Het Gelders Archief laat de notariële archieven, afkomstig uit de gemeenten Beuningen, Doesburg, Druten, Groesbeek, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Ubbergen, Voorst, West Maas en Waal, Wijchen en Zevenaar over de periode 1872-1891 de komende maanden digitaliseren. De notariële archieven uit deze gemeenten zijn daarom vanaf woensdag 5 juli tot nader order niet ter inzage in de studiezaal.
Lees hier verder.

De gemeente Geertruidenberg heeft in juni 2017 30.000 MB aan gemeentelijke bouwvergunningen op digitale wijze overgebracht naar het e-Depot van Regionaal Archief Tilburg. Zij hebben hiermee een primeur: het zijn de eerste data die duurzaam worden opgeslagen in het elektronisch depot van het archief in Tilburg. Via onze website zijn deze documenten online te doorzoeken en op te vragen. Voorheen was het alleen mogelijk bouwvergunningen in de studiezaal of bij de gemeente zelf te bekijken nadat de originelen uit het depot waren gehaald.
Lees hier verder.

Bij het HCO zijn naast een groot aantal algemene archieftoegangen ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft:
Gramsbergen 1835 – 1878 (2852 akten)
Goor 1903 – 1912 (821 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de HCO-website en via www.wiewaswie.nl.

Wist u dat u niet alleen voor levende maar ook voor overleden KNIL-militairen ere-oorlogsmedailles kunt aanvragen zoals het Mobilisatiekruis en het Ereteken voor Oorlog en Vrede?
Ga naar http://ereschuldonderscheidingen.nl/ voor meer informatie en aanvragen.

Een nieuwe, grootscheepse aanval met ransomware, een virus dat computersystemen gijzelt zodat de makers losgeld kunnen eisen, heeft wereldwijd bedrijven en instellingen lamgelegd. Maar je kunt de risico's met eenvoudige maatregelen tot praktisch nul reduceren. Fox-IT geeft daarvoor de volgende adviezen:

1. Pas Windows Update MS17-010 toe
2. Schakel het verouderde protocol SMBv1 uit
3. Beperk het aantal accounts met lokale beheerdersrechten

Lees verder op AG Connect.

Weken veel gebruikers van Whatsapp destijds uit naar de niet afgeluisterde dienst Telegram, die hebben nu een probleem omdat zij moeten gaan samenwerken met de Russische autoriteiten, anders valt het doek voor de populair chat-dienst.
Lees hier verder.

De Groninger Archieven bezitten het archief van het Groninger Stadsbestuur 1594-1815. Van dit veel geraadpleegde archief bestond een papieren lijst van alle archiefstukken. Deze lijst had geen duidelijke rubrieken waardoor het archief tot nog toe moeilijk toegankelijk was. De stukken stonden in willekeurige volgorde.
Nu zijn alle archiefstukken gedetailleerder beschreven, zijn ze op onderwerp gerubriceerd en hebben de stukken een overzichtelijker, nieuwe nummering. Deze nummering is verwerkt in een nieuwe inventarislijst. Er kan nu ook online gezocht worden welke stukken in het archief zitten. De stukken zelf zijn alleen in te zien bij de Groninger Archieven, waarbij gezocht kan worden op de oude en nieuwe inventarisnummers.

In mei van dit jaar zijn de Groninger Archieven het project Zet Groningen op de kaart gestart. Met dit project ‘leg je oude kaarten op moderne kaarten’, dit heet georefereren. Het doel is dat de kaartencollectie van de Groninger Archieven beter toegankelijk en vindbaar wordt. Bovendien wordt de ontwikkeling van stad en ommeland zichtbaar.

De Groninger Archieven bezitten het archief van het Groninger Stadsbestuur 1594-1815. Van dit veel geraadpleegde archief bestond een papieren lijst van alle archiefstukken. Deze lijst had geen duidelijke rubrieken waardoor het archief tot nog toe moeilijk toegankelijk was. De stukken stonden in willekeurige volgorde.

Laat je verrassen door de meest zeldzame ‘papieren juweeltjes’ uit onze collectie. Klik hier voor meer informatie.

Van intieme feestjes en diners met familie en vrienden tot dorpsfeesten, straatbeelden, markante gebouwen en buitenplaatsen in Vught en omgeving. Het BHIC heeft in totaal bijna 6.000 foto’s van de amateurfotografe Vera de Kort online gezet. Door een schenking van haar echtgenoot heeft het BHIC deze unieke fotocollectie verworven. De beelden geven ons een bijzondere inkijk in haar persoonlijke leven, maar ook in de lokale geschiedenis van Vught. Ga hier naar de fotocollectie.

Op 30 juni opent de burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, met een harde klap op de kop-van-jut de zomertentoonstelling ‘Komt dat zien! Kermis in de negentiende eeuw’ van het Noord-Hollands Archief. Van 1 juli t/m 10 september 2017 kan iedereen hier de negentiende-eeuwse kermis beleven.

Per 1 juli a.s. wijzigt er e.e.a. met geboorteakten. In geval van een levenloos geboren kind wordt de 'Akte van geboorte (levenloos)'i.p.v. de toevoeging ‘levenloos geboren’.
Zie ook Binnenlands Bestuur, het Koninklijk Besluit van 22 mei j.l. tot wijziging van het Besluit Burgerlijke Stand en een aantal reacties op Stamboomforum.

Bij Uitgeverij Visual Steps is het boek 'Uw levensverhaal in woord en beeld' uitgekomen. Aan bod komen een uitleg over het schrijven van een levensverhaal, ideeën voor te beschrijven onderwerpen en hoe foto's te scannen en te gebruiken. Daarbij komt ook de albumsoftware van Albelli en Cewe aan bod.
Het eindproduct is zeker geen genealogie, maar wel een aardig idee om cadeau te doen of voor mensen die geen zin/tijd hebben zich langdurig met stamboomonderzoek bezig te houden.

Het Regionaal Archief Rivierenland heeft weer een aantal archieven ter raadpleging op haar website geplaatst.
Klik hier om te zien welke.