Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Project Digitale Taken Rijk (DTR) zet zich hiervoor in.

Afgelopen jaar ging er bij een van de groeperingen van HCC wat mis en kwam de privacy van onze leden in het geding. Dat wil de HCC niet, nog afgezien van het feit dat je strafbaar bent wanneer je te achteloos met privacygevoelige informatie om gaat.

29 wetenschappers op het gebied van ICT, recht, bedrijfskunde en privacy hebben forse kritiek op een wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WiV). De nieuwe wet kent een forse uitbreiding van bevoegdheden. Zo zal ook het grootschalig vergaren van kabelgebonden communicatie mogelijk worden.
Lees verder op Computable.

Was er eerst sprake van dat ongeveer 3,5 miljoen kadastrale hulpkaarten zouden worden vernietigd, nu blijkt dat dat onzalige plan gelukkig van de baan is.

Regionaal Archief Tilburg lanceert in deze maand een prijs voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de collectie. Doel hiervan is het stimuleren van onderzoek in de uitgebreide collectie bronnen. Het archief profileert zich hiermee als organisatie die belang hecht aan onderzoek en dit wil bevorderen.

Sinds enige tijd laat HCC!genealogie video-opnamen maken van door haar georganiseerde bijeenkomsten.

Vandaag verschijnt de 133ste editie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de archeologen Wim van Es, Diderik van der Waals en Piet Kooi. Zij waren allen conservator bij het Drents Museum, net als hun illustere voorganger Albert Egges van Giffen die op 12 december exact honderd jaar geleden zijn ambt aanvaardde.

Gas, licht, water ... en dan nu dus ook draadloze communicatie. Basisbehoeften van de Nederlandse bevolking.
   Lees verder op AG Connect.

HCO heeft weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand online gezet, het betreft:

Bij het HCO zijn de volgende archiefblokken opnieuw geïnventariseerd:

In de afgelopen maand zijn de volgende archieftoegangen nieuw op de website van HCO verschenen:

Op woensdag 23 november 2016 is het precies 771 jaar geleden dat Haarlem stadsrechten kreeg. Deze bijzondere gebeurtenis viert het Noord-Hollands Archief door op deze dag het stadsrecht van Haarlem tentoon te stellen in de Janskerk. Burgmeester Jos Wienen zal om 9.30 uur het stadsrecht onthullen. Iedereen is van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Het stadsrecht kan tot 17.00 uur bewonderd worden. De eerste 100 bezoekers krijgen gratis koffie en gebak.