Softwareontwikkelaar Piriform heeft een nieuwe versie van CCleaner voor Windows gelanceerd. Het gaat om versie 5.35 die van een nieuwe digitale handtekening is voorzien. Aanvallers wisten begin juli toegang tot de ontwikkelomgeving van CCleaner te krijgen en plaatsten een backdoor in twee versies van de tool.

 

Wie denkt dat stamboomonderzoek of familiegeschiedenis een droge opsomming van datums is komt bedrogen uit. Verhalen over en rond personen zijn juist de krenten in de pap. Hetzelfde geldt voor bewoningsgeschiedenis.

Het archief van de Amsterdamse notarissen omvat ruim twee eeuwen, van 1578 tot 1915, en zit barstensvol onontdekte schatten uit de geschiedenis van Amsterdam. Met het project Alle Amsterdamse Akten komen die voor iedereen beschikbaar. In de Schatkamer is vanaf 15 oktober een keuze te zien van originele akten met nieuwe ontdekkingen en verhalen.
Lees hier verder.

Ruime meerderheid Nederlanders laat maatregelen online privacy links liggen

Uit onderzoek van BIT, specialist in colocatie, internetverbindingen, managed hosting en outsourcing, blijkt dat maar liefst 68 procent van de Nederlanders geen idee heeft wat er gebeurt met de informatie die zij online achterlaten.

Uitzending: zaterdag 16 september t/m 28 oktober 2017, 20.30 uur, NPO 2
Website: www.verborgenverleden.nl

De nieuwe reeks van de NTR-serie Verborgen verleden start op zaterdag 16 september. Prominente Nederlanders proberen weer te achterhalen van welke voorouders zij afstammen en hoe die hebben geleefd. Waren ze arm of rijk, gewoon of bijzonder, goed of slecht? Hoe hebben ze geleefd en wat hebben ze nagelaten? Welke eigenschappen of karaktertrekken herkennen de hoofdpersonen in hun voorouders? Wat betekenen ze nu voor hen?

De hoofdpersonen zijn deze keer: Job Cohen, Claudia de Breij, Jörgen Raymann, Eric Corton, Paul Haenen en Wende Snijders. Op 7 oktober wordt de aflevering met Sacha de Boer van afgelopen voorjaar herhaald.

Het bestuur van HCC!genealogie heeft besloten voorlopig te stoppen met haar tweede website, stamboom.nl. Op deze website werd de mogelijkheid geboden om stambomen te publiceren. Het betreft een tweede site van de vereniging, op de andere (deze dus) wordt louter nieuws met een relatie tot genealogie, computers en internet gepubliceerd.

Hans Mol en Mark Raat van de Fryske Akademy zijn bezig met het in kaart brengen van de eigenaren en bewoners van de panden in de Friese elf steden: klik hier.
De stad Dokkum is als eerste klaar en de resultaten zijn te zien op Hisgis: klik hier.

Ook Workum zal in kaart worden gebracht. Tussen 1633 en 1914 zijn er jaarlijks lijsten gemaakt met namen van de eigenaren en de bewoners van de huizen. Deze zijn nu voor een deel gedigitaliseerd.

Excel is een handig programma, maar voor velen zijn de mogelijkheden te uitgebreid. Toch kan het heel handig zijn om een nette tabel te maken. Een lijst van je contacten bijvoorbeeld. We geven je vast drie handige tips.

Bij het HCO zijn de afgelopen maand een aantal nieuwe archieftoegangen verschenen. Het betreft:

Evangelisch-Lutherse gemeente, 1672-1994
Werkvoorzieningsschap Zwolle en Omstreken (WEZO)

Naast deze archieftoegangen zijn er ook weer een aantal nadere toegangen op overlijdensakten en geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen:

• Enschede 1961 – 1965
• Gramsbergen 1903 – 1912
• Hellendoorn 1861 – 1869

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website van HCO en via www.wiewaswie.nl.

De voorzitters van de Nederlandse Genealogische Vereniging, Hollandse Vereniging voor Genealogie, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, HCC afd. Genealogie, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) en de Vereniging Veluwse Geslachten, samen vormend het 'voorzittersoverleg Grote Genealogische Organisaties' hebben een verzoek bij de archiefwereld neergelegd, waarin is aangegeven welke bronnen bij voorkeur met prioriteit zouden moeten worden gedigitaliseerd. Het gaat hierbij met name om de 17e- en 18e- eeuwse belastingbronnen. Ook de Volkstelling van 1795 is van groot belang. Reacties hierop vanuit de archiefwereld moeten nog volgen.

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) in Den Haag heeft meer dan duizend historische luchtfoto's online gezet: foto's van Nederlandse steden en dorpen uit de jaren 20 en 30.De foto's zijn vanaf vandaag te vinden op Flickr.com, wikimedia.org en de beeldbank van het NIMH zelf.
Lees hier verder.

Dat er (zelfs) Dokkumers bij Zeeuwse Admiraliteit en de Middelburgse Commercie Compagnie in dienst waren is niet zo heel erg bekend. Een goede reden voor de website Zeeuwen Gezocht om daar eens een index van te maken.

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven verricht donderdag 7 september op Landgoed Overcinge in Havelte de landelijke opening van de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2017. Het thema van de 31ste Open Monumentendag is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. De opening is onderdeel van een publieksprogramma op Landgoed Overcinge. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven zet zich al vele jaren in voor het behoud van monumenten en Open Monumentendag.

Inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie zijn niet in staat de digitale dreigingen van andere landen, zoals met name die van Rusland, het hoofd te bieden. Een nieuw op te richten centraal orgaan moet die dreigingen uit het buitenland in kaart brengen en permanent in de gaten houden.
Lees verder op AG Connect.

De gegevens van Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg gaan ook beschikbaar komen op Open Archieven. Het is de 59e archiefinstelling waarvan Open Archieven de gegevens toegankelijk maakt. De eerste collectie van het streekarchief die nu beschikbaar is zijn de militieregisters van Brielle.

NB: de website militeregisters.nl is ter ziele. Gelukkig dat een groot deel van de militieregister op Open Archieven beschikbaar zijn!