Regionaal Archief Tilburg heeft een omvangrijke collectie bidprentjes. De collectie bestaat inmiddels uit bijna 160.000 prentjes! In 1997 is men begonnen met het indexeren van de bidprentjescollectie, zodat ze via de Zoek een persoon-functie op de website vindbaar zijn. Er worden nog steeds dagelijks nieuwe bidprentjes aan de database toegevoegd. Bidprentjes zijn een belangrijke genealogische bron voor stamboomonderzoek, omdat zij gegevens bevatten die vaak nog niet in de registers van de burgerlijke stand in te zien zijn vanwege de openbaarheidstermijn.
Lees hier verder.

Op zaterdag 17 juni 2023 wordt van 10.00 tot 15.00 uur in Expo Houten (Meidoornkade 24, Houten) weer een HCC!kennisdag gehouden. Veel Interessegroepen staan weer klaar om bezoekers te informeren en te amuseren. Het belooft voor jong en oud een interactieve en leerzame dag te worden.

Uiteraard zijn ook wij -HCC!genealogie- aanwezig.HCC-leden hebben gratis toegang! Niet-leden kunnen on-line € 8,- per persoon een kaartje kopen, aan de kassa kost dit € 10,- per persoon. 

Lees hier verder.

De laatste tijd heeft het RAR hard gewerkt aan verschillende belangrijke stukken van de Tielerwaard. Alle verpondingskohieren van 1681 zijn getranscribeerd en online te bekijken én is het grootste deel van de dijkcedullen gedigitaliseerd.
Lees hier verder.

Arda Gerkens, oud-directeur van HCC werd onlangs onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat als bekroning van in totaal 18 jaar parlementair werk in binnen- en buitenland als lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de SP.
Tegenwoordig is ze President/Bestuursvoorzitter van OFFLIMITS, een organisatie voor de ondersteuning van mensen die te maken hebben (gehad) met online grensoverschijdend gedrag en misbruik, in het bijzonder seksueel (kinder-)misbruik en uitbuiting.
 

Regionaal Archief Tilburg heeft de dagboeken van Miet Schijns laten transcriberen, waardoor ze nog makkelijker te lezen zijn. De Tilburgse Miet Schijns hield van 1915 tot 1947 een dagboek bij. Ze schreef over het dagelijkse leven tijdens de Tweede Wereldoorlog en stak haar anti-Duitse sentimenten niet onder stoelen of banken. Haar handgeschreven dagboeken waren al gedigitaliseerd, maar nu zijn de teksten door een samenwerking van vrijwilligers en artificial intelligence omgezet in getypte tekst. Dat vergroot de leesbaarheid en maakt het bereik van het dagboek breder. Zowel de scans van de handgeschreven teksten als de getranscribeerde teksten zijn via de website van Regionaal Archief Tilburg te bekijken.

 

Wie was Miet Schijns?
Miet Schijns woonde met haar familie aan het Wilhelminapark 34 in Tilburg (destijds Noorderpark geheten). Ze was de vierde dochter uit het gezin van zes kinderen. Als Miet 15 jaar oud is, overlijdt haar moeder. Twee zussen gaan het klooster in, een broer overlijdt in 1931 en de jongste zus trouwt. Miet (met de officiële voornamen Marie Françoise Louise Joseph), haar zus Net en haar vader wonen lang samen in het huis aan het Wilhelminapark. In de Eerste Wereldoorlog vangen ze Belgische vluchtelingen op. In het jaar na die oorlog begint ze met schrijven, met een wisselende frequentie. Ze schrijft door tijdens de Tweede Wereldoorlog, dan bijna dagelijks.

 

Op 10 mei 1940 begint Miet in een nieuw boekje, het vorige was vol: “ ’t Is wel op een ongeluksdatum dat ik dit nieuwe dagboek moet beginnen. Gisteren leefden we nog zo rustig en kalm en nu zitten we opeens al midden in de ellende.” Wanneer de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvallen, zijn de zussen Schijns voorbereid. Zodra het luchtalarm afgaat, gaan ze naar de kelder, die ze in de maanden daarvoor al hebben ingericht. Ook mensen uit de buurt maken hier gebruik van. In de eerste dagen van de oorlog worden verschillende kennissen, die door de oorlogshandelingen getroffen zijn, in hun huis opgevangen.

 

In haar dagboeken steekt zij haar anti-Duitse sentimenten niet onder stoelen of banken. Ze beschrijft het dagelijks leven in bezettingstijd: de verschillende Duitse inkwartieringen (“onze mof”), de schermutselingen met de beruchte NSB-politieagent Piet Gerrit, de huiszoekingen en de steeds verdergaande maatregelen van de Duitsers. In bedekte termen schrijft zij ook over de verzetsactiviteiten waarin zij en haar zus medio 1942 steeds intensiever betrokken worden. Diverse personen vonden in hun huis een veilig onderkomen omdat ze in hun eigen huis niet veilig waren voor Duitse invallen.

 

In het voorjaar van 1943 ontstaat er een verzetsgroep waar de zussen Schijns deel van uitmaken. In 1944 is het een komen en gaan van mensen die bij de zussen Schijns een onderduikadres vinden. Het huis van de zussen wordt niet alleen gebruikt om mensen te laten onderduiken, het is ook een vergaderplek voor het verzet, er worden boodschappen ontvangen en doorgegeven en er worden zaken opgeslagen (bijvoorbeeld bonkaarten) die niet gevonden mogen worden door de Duitsers.

 

In 1977 verhuizen Miet en Net Schijns naar de Indigolaan 96b in Tilburg. In 1981 overlijdt Net. Miet verhuist in 1983 naar Eindhoven, naar de Herman Gorterlaan, waar ze op 13 mei 1984 op 88 jarige leeftijd overlijdt.

 

Transkribus
De software waarmee de handgeschreven teksten zijn overgezet naar getypte tekst heet Transkribus. Het wordt vaak gebruikt voor tekstherkenning, beeldanalyse en structuurherkenning van historische documenten. Kort gezegd: je stopt er handgeschreven tekst in, traint het programma het handschrift te herkennen, en uiteindelijk levert het computergeschreven tekst op. Er is veel tijd gestoken en in het leren herkennen van het handschrift van Miet. Vrijwilligers hebben hiervoor uit elk dagboek de eerste 20 pagina’s overgetypt. Transkribus kon op basis van deze data zichzelf het handschrift eigen maken.

 

Transkribus vergemakkelijkt het de archiefonderzoeker als die op moeilijk leesbare archiefdocumenten stuit. Regionaal Archief Tilburg ziet de potentie van dergelijke systemen en zal dit in de nabije toekomst steeds vaker gaan inzetten om teksten om te zetten in leesbaar schrift.

 

Bekijk de Dagboeken van Miet Schijns

Tijdens de speurtocht naar je voorouders, kun je best wel eens op een fout in een akte botsen. Meestal was dit een fout die tijdens de indexering was gemaakt. Dus de vrijwilliger had een typefout gemaakt bij het invoeren van de akte. Daarom is het goed dat je bij Open Archieven de mogelijkheid hebt om een melding te maken van een fout.
Lees hier verder.

Dat vroeg Philip Dröge zich af toen hij als elk jaar als het Nationaal Archief een serie BVD-aktes vrijgeeft, door de lange lijst met namen heen ging. 
Hij zal zeker de enige niet zijn die onder het vergrootglas van de BVD heeft gelegen.

Lees hier het artikel in het Historisch Nieuwsblad.

Je wilt je voorouders uitpluizen, maar hoe begin je met stamboomonderzoek stap voor stap, wat zijn de juiste genealogiebronnen, en waar moet je rekening mee houden?
Lees hier verder.

De ontdekking dat je Duitse voorouders hebt kan heel erg enthousiasmerend werken, maar dat enthousiasme verdwijnt soms snel als je in het moeras van onderzoek in Duitsland verzuipt. Niet alleen is Duitsland veel groter, ook zijn veel archieven nog niet zo ver als de onze. Om je op weg te helpen, klik hier voor een stappenplan.

Kaspersky waarschuwt voor een aanval waarbij telefoons worden besmet met nieuw ontdekte malware zonder enige interactie van gebruikers. Criminelen gebruiken een malafide iMessage-bijlage voor deze onzichtbare aanval.
Lees hier verder.

Aan de webstek van Alle Friezen zijn de geboorteakten met scans van Menaldumadeel 1919, Wijmbritseradeel 1920 en Franeker 1921 toegevoegd.

Op 6 en 7 juni 1943 vertrekken op twee kindertransporten bijna 1300 kinderen tot 16 jaar samen met hun moeders uit Kamp Vught naar Kamp Westerbork. Vanuit Westerbork zijn ze op 8 juni verder naar Sobibor in Polen gedeporteerd. De meeste zijn direct naar aankomst in vernietigingskamp Sobibor vermoord.
Lees hier verder en raadpleeg de database.

Veel Nederlanders hebben een Chinese voorouder uit Oost-Indië, Nederlands-Indië of Indonesië. Dit geldt zowel voor de Chinees-Indonesische gemeenschap als voor Indo-Europeanen. Op de vraag hoe dat te onderzoeken geven Tjabring van Egten en Maarten Fornerod het antwoord tijdens een bijeenkomst van de Indische Genealogische Vereniging op zondag 18 juni a.s. in de Agora te Voorburg. Op Vaderdag 2023 houden ze een toepasselijke ‘Voorvaderdag duolezing’.
Voor meer informatie, klik hier.

... omdat zij hebben gehoord hoe leuk en interessant je familiegeschiedenis kan zijn. Daarvoor zijn wel een paar adviezen te geven. Raadpleeg sites als Open Archieven en WieWasWie. Wordt lid van onze vereniging en raadplaag deze site regelmatig, kom naar onze gratis toegankelijke bijeenomsten, U steekt er altijd wat van op.
Maar veel informatie is in het bezit van archieven. Hoe werkt dat nou? Hoe zit dat nu in elkaar?

Daarover maakte het Waterlands Archief dit filmpje

JMW is een programma gestart rond Joods erfgoed en identiteit (JEI). Doel is om ontmoetingsplekken op te zetten ter versterking van Joodse identiteit én Joods erfgoed in de Mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Het Joodse leven was voor de oorlog geworteld tot in de kleinste dorpen. Daaraan herinneren honderden synagogen en begraafplaatsen, maar ook woonhuizen, winkels en fabrieken. Deze stenen restanten kunnen helpen het verleden dichterbij te brengen en binding te voelen met de Nederlands Joodse cultuur en geschiedenis.

De eerste driedaagse cursus gaat van start in Oost Nederland, regio Overijssel en Gelderland. Woon jij in deze regio of heb je historische banden hiermee? Dan kun je op zon dag 4 en 18 juni en 2 juli terecht. Het programma is bedoeld voor iedereen met een Joodse achtergrond.
Lees hier meer.