Begin deze maand ging een tijdelijke commissie Digitale Toekomst van start. Doel de Tweede Kamer meer grip te geven op technologische ontwikkelingen. Dat veroorzaakte een stroom aan negatieve reacties. Niet geheel onbegrijpelijk trouwens. Zoals:

De trouwregisters vanaf 1576 zijn gescand en nu digitaal doorbladerbaar. Digitale bezoekers kunnen nu zelf op zoek naar de inschrijving van huwelijken van hun voorouders. De informatie is in SchiedamGen te vinden op internet via sgen.schiedam.nl onder het tabblad DTB (Doop, Trouw en Begraven).

De registers zijn (nog) niet met zoektermen doorzoekbaar. ‘Dat heeft voornamelijk te maken met het handschrift’ aldus het gemeentearchief. ‘Wie zijn of haar familiegeschiedenis heeft uitgezocht weet ook de trouwdata van de voorouders en kan op die manier snel de inschrijving(en) vinden.’

Volgens de Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland - WGOD kunt u via de onderstaande link in een alfabetisch overzicht kijken of uw voorouder voorkomt tussen de 11.000 naturalisaties in de periode 1850 tot 1934.
Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten.
Lees hier verder.

 

We hebben recent vernomen dat een van deze taalexperts ons beleid voor gegevensbeveiliging heeft geschonden door vertrouwelijke, Nederlandstalige audiofragmenten te lekken. Onze privacy- en beveiligingsteams doen actief onderzoek naar dit incident. We zullen actie ondernemen. We houden onze waarborgen opnieuw tegen het licht om te voorkomen dat dit soort misbruik in de toekomst kan plaatsvinden.
Lees hier verder.

Al tien jaar oud is Windows 7, u weet wel, de opvolger van Vista, en over zes maanden, op 14 januari 2020, is de liefde over. Hoe zit u met alle upgradetrajecten? Al lang afgerond of draaien nog ergens wat Windows 7-machines?
Lees hier verder.

Dit is een blog van Eric Henekam die in 2013 verscheen. Het gaat over bronnen, tips en tools voor het zoeken naar personen en beelden via internet. Aan actualiteit heeft deze blog niet ingeboet en dat komt ook omdat de blog met regelmaat wordt ge-update, de laatste is van gisteren, 10 juli.

Lees hier verder.

Voor veel mensen is de vakantie al (bijna) aangebroken. Waar moet je op letten als je in het buitenland online wilt gaan, bijvoorbeeld om een leuk restaurantje uit te zoeken of om met het thuisfront contact te houden? 

N.a.v. het van de week versturen van ons persbericht inzake de te ver doorgeschoten privacyregels waarover onze voorzitter ageerde, kwamen een aantal mails retour danwel ontvingen we van een aantal verenigingssecretariaten een e-mail adreswijziging. Van een aantal verwachten we nog nader bericht.
Deze correcties/wijzigingen zijn zo veel mogelijk verwerkt. Mocht u in de database 'Verenigingen' fouten of tekortkomingen zien, laat het de redactie weten.
Met dank.

Heb je het programma Kassa gezien, afgelopen zaterdag? Uit de aflevering blijkt dat de kans dat je iets van je geld terugziet steeds kleiner wordt. Zorg daarom dat je beter bewapend bent tegen de nieuwe vormen van digitale criminaliteit en lees mijn blog.
Lees hier verder.

Sinds de invoering van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 hebben zij die hun familiegeschiedenis onderzoeken en in kaart willen brengen in de vorm van een stamboom het moeilijk. Wat Cees Heystek, voorzitter HCC!genealogie van de HCC, de grootste computerclub van de Benelux, betreft is men met de AVG knap doorgeschoten.

Hoe mooi wordt het niet? Hdet bedrijf Admirror heeft spiegels interactief gemaakt. Het Limburgse bedrijf heeft de interactieve touch spiegel ontwikkeld, waardoor er nieuwe innovatieve communicatieoplossingen mogelijk zijn. Daarbij denken wij direct aan het beoefenen van onze hobby nu ook in de badkamer :-)

Beluister marsmuziek, blader door militaire tijdschriften of de militaire portrettengallerij, doorzoek officiersboekjes tot in de 18e eeuw, bekijk oude foto's van legerplaatsen en dienstplichtigen.
De nieuwe website van Nederlands Militair Erfgoed is live

Ruim 6.500 bladzijden van het Rechterlijk Archief zijn getranscribeerd. Linda van de Lem was daar verantwoordelijk voor. De boeken zijn moeilijk leesbaar vanwege het oude handschrift. In het boek 1598-1608 komen straatnamen voor die we nu niet meer kennen, zoals Poortgracht. De naam Prinsengracht bestond toen nog niet.
De transcripties en de originele boeken kun je nu hier downloaden en bestuderen.

Aan GeneaKnowhow is onlangs toegevoegd: West-Friesland (regio), index en afbeeldingen doop-, trouw- en begraafregisters -1811, betreft r.k. dopen Hoorn 1782-1811, impost trouwen Medemblik 1730-1739, 1783-1787 en impost begraven Medemblik 1783-1787.
Lees hier verder.

Bij het Historisch Centrum Overijssel is een nadere toegang op geboorteakten van de Burgelijke Stand van Hengelo over de periode 1822 - 1832 beschikbaar gekomen.

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website, via WieWasWie en via OpenArchieven.