Een vertraging van 33 maanden en een budgetoverschrijding van 50 miljoen euro zijn er de reden voor dat de overheid de werkzaamheden rond de ontwikkeling van de Basisregistratie Personen (BRP) als opvolger van de huidige GBA Gemeentelijke Basis Administratie, zeg maar de burgerlijke stand, voorlopig stop zet. Dit te meer omdat men verwacht voor het afbouwen van het systeem nog eens 50 miljoen euro nodig denkt te hebben. Onlangs zei demissionair-minister Plasterk dat er wordt gedacht om maar helemaal te stoppen, een beslissing die -na een bezinningsperiode- begin volgend jaar wordt genomen.

Vaak plaatsen wij nieuwe toevoegingen aan bijvoorbeeld WieWasWie.
Onlangs over de opname van de geboorteakten van Zoetermeer.
Wij wisten het niet, dus goed dat we er op gewezen werden, maar het is niet zo dat altijd alle beschikbare informatie wordt getoond.
Het is dus goed om niet alleen naar WieWasWie te kijken, maar dezelfde informatie te beschouwen in sites als Allezoetermeerders van het
Historisch Genootschap Oud Soetermeer, maar zeer zeker naar de site Open Archieven.
Klik hier voor wat meer informatie en discussie over dit onderwerp.

De tentoonstelling ‘Machinerie – Dageraad van industrieel Noord-Holland’ in de reeks Dreef Exposities laat een selectie van documentaire fotowerken zien over het historisch verleden van industrieel Noord-Holland. Kunstenaars Kim Habers, Michael Jacklin, Robert Lambermont en Reinoud Oudshoorn hebben zich door deze beelden laten inspireren en exposeren hun werk samen met het beeldmateriaal.

Paul Haenen, Claudia de Breij, Jörgen Raymann, Eric Corton, Job Cohen en Wende Snijders in het najaar in Verborgen verleden.

Als genealogen moeten we ons altijd afvragen hoe we zo efficiënt mogelijk informatie kunnen vergaren. Wat zijn tijdens gesprekken met familieleden de beste vragen om te stellen? Hoe krijgen we een duidelijker beeld van het verleden van een familielid, vooral als de tijd beperkt is?

Het is vaak heel moeilijk om op het moment zelf goede vragen te bedenken. Daarom biedt MyHeritage een verzameling van 117 vragen, die u kunt meenemen als u op gesprek gaat bij familieleden. Zo krijgt u uw familieleden vast aan de praat!

Drie op de vijf consumenten denkt dat hun persoonlijke informatie veilig is wanneer hij of zij openbare wifi gebruikt, maar bijna driekwart (69 procent) weet niet of een openbaar wifi-netwerk veilig is of niet.
Lees hier verder.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden honderdduizenden Nederlandse mannen te werk gesteld in Duitsland of door Duitsland bezette landen. Helaas is er in archieven vaak maar weinig bewaard gebleven over de arbeidsinzet in de jaren 1940-1945.

Mogelijk dat de website van de documentatiegroep 40-45 je ook op weg kan helpen. Daarnaast biedt de International Tracing Service (ITS) de mogelijkheid informatie aan te vragen.
Lees hier verder.

De Koninklijke Verzamelingen hebben zo’n vijftig stamboeken gedigitaliseerd en online toegankelijk gemaakt via VeleHanden. Met WieWasWie.nl kan iedereen sinds vandaag eenvoudig deze collectie doorzoeken. Wie weet was één van uw voorouders wel lakei, kamermeisje, koetsier of stalknecht. Sinds 1814 ondersteunt de hoforganisatie de koninklijke familie bij de uitvoering van haar taken. De hofhouding, onder andere bestaande uit de hofmaarschalk, de ceremoniemeester en de intendant, staat hen hierin bij. Zij staan ieder aan het hoofd van een hofdepartement en worden ondersteund door hun eigen personeel. Van lakeien tot kamermeisjes, van tuinmannen tot adjudanten en van stalknechten tot koetsiers.

Het Gemeentearchief Zoetermeer heeft zich ook aangesloten bij WieWasWie. Het archief start met de beschikbaarstelling van de geboorteakten van de burgerlijke stand 1811 t/m 1940 van Zoetermeer en de voormalige gemeente Zegwaart (tot 1935). In de komende dagen volgen de huwelijks- en overlijdensakten. In de nabije toekomst zal het aanbod bovendien verder worden uitgebreid met gedigitaliseerde notariële akten.

Het Gelders Archief laat de notariële archieven, afkomstig uit de gemeenten Beuningen, Doesburg, Druten, Groesbeek, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Ubbergen, Voorst, West Maas en Waal, Wijchen en Zevenaar over de periode 1872-1891 de komende maanden digitaliseren. De notariële archieven uit deze gemeenten zijn daarom vanaf woensdag 5 juli tot nader order niet ter inzage in de studiezaal.
Lees hier verder.

De gemeente Geertruidenberg heeft in juni 2017 30.000 MB aan gemeentelijke bouwvergunningen op digitale wijze overgebracht naar het e-Depot van Regionaal Archief Tilburg. Zij hebben hiermee een primeur: het zijn de eerste data die duurzaam worden opgeslagen in het elektronisch depot van het archief in Tilburg. Via onze website zijn deze documenten online te doorzoeken en op te vragen. Voorheen was het alleen mogelijk bouwvergunningen in de studiezaal of bij de gemeente zelf te bekijken nadat de originelen uit het depot waren gehaald.
Lees hier verder.

Bij het HCO zijn naast een groot aantal algemene archieftoegangen ook weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft:
Gramsbergen 1835 – 1878 (2852 akten)
Goor 1903 – 1912 (821 akten)

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de HCO-website en via www.wiewaswie.nl.

Wist u dat u niet alleen voor levende maar ook voor overleden KNIL-militairen ere-oorlogsmedailles kunt aanvragen zoals het Mobilisatiekruis en het Ereteken voor Oorlog en Vrede?
Ga naar http://ereschuldonderscheidingen.nl/ voor meer informatie en aanvragen.

Een nieuwe, grootscheepse aanval met ransomware, een virus dat computersystemen gijzelt zodat de makers losgeld kunnen eisen, heeft wereldwijd bedrijven en instellingen lamgelegd. Maar je kunt de risico's met eenvoudige maatregelen tot praktisch nul reduceren. Fox-IT geeft daarvoor de volgende adviezen:

1. Pas Windows Update MS17-010 toe
2. Schakel het verouderde protocol SMBv1 uit
3. Beperk het aantal accounts met lokale beheerdersrechten

Lees verder op AG Connect.

Weken veel gebruikers van Whatsapp destijds uit naar de niet afgeluisterde dienst Telegram, die hebben nu een probleem omdat zij moeten gaan samenwerken met de Russische autoriteiten, anders valt het doek voor de populair chat-dienst.
Lees hier verder.