingen uit het buitenland in kaart brengen en permanent in de gaten houden.
Lees verder op AG Connect.

De gegevens van Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg gaan ook beschikbaar komen op Open Archieven. Het is de 59e archiefinstelling waarvan Open Archieven de gegevens toegankelijk maakt. De eerste collectie van het streekarchief die nu beschikbaar is zijn de militieregisters van Brielle.

NB: de website militeregisters.nl is ter ziele. Gelukkig dat een groot deel van de militieregister op Open Archieven beschikbaar zijn!

Het notarieel archief van Stadsarchief Breda is dankzij vrijwilligers als John Hoevenaar en Henk Kok weer uitgebreid. Zo zijn er van het notarieel archief Breda 1543-1700 ongeveer 146.000 persoonsvermeldingen bij gekomen en van het notarieel archief Teteringen (periode 1843-1905) plusminus 107.000 persoonsvermeldingen. Samen goed voor zo'n 250.000 nieuwe persoonsvermeldingen, verspreid over zo'n 63.000 akten!
Lees verder op Open Archieven.

Het Regionaal Archief Zutphen heeft met behulp van vrijwilligers de registers van verstrekte paspoorten toegankelijk gemaakt. Het gaat om registers van ruim 2.200 paspoorten die in de jaren 1922-1933 door de gemeente Zutphen werden uitgegeven aan haar inwoners. Aan de beschrijving van de personen zijn ook foto's toegevoegd.
Ga naar Open Archieven.

In Nederland woont al decennia een grote groep Nederlanders, die voor een goed deel buiten onze landsgrenzen geboren is. Dan heb ik het over Nederlandse echtparen die woonden en werkten in Nederlands (Oost) Indië (N.O.I.) en daar ook kinderen kregen. En evenzeer over Indische Nederlanders, kinderen van Nederlandse mannen en Indische vrouwen.
Lees verder op de site van Pat Miebies.

Hoe groot is het getal 8 miljard? 8 miljard seconden is 2.222.222 uur, 92.592 dagen of 253 jaar. Uit recente onderzoeken blijkt dat de wereldbevolking over zes jaar 8 miljard mensen zal tellen. Amerikanen checken hun telefoon 8 miljard keer per dag en automobilisten in de Verenigde Staten zaten in 2015 8 miljard uur vast in het verkeer. Het is ook het aantal historische records dat nu op MyHeritage SuperSearch staat.
Lees hier verder.

Onderzoekers van Lookout, expert in mobiele beveiliging, hebben meer dan duizend spyware apps ontdekt die horen tot de family ‘SonicSpy’ en vermoedelijk hun oorsprong kennen in Irak. SonicSpy-spyware wordt sinds februari van dit jaar op veel plekken aangetroffen: in vierduizend onofficiële versies van apps als WhatsApp, Netflix en Pokémon Go buiten de reguliere app stores, en drie in de Google Play Store.
Lees hier verder.

De afgelopen weken zijn nieuwe toegangen op onze archieven gereed en online gekomen. Het gaat vaak om dwergarchieven, archieven met een omvang minder dan 1,5 m. Ditmaal zijn er ook verschillende familiearchieven (en een heerlijkheidsarchief) geïnventariseerd.
Lees verder op de site van het Gelders Archief.

De afgelopen maanden heeft Hugo Meijer, student aan de Rijksuniversiteit Groningen bij het HC Overijssel in kaart gebracht welke bronnen voor huizenonderzoek in Deventer beschikbaar zijn, in de periode vóór 1832 (voor de oprichting van het Kadaster). Het tastbare resultaat van zijn stage is een Onderzoeksgids geworden voor huizenonderzoekers in de periode vóór 1832.
Lees hier verder.

Facebook gaat de concurrentie aan met YouTube, en komt met eigen videoplatform Watch.
Lees verder op AG Connect.

Opgelet: In een bericht dat circuleert op Facebook Messenger zit een virus. Het lijkt alsof je een video over jezelf te zien krijgt, maar zodra je klikt kan je apparaat geïnfecteerd raken door kwaadaardige software.
Lees hier verder.