Gratis smartphones bestaan niet, maar jarenlang hebben Nederlandse telecomproviders abonnementen aangeboden waarbij je voor niets een smartphone ontvangt. Daar komt binnenkort definitief een einde aan. Op 15 mei 2017 treedt de regeling in werking die bepaalt dat deze smartphone-abonnementen officieel een lening zijn. Vanaf deze datum zullen dan feitelijk alleen nog sim-only-abonnementen verkrijgbaar zijn. Daarnaast kun je optioneel een kredietregeling treffen voor de aanschaf van een nieuwe smartphone.

Het aanbod aan bronnen uit en over de Tweede Wereldoorlog in Nederland is groot, maar versnipperd. Zo'n vierhonderd instellingen in ons land beheren collecties over deze periode. Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via deze Portal. Er wordt gebouwd aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige koninkrijk der Nederlanden. NOB voert projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer'. Dat gebeurt altijd met meerdere partners. Lees meer over de geschiedenis van Netwerk Oorlogsbronnen.

(bron: Pelita & Netwerk Oorlogsbronnen)

Zelflerende software van Google kan nu ook objecten in video’s herkennen, en video’s zo doorzoekbaar maken.

Lees verder op AG Connect.

Het overzicht voor de geboorten, huwelijken en overlijdens in de vorstenhuizen voor het jaar 2016. Met enige regelmaat zal er informatie toegevoegd worden. Klik hier voor meer informatie.

Het Zeeuws Archief zoekt vrijwilligers om de bewoners van Walcheren uit de 19e eeuw in beeld te brengen. Iedereen kan thuis via de computer meehelpen om gegevens uit archiefstukken in te voeren in een online database. Het gaat om gegevens uit de bevolkingsregisters van Walcheren (1812-1900). Lees hier verder.

In 2017 viert Middelburg dat het 800 jaar geleden stadsrechten kreeg. Maar hoe zit het nu precies met die stadsrechten van Middelburg? Want de originele oorkonde van het stadsrecht uit 1217 is verdwenen. Archivaris J.H. de Stoppelaar (1826-1908) schrijft daarover in 1883 de volgende noot: “De oorspronkelijke keur schijnt nog te hebben bestaan in het jaar 1549 bij de samenstelling van het oude Guldenregister; met andere stukken werd zij toen bewaard ‘in de groote ijzere kiste bij den segel van der stede’.”... Lees verder op Het Zeeuws archief.

Politie en ICT-beveiligingsbedrijven hebben in het afgelopen half jaar al ruim 75.000 slachtoffers kunnen helpen met het vrij krijgen van hun door criminelen geblokkeerde computerbestanden. Dat is een belangrijke opsteker in de strijd tegen cybercriminelen, stelt Petra Haandrikman van de Nationale Politie zaterdagavond in het televisieprogramma Kassa.

Lees verder op AG Connect.

Door het verstrijken van de openbaarheidsbeperkende termijn zijn per 1 januari 2017 weer 'nieuwe' akten uit de Burgerlijke Stand Zeeland openbaar geworden. Het gaat om de geboorteakten van het jaar 1916, de huwelijks- en echtscheidings-akten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het jaar 1966. Op de website Zeeuwen Gezocht staat een overzicht van alle akten en bronnen die online beschikbaar zijn. Je vindt er maar liefst 8.085.630 persoons-vermeldingen.

De adresboeken van Arnhem en omstreken (Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek, Rozendaal, Velp, Westervoort, Wolfheze - wisselend per jaar - ) van 1855 - 1942 staan sinds kort integraal op de website van het Gelders Archief. In deze naslagwerken staan onder meer stadsplattegronden, overzichten van instellingen, bedrijven en verenigingen (met lijsten van werknemers en bestuursledenlijsten) en overzichten met namen van huisbewoners, straatnamen en huisnummers.

Lees hier verder.

Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven. Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’.

Het knaagt al jaren in mijn achterhoofd: ooit moet je een boek schrijven over je familiegeschiedenis. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zal maar bekennen, dat ik niet wist hoe ik eraan moest beginnen. Ik wil namelijk een boek dat ik ook zelf gaaf vind, schrijft Peter Fasol.

Lees hier verder.

U zult updaten. Dat is sinds Windows 10 Microsofts mantra. Het houdt daar zo strak aan vast dat het sommige gebruikers irriteert. Maar niet lang meer.

Lees verder op AG Connect.

De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers verschenen over welke namen op het Holocaust Namenmonument zullen komen – en welke namen niet. Het Nederlands Auschwitz Comité begrijpt dat er op verschillende manieren naar de keuze van slachtoffergroepen kan worden gekeken en hecht eraan duidelijkheid te scheppen over de keuze die zij heeft gemaakt. Joden, Sinti en Roma vormden een speciale categorie van slachtoffers, omdat alleen zij werden vervolgd op raciale gronden met het nadrukkelijke doel deze groepen uit te roeien.
Lees hier verder.

(bron: Nederlands Auschwitz Comité)

Ben je je voorouders uit de 18e eeuw of eerder uit het oog verloren, weet je niet waar ze vandaan kwamen of vraag je je af hoe kredietwaardig ze waren? Dan zijn borgbrieven handige bronnen voor archiefonderzoekers zoals genealogen om daar achter te komen.
Lees verder bij het BHIC.

Vanaf zaterdag 4 maart a.s. staan we als HCC zes weken lang volop in de spotlights op SBS6 in het programma Samen Sterk.