Hulp bij zoeken in de USA

Deel dit artikel

,

Op zoek naar verwanten in de USA?

 

HCC!genealogie besloot een tiental jaren geleden om leden die op zoek zijn naar verwanten in de V.S. te helpen, door op CD-rom beschikbare gegevens als service beschikbaar stellen. Met deze dienst ‘Verwanten V.S.' beantwoordde HCC!genealogie inmiddels honderden vragen, wat in veel gevallen nieuwe aanknopingspunten opleverde.

 

De toegang tot deze collectie CD-Rom’s - dus tot de voor onze leden beschikbare informatie – is echter afhankelijk van vermeldingen op de ‘Family Finder Index', de (eveneens op CD beschikbare) hoofdindex.

Toen de leverancier die niet langer bijwerkte, is afgezien van verdere aanschaf van deze CD’s. Inmiddels vormt Internet een waardevol – en steeds krachtiger – hulpmiddel bij genealogisch onderzoek, dus ook dat in de V.S. Wie op zoek is naar mogelijke verwanten aldaar, heeft ongetwijfeld reeds gezocht op gratis sites, zoals www.familysearch.org en http://ellisisland.org [zie ook het zeer lezenswaardige artikel ‘Genealogie en Internet in Gens Humana jaargang 20 (2006)].

 

Zoeken op Ancestry.com

 

Deze site bevat zeer veel informatie – maar deze is niet altijd even gemakkelijk te vinden. Hier volgt een beknopte ‘wegwijzer’ bij het zoeken. Boven in het hoofdscherm bevindt zich een balk, met als tweede optie ‘Search’. Deze aanklikken. Het scherm dat dan verschijnt biedt drie mogelijkheden: Zoeken op een naam (linksboven), zoeken in een bepaald gebied (linksonder), zoeken in een bepaalde bron (rechts). De eerste optie [zoeken op naam] is als regel de beste keus. Hier achtereenvolgens: - het type record kiezen (Historical Records, Family Trees, Stories & Publications of Photos & Maps). Beginnen met Historical Records. - [Exact matches only] aangevinkt laten - Achternaam en (desgewenst) voornaam invoeren. Zie hieronder bij ‘schrijfwijze namen ’! Spelling op [Exact] laten staan. - Bij [Lived in] kiezen voor [USA]. [All States] laten staan, tenzij in een bepaalde staat gezocht wordt. - Bij [Year Range] desgewenst jaartallen invullen om hoeveelheid info te beperken. - Tenslotte klikken op [search]. Het scherm dat dan verschijnt geeft aan hoeveel (mogelijk) gezochte personen er in iedere database aangetroffen zijn. Per database is vervolgens de lijst van personen te raadplegen, met voor ieder persoon een beperkt aantal gegevens (minimaal naam en voornaam - de verdere inhoud van de database is veelal slechts toegankelijk na betaling). Op grond hiervan kan men bepalen of dit de (vermoedelijk) gezochte persoon is. Deze werkwijze kan herhaald worden voor de andere record types: Family Trees, Stories & Publications en Photos & Maps. Bij deze twee laatste dient de naam echter niet onder [Last Name] ingevuld te worden (deze blank laten), maar onder [Keywords]! Ook dient men zich te realiseren dat het bij deze recordtypes niet gaat om overheidsgegevens – en dat fouten dus niet zijn uitgesloten. Bovenstaande geeft slechts een mogelijke – in onze ervaring de snelste – werkwijze weer.

Uiteraard kan men ook andere opties proberen – er zijn er vele! Schrijfwijze namen Bij het zoeken op naam is het goed de volgende zaken in gedachten te houden: - Achternamen Namen met een voorvoegsel – zoals van, de, ten – worden veelal (maar niet altijd!) aaneengeschreven. Bij het zoeken op naam loont het dus om zowel ‘de Jong’ als ‘Dejong’ in te vullen. In alle gevallen bepaald het voorvoegsel de plaats in het alfabet: namen met een ‘van’ zijn uitsluitend te vinden onder de ‘V’. - Voornamen Voornamen veramerikaniseren snel (Pieter wordt Peter) en werden vroeger vaak fonetisch opgeschreven. Bij minder courante namen kan dit tot allerlei variaties leiden – ‘Maurice’ en ‘Morris’ kunnen heel goed één en dezelfde persoon zijn. Bij de oud-Hollandse namen die de eerste generatie emigranten graag aan hun kinderen gaf is het vaak nog lastiger: deze werden al snel onherkenbaar verbasterd! - Meisjesnamen Wie zoekt naar vrouwelijke verwanten dient er rekening mee te houden dat in de V.S. gehuwde vrouwen bij officiële registraties – zoals de Census gegevens of de Social Security Index – vermeld staan onder de naam van hun echtgenoot en niet onder hun meisjesnaam, zoals in Nederland. Voor hun huwelijk en bij ‘family trees’ worden zij echter wél onder hun meisjesnaam vermeld. Een en dezelfde persoon kan dus heel goed onder twee namen voorkomen! - Transcripties Tot de tweede wereldoorlog werden de volkstellingen bijgehouden op – vaak slecht leesbare - handmatig gevulde formulieren. Op Ancestry.Com vindt men een – mogelijk haastige – transcriptie van deze gegevens. Ook dit kan aanleiding geven tot wonderlijke naamsvariaties.

 

Beperkingen

Deze Website is een commercieel product en tegenwoordig van MyHeritage.

 

 

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden