Hoe vaak zijn we fysiek wel, maar mentaal niet aanwezig bijvoorbeeld tijdens een gesprek, tijdens een vergadering, in de auto of …thuis? Wie durft het aan om 24 uur zonder smartphone en/of andere beeldschermen te zijn? Om zo letterlijk je gedrag en je brein te “ontgiften” van impulsen om constant te reageren op digitale signalen, een echte digital detox.

11 miljoen krantenpagina's zijn belangrijke bron voor onderzoek naar familiehistorie. Op zaterdag 18 februari a.s.organiseert de Interesse Groep Genealogie van de Hobby Computer Club HCC weer een bijeenkomst. Zalencentrum Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn, aanvang 11 uur. Toegang is gratis.

Het Regionaal Archief Nijmegen gaat ongeopende testamenten openmaken. Het zijn de laatste 30 gesloten testamenten in het archief. De stukken worden ontsloten, zodat deze beschikbaar worden voor onderzoek. De testamenten komen uit de 17de eeuw en zijn bruikbaar voor historici.

Onderhandelingen met de muziekindustrie over het tonen van videoclips gaande.
Facebook zou van plan zijn auteursrechtelijk beschermde muziek in zijn video's te gebruiken en voert om die reden gesprekken met platenmaatschappijen.Dat schrijft Persbureau Bloomberg naar aanleiding van de aanwezigheid van Facebook bij de Grammy Awards.Lees verder op AG Connect.

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is ervan overtuigd dat de BRP (Basisregistratie Personen) er komt. Hij weet alleen niet wanneer. Dat blijkt uit zijn antwoorden tijdens het Algemeen Overleg dat woensdag plaatsvond in de Tweede Kamer.

Vandaag 15 februari debatteert de Kamer over de Basisregistratie Personen (BRP) en de rol daarbij van het Bureau Ict Toetsing (BIT). Na dat debat zal dit stokoude ict-project vrijwel zeker verder gaan. In dit artikel schets de auteur waarom de BRP er, ook als de bouw verder perfect verloopt, niet zal komen. HCC!genealogie maakte zich al eerder ongerust over de vermeende opvolger van de GBA Gemeentelijke Basis Administratie.

Lees verder op Computable.

Communicatie via licht is niets nieuws. Denk maar aan de glasvezelverbinding waarmee je wellicht op internet zit. Of de de laser die jouw Blu-Ray schijfjes uitleest wanneer je een filmpje kijkt. Sterker nog, enkele jaren geleden liet Philips ons al zien hoe de knipperfrequentie van LED verlichting gebruikt kon worden om met een smartphonecamera een bepaalde lamp te identificeren en aan te sturen. Kennelijk hebben ze in Eindhoven nog grotere plannen.

De aloude netwerktechnologie Ethernet krijgt opnieuw een oppepper om mee te komen in moderne tijden. De officiële specificaties voor 25 en 50 Gigabit per seconde zijn rond en apparatuur wordt getest.
Lees verder op Computable.

G.M. (Maarten) van Mourik die in 1950 in Dinxperlo (Achterhoek) werd geboren wordt op de komende ledenvergadering van de interessegroep Genealogie van de HCC! op 30 september a.s. voorgedragen als penningmeester. Hij volgt hiermee Bert Jansen op.

Motiv introduceert een monitoringdienst in de strijd tegen phishing: Email Abuse Control. De nieuwe dienst maakt het voor internetcriminelen lastiger om internetdomeinnamen te misbruiken voor fraude.

Speciaal besturingssysteem voor telecom- en auto-industrie, alsmede voor kritieke infrastructuren

KasperskyOS is een gespecialiseerd besturingssysteem, ontworpen voor embedded systemen met strenge cyberbeveiligingseisen. Door het ontwerp vermindert KasperskyOS de kans op ongedocumenteerde functionaliteit en verkleint daarmee het risico op cyberaanvallen. Het besturingssysteem is nu commercieel beschikbaar voor OEM's, ODM's, systeemintegrators en softwareontwikkelaars over de hele wereld. De belangrijkste implementaties van het besturingssysteem zijn op maat gemaakt voor de telecom- en auto-industrie, alsmede voor kritieke infrastructuren. KasperskyOS is het resultaat van een enorme onderneming waar de grootste talenten van Kaspersky Lab 15 jaar aan werkten om het te creëren.

11 miljoen krantenpagina’s doorzoekbaar

Iemand die geïnteresseerd is in het verleden, geschiedenis of familiehistorie is vaak op zoek naar aanvullende informatie. Zeker bij stamboomonderzoek en familiegeschiedenis geeft juist dat nu een beetje extra sjeu aan een eventuele dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond. Deze bestaande infrastructuur kan ook worden gebruikt voor nieuwe kabels voor snel internet. De aanleg van snel internet wordt daardoor goedkoper en levert minder overlast door graafwerk op. Om dit mogelijk te maken, dient minister Kamp van Economische Zaken de nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) in.

Binnen de interessegroep Genealogie is het goed gebruik om van de door haar georganiseerde bijeenkomsten een zogenaamde livestream te maken. Het is het HCC!videoteam dat daar technisch altijd zorg voor draagt.

Helaas leent niet iedere lezing zich voor directe uitzending. Zoals bijvoorbeeld de eerste lezing op zaterdag 18 februari. Daar zal over een aantal stellingen worden gediscussieerd. Het bestuur vind i.o.m. het HCC!videoteam dat de opnamen daarvan eerst bewerkt moeten worden alvorens ze kunnen worden uitgezonden. Al was het maar om te voorkomen dat kijkers naar een eindeloze discussie moeten gaan kijken. Bij andere presentaties kan m.b.v. bewerking veel beter een PowerPoint-presentatie worden ingemonteerd.

Al met al reden genoeg voor het bestuur van HCC!genealogie om haar beleid in dezen aan te passen.

Innovatieprogramma Archief 2020 is op 31 december 2016 afgerond. De resultaten, leerpunten en aanbevelingen van ervan staan in een kort verslag dat de algemene rijksarchivaris zal aanbieden aan de opdrachtgever en financier van het programma, het ministerie van OCW.