We zullen vermoedelijk niet iedere archivaris die met pensioen gaat of een andere baan accepteert hier memoreren, maar voor Peter van Beek (voormalig archivaris van Ede, Barneveld en Scherpenzeel) maken we een uitzondering. Hij trad al eens bij ons op.

Per 1 september 2019 is Peter van Beek gestopt als gemeentearchivaris van Barneveld en Scherpenzeel na deze functie twaalf jaar te hebben vervuld. Hij heeft gekozen voor een nieuwe uitdaging, deels als zelfstandig ondernemere.

Hij wordt opgevolgd door Hans Berende die vanaf 1 september 2018 al gemeentearchivaris van Ede is en dat nu dus ook van Barneveld en Scherpenzeel is geworden.

Vorig jaar zetten de Koninklijke Verzamelingen de inventarissen van Willem van Oranje en zijn zoon Frederik Hendrik online. Nu zijn ook de inventarissen van hun vrouwen en verzamelinventarissen van hun kinderen digitaal te bekijken op onze website. 

Lees hier verder.

De PRO-GEN gebruikersgroep bestaat 25 jaar en daar hoort natuurlijk een jubileumviering bij. 
De jubileumviering zal worden gehouden op zaterdag 14 september 2019, van 10.00 - 16.00 uur in De Schakel, Oranjelaan 10, 3832CX Nijkerk.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 6 september 2019 het Nationaal Monument Oranjehotel in Den Haag. Staatssecretaris Blokhuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarbij aanwezig.

Genealogie en mtDNA

Genealogie en familiegeschiedenis worden gedomineerd door overerving via de mannelijke lijn. We zijn allemaal bekend met de documenten, waarop de stambomen van de rijken en machtigen worden getoond. En zelfs stambomen van de gewone burger zijn gebaseerd op paternale overerving. De directe oorzaak van dit mannelijk monopolie is dat de geschreven documenten, waarvan de genealogie afhankelijk is, zwaar leunt op het gebruik van achternamen. Onderzoek naar mtDNA maakt het niet alleen mogelijk om de vrouwelijke lijn in kaart te brengen, maar zelfs terug te voeren naar de “oermoeder” van enige tienduizenden jaren geleden.

Veel mensen blijven wachtwoorden gebruiken na een waarschuwing dat hun account is gehackt.

Lees hier verder.

Heel af en toe zie je het nog bij belwinkels met afbladderende verf: de e van Internet Explorer, maar verder lijkt het bekende beeldmerk voor velen inmiddels vervangen door een rood/geel/groen/blauw cirkeltje of een oranje vos. Maar de bèta van Edge met Chromium-engine is inmiddels uit. Heeft Edge nu toch weer voordelen?
Lees hier verder.

Op Genealogie Online staan heel wat #WO2 slachtoffers die in Japanse interneringskampen zijn overleden. Bekijk het overzicht per kamp via deze link.

Archief Eemland heeft de bevolkingsregisters van Amersfoort over de periode 1860 tot en met 1915 online geplaatst. Het gaat om ruim 50 duizend extra scans met ruim 180 duizend persoonsnamen.

De bevolkingsregisters zijn altijd een interessante bron van informatie voor onderzoekers. Zo kom je te weten waar de bewoners van Amersfoort tussen 1860-1915 woonden, waar ze vandaan kwamen, waarheen ze zijn verhuisd, wat de gezinssamenstelling was, bij welke kerk ze hoorden, of ze getrouwd waren en welk beroep ze uitoefenden.

De index op de bevolkingsregisters is nu ook via Open Archieven te doorzoeken.

Google Chrome gaat voor het eind van het jaar standaard flashelementen blokkeren op het web. Gebruikers kunnen dan nog wel Flash gebruiken in de browser, maar ze moeten per website aangeven dat Flash toch geactiveerd mag worden. Dat zal vermoedelijk de nodige aanpassing op diverse websites vragen.

Bijna iedereen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland schuldig had gemaakt aan bijvoorbeeld land- en hoogverraad, collaboratie, oorlogsmisdaden, lidmaatschap N.S.B. etc moest voor deze speciale rechtbanken (tribunalen) verschijnen. De dossiers [300.000 personen] uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging zijn onder voorwaarden te raadplegen bij het Nationaal Archief.
Lees hier de uitgebrede en lezenswaardige blog van Eric Hennekam over dit onderwerp.

Wanneer gebruikers een waarschuwing krijgen dat hun wachtwoord is gelekt, past slechts 26 procent dit wachtwoord vervolgens aan. Dat blijkt uit onderzoek van Google. Het goede nieuws is dat zestig procent van de nieuwe wachtwoorden als ‘niet te raden’ wordt betiteld.

Lees hier verder.

Endpoint protection van Symantec 'beschermt' tegen kritieke Windows-patches.Securitysoftware van Symantec kan nog altijd niet overweg met updates die digitaal zijn ondertekend met SHA-2. Dit omvat nu ook updates voor Windows, waardoor de kritieke updates van deze maand voor ernstige kwetsbaarheden in onder meer RDP niet zijn te installeren op computers met Symantecs Endpoint Protection-software. Microsoft heeft begin dit jaar aangekondigd dat het SHA-1 laat vallen vanwege securitygebreken daarin.
Lees hier verder.

Van het kopen van hooi tot het verkopen van kastelen; de archieven van notarissen laten zich lezen als een geschiedenisboek van Brabant. Pagina na pagina ontvouwen zich daarin vele grote en kleine historische gebeurtenissen en de levens van mensen die er woonden en werkten, huwden en stierven.
Lees hier verder.

Bij het HCO verschenen via Open Archieven nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand Hengelo, 1833 – 1844, 1858 – 1867, 1874 – 1879 en 1885 – 1888.