De benaming '5G Evolution' (5Ge) van de Amerikaanse telecomreus AT&T blijkt niet alleen op marketinggebied een sof. Tests wijzen uit dat dit label van AT&T voor de nieuwste 4G LTE-technologie gemiddeld langzamer is dan LTE-verbindingen. Ironisch genoeg blijkt '5Ge' op AT&T's eigen netwerk onder te doen voor dezelfde verbindingen op de mobiele netwerken van zijn concurrenten.
Lees hier verder.

Veel Zeeuwen trokken in de 19e en 20e eeuw naar het buitenland om zowel godsdienstige als economische redenen. Veel emigranten of ‘landverhuizers’ vestigden zich in de Verenigde Staten. Sommigen zochten hun geluk in andere streken, zoals Zuid-Afrika of Brazilië. Ook vestiging in de vroegere koloniën, vooral in Nederlands-Indië, komt voor.

Klik hier voor meer info.

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking met ingang van 1 juli 2019 mevrouw drs. C. (Claudia) Hörster benoemd tot directeur Koninklijke Verzamelingen. Mevrouw Hörster volgt in deze functie drs. Ph.C.B. (Flip) Maarschalkerweerd op, die per dezelfde datum op de meest eervolle wijze wordt ontheven van zijn functie in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 

Nr. 5 van Familie in Beeld is op papier is klaar en is het blad inmiddels naar de drukker. Omdat er zo veel mensen zijn, die hem gaan bestellen, is dus de oplage groter dan verwacht en dat betekent, zo laat de uitgever desgevraagd weten, dat de prijs van het blad is verlaagd van € 8,95 naar € 7,95.

Lees hier verder.

Het Stadsarchief Rotterdam is samen met het CBG bezig aan hert digitaal doorzoekbaar maken van de passagierslijsten van de Holland Amerika Lijn (1900-1969). Op dit moment is 10 procent van de scans verwerkt. 

Sinds kort staat er een nieuwe zoekingang over personeelsleden van de Nederlandse Spoorwegen op de website van Het Utrechts Archief. Dit is een belangrijke bron voor onderzoekers die willen weten wie er wanneer werkte bij de spoorwegen. Het gaat om inschrijvingen van personeelsleden van voorgangers van de Nederlandse Spoorwegen. Over de periode 1836-1920 zijn er ongeveer 100.000 mensen. 

Lees hier verder.

Het volgende datalek rond Facebook is een feit. 's Werelds grootste social network is indirect geplunderd door externe bedrijven.
Lees hier verder.

Facebook zit er de laatste anderhalf jaar niet helemaal lekker in als het gaat om het waarborgen van de privacy van zijn gebruikers. Slechts enkele weken nadat bekend werd dat het platform gemakzuchtig omging met het opslaan van inloggegevens van honderden miljoenen gebruikers door deze onveilig op te slaan, blijkt Facebook bij nieuwe gebruikers te hebben gevist naar de inloggegevens van hun mailaccounts als onderdeel van de accountbevestiging.
Lees hier verder.

Afgelopen zondag 24 maart vond de laatste Tracing Your Roots middag plaats in Haarlem. In vier opeenvolgende weekenden in maart gingen bijna twintig jongeren van Indisch/Molukse afkomst op zoek naar hun voorouders en familiegeschiedenis.

Marketinglabel om 4G aan de man te brengen als 5G valt door de mand.
Lees hier verder.

In het nieuws het feit dat de EU bezig is aan een wetsvoorstel dat het hele internet censureert door uploadfilters te plaatsen, memes en gifs te delen en ervoor te zorgen dat onze vrijheid op internet voorgoed verloren gaat. Daar kunnen wij als genealogen moeilijk warm voor lopen.

Overheidsautomatisering is al jaren een pijnlijk proces. Niet alleen door bureaucratie, aanbestedingsregels en commercieel opererende marktpartijen. Ook (of juist vooral?) regie blijkt telkens weer mis te lopen bij grote, grotere, grootste overheidsprojecten. Zoals de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), waar vele jaren projectuitloop, tientallen miljoenen kostenoverschrijding en bestuurlijke ophef uiteindelijk op een mislukking zijn uitgekomen.

Als we kijken naar de huidige generatie stamboomprogramma’s dan valt het op dat deze zich vooral richten op conclusies die je dan van een bronverwijzing kunt voorzien. Oftewel, deze programma’s ondersteunen ons niet echt in het genealogische onderzoeksproces! Deze programma’s zijn gebaseerd op conclusies (conclusion-based), niet op vergaren van bewijzen (evidence-based). De volgende generatie stamboomprogramma’s ondersteunen ons onderzoeksproces hopelijk wel!, aldus Bob Coret.
Lees hier verder.

Facebook heeft honderden miljoenen wachtwoorden van gebruikers jarenlang onversleuteld opgeslagen. Daar is de bekende beveiligingsonderzoeker Brian Krebs achtergekomen. 
Lees hier verder.

Op de website van vereniging De Hollandse Molen vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen, een goede startplek voor al uw molenonderzoek. Maar, er is weinig bekend over de molenaars die de molens bestierden...