Motiv introduceert een monitoringdienst in de strijd tegen phishing: Email Abuse Control. De nieuwe dienst maakt het voor internetcriminelen lastiger om internetdomeinnamen te misbruiken voor fraude.

Speciaal besturingssysteem voor telecom- en auto-industrie, alsmede voor kritieke infrastructuren

KasperskyOS is een gespecialiseerd besturingssysteem, ontworpen voor embedded systemen met strenge cyberbeveiligingseisen. Door het ontwerp vermindert KasperskyOS de kans op ongedocumenteerde functionaliteit en verkleint daarmee het risico op cyberaanvallen. Het besturingssysteem is nu commercieel beschikbaar voor OEM's, ODM's, systeemintegrators en softwareontwikkelaars over de hele wereld. De belangrijkste implementaties van het besturingssysteem zijn op maat gemaakt voor de telecom- en auto-industrie, alsmede voor kritieke infrastructuren. KasperskyOS is het resultaat van een enorme onderneming waar de grootste talenten van Kaspersky Lab 15 jaar aan werkten om het te creëren.

11 miljoen krantenpagina’s doorzoekbaar

Iemand die geïnteresseerd is in het verleden, geschiedenis of familiehistorie is vaak op zoek naar aanvullende informatie. Zeker bij stamboomonderzoek en familiegeschiedenis geeft juist dat nu een beetje extra sjeu aan een eventuele dorre opsomming van geboorte-, huwelijks- en overlijdensdata.

Nederland heeft miljoenen kabelgoten, mantelbuizen en kasten voor telecom, energie, gas, spoor en riolering, zowel onder als boven de grond. Deze bestaande infrastructuur kan ook worden gebruikt voor nieuwe kabels voor snel internet. De aanleg van snel internet wordt daardoor goedkoper en levert minder overlast door graafwerk op. Om dit mogelijk te maken, dient minister Kamp van Economische Zaken de nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten (WIBON) in.

Binnen de interessegroep Genealogie is het goed gebruik om van de door haar georganiseerde bijeenkomsten een zogenaamde livestream te maken. Het is het HCC!videoteam dat daar technisch altijd zorg voor draagt.

Helaas leent niet iedere lezing zich voor directe uitzending. Zoals bijvoorbeeld de eerste lezing op zaterdag 18 februari. Daar zal over een aantal stellingen worden gediscussieerd. Het bestuur vind i.o.m. het HCC!videoteam dat de opnamen daarvan eerst bewerkt moeten worden alvorens ze kunnen worden uitgezonden. Al was het maar om te voorkomen dat kijkers naar een eindeloze discussie moeten gaan kijken. Bij andere presentaties kan m.b.v. bewerking veel beter een PowerPoint-presentatie worden ingemonteerd.

Al met al reden genoeg voor het bestuur van HCC!genealogie om haar beleid in dezen aan te passen.

Innovatieprogramma Archief 2020 is op 31 december 2016 afgerond. De resultaten, leerpunten en aanbevelingen van ervan staan in een kort verslag dat de algemene rijksarchivaris zal aanbieden aan de opdrachtgever en financier van het programma, het ministerie van OCW.

De Overlijdensakten van 1951 t/m 1962 uit de gemeenten Franeker, Workum en Ooststellingwerf, van 1964 en 1965 uit de pre Groningen, van 1965 uit Noord-Brabant, van 1966 uit Leeuwarden, Zeeland zien nu op WieWasWie te bekijken.

De Huwelijksakten uit 1941 van Groningen, Leeuwarden, Zeeland ( Noord-Brabant) staan nu op WieWasWie.

In WieWasWie zijn nu de Geboorteakten van 1913 t/m 1915 uit de gemeente Leiden, van 1915 uit Groningen en van 1916 uit Zeeland, Noord-Brabant opgenomen.

Bij het Regionaal Archief Tilburg zijn de volgende archieftoegangen beschikbaar gekomen:

Geneanet deelt mee dat zij via Familysearch 250 miljoen Engelse gegevens heeft toegevoegd. Deze nieuwe verzameling bevat:

  • Engeland, Geboorten en Dopen, 1806-1900: 191.854.075 gegevens
  • Engeland, Huwelijken, 1809-1900: 38.632.484 gegevens
  • Engeland, Overlijdens en Begrafenissen, 1809-1900: 19.422.907 gegevens

Klik hier.

WieWasWie zet familiegeschiedenis nog beter op de kaart

Het vernieuwde WieWasWie.nl is sinds vandaag als bètaversie online. Met deze nieuwe website maakt WieWasWie het stamboomonderzoekers eenvoudiger online onderzoek te doen naar hun familiegeschiedenis.

Makers, ambtenaren en dergelijke vallen over elkaar heen. En af en toe doet de Tweede Kamer ook nog een duit in het zakje. BRP, de opvolger van de Gemeentelijke Basis Administratie, vol verwachting klopt ons hart, en het uwe waarschijnlijk.

Privacy is een teamsport en daarom moeten meer privacybewuste gebruikers vrienden, familie en collega's adviseren om bijvoorbeeld via Signal of WhatsApp te chatten, hun apparaten te versleutelen en de instellingen van WhatsApp te veranderen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Lees hier verder.

De (271.688) gegevens van het bevolkingsregister van het Gemeentearchief Roermond zijn nu te bekijken via Open Archieven.