Politie en ICT-beveiligingsbedrijven hebben in het afgelopen half jaar al ruim 75.000 slachtoffers kunnen helpen met het vrij krijgen van hun door criminelen geblokkeerde computerbestanden. Dat is een belangrijke opsteker in de strijd tegen cybercriminelen, stelt Petra Haandrikman van de Nationale Politie zaterdagavond in het televisieprogramma Kassa.

Lees verder op AG Connect.

Door het verstrijken van de openbaarheidsbeperkende termijn zijn per 1 januari 2017 weer 'nieuwe' akten uit de Burgerlijke Stand Zeeland openbaar geworden. Het gaat om de geboorteakten van het jaar 1916, de huwelijks- en echtscheidings-akten van het jaar 1941 en de overlijdensakten van het jaar 1966. Op de website Zeeuwen Gezocht staat een overzicht van alle akten en bronnen die online beschikbaar zijn. Je vindt er maar liefst 8.085.630 persoons-vermeldingen.

De adresboeken van Arnhem en omstreken (Doorwerth, Heveadorp, Oosterbeek, Rozendaal, Velp, Westervoort, Wolfheze - wisselend per jaar - ) van 1855 - 1942 staan sinds kort integraal op de website van het Gelders Archief. In deze naslagwerken staan onder meer stadsplattegronden, overzichten van instellingen, bedrijven en verenigingen (met lijsten van werknemers en bestuursledenlijsten) en overzichten met namen van huisbewoners, straatnamen en huisnummers.

Lees hier verder.

Het ‘Voorzittersoverleg van genealogische verenigingen’ heeft tijdens zijn vergadering van 21 maart 2015 de ‘Zeven pijlers van het genealogisch onderzoek’ onderschreven. Het Centraal Bureau voor Genealogie formuleerde ze op initiatief van het ‘Voorzittersoverleg’.

Het knaagt al jaren in mijn achterhoofd: ooit moet je een boek schrijven over je familiegeschiedenis. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik zal maar bekennen, dat ik niet wist hoe ik eraan moest beginnen. Ik wil namelijk een boek dat ik ook zelf gaaf vind, schrijft Peter Fasol.

Lees hier verder.

U zult updaten. Dat is sinds Windows 10 Microsofts mantra. Het houdt daar zo strak aan vast dat het sommige gebruikers irriteert. Maar niet lang meer.

Lees verder op AG Connect.

De afgelopen dagen zijn er berichten in de pers verschenen over welke namen op het Holocaust Namenmonument zullen komen – en welke namen niet. Het Nederlands Auschwitz Comité begrijpt dat er op verschillende manieren naar de keuze van slachtoffergroepen kan worden gekeken en hecht eraan duidelijkheid te scheppen over de keuze die zij heeft gemaakt. Joden, Sinti en Roma vormden een speciale categorie van slachtoffers, omdat alleen zij werden vervolgd op raciale gronden met het nadrukkelijke doel deze groepen uit te roeien.
Lees hier verder.

(bron: Nederlands Auschwitz Comité)

Ben je je voorouders uit de 18e eeuw of eerder uit het oog verloren, weet je niet waar ze vandaan kwamen of vraag je je af hoe kredietwaardig ze waren? Dan zijn borgbrieven handige bronnen voor archiefonderzoekers zoals genealogen om daar achter te komen.
Lees verder bij het BHIC.

Vanaf zaterdag 4 maart a.s. staan we als HCC zes weken lang volop in de spotlights op SBS6 in het programma Samen Sterk.

Wat staat daer?’, de online oefentool om spelenderwijs oude handschriften te leren lezen, heeft maar liefst twee prijzen in de wacht gesleept voor de Geschiedenis Online Prijs 2017. De winnaars van deze tweejaarlijkse prijs voor de meest vernieuwende, verrassende of mooiste Nederlandse historische website of app werden vorige week bekend gemaakt door de jury, voorgezeten door historicus Ad van Liempt, tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

Lees hier verder.

Het duurt niet lang meer voor Samsung zijn nieuwste vlaggenschip uitbrengt. Wordt het de Galaxy S8? Dat is nog even de vraag. Een kopie van zijn voorganger? Als we de geruchten mogen geloven zeker niet.

Lees verder op Customer Talk.

Sinds 14 november 2016 was een deel van de notariële archieven van standplaatsen in de provincie over de periode 1811-1861 niet raadpleegbaar. De repertoria en akten waren uitgeleend om gescand te worden. Alle stukken zijn nu weer terug en kunnen weer aangevraagd en ingezien worden.

Google heeft de code van de E2EMail-encryptie vrijgegeven in het opensource-domein.

Lees verder op AG Connect.

De motie van VVD en CDA, waarbij de regering de Tweede Kamer voortaan 'terstond' moet informeren over wijzigingen in de Operatie Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP), is aangenomen. De motie houdt tevens in dat bij wijzigingen de Kamer een geactualiseerde planning inclusief eventuele financiële consequenties krijgt toegestuurd.

Lees verder op Computable.

De Tweede Wereldoorlog ligt inmiddels zover achter ons, dat er nog nauwelijks mensen zijn die het zelf hebben meegemaakt. Herdenken blijft juist daarom onverminderd belangrijk om blijvend te beseffen dat de vrijheid waarin we leven niet vanzelf gekomen is. Je er bewust van te zijn dat anderen zich voor onze vrijheid hebben ingezet en het meest kostbare hebben gegeven dat zij hadden: hun leven.