De Keeper wachtwoordmanager geeft opgeslagen wachtwoorden makkelijk prijs.
Lees verder op AG Connect.

Vanavond blikken presentatoren Lieven Scheire en Diederik Jekel in het programma De wondere wereld van Chriet Titulaer terug op de voorspellingen van Chriet Titulaer.
Lees verder op AG Connect.

In oktober sloot de NTR weer een succesvolle reeks van Verborgen Verleden af, het programma waarin prominente Nederlanders op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. Het programma inspireert veel mensen en laat onbekende verhalen uit de vaderlandse geschiedenis zien. Verborgen verleden keert in het nieuwe jaar terug met zes nieuwe namen.

kerstWij gaan niet mee in de onzin om allerlei typisch Nederlandse gewoonten en gebruiken te hernoemen, want stel je voor dat een (bepaalde) bevolkingsgroep zich gediscrimineerd zou voelen.
Wij genealogen zijn niet van de die teerhartige zieltjes.

Om die reden wenst het bestuur en de adviseurs van HCC!genealogie haar leden en uiteraard bezoekers van deze website een heerlijk Kerstfeest. Prettige Kerstdagen, geniet er van.
Uiteraard wensen we u (en uw achterban) ook een mooie en vooral veilige jaarwisseling.

Dat 2018 ons veel genealogisch nieuws moge brengen.

Bestuur & adviseurs HCC!genealogie

 

Open Archieven geeft toegang tot 174 miljoen historische persoonsvermeldingen uit aktes van 62 organisaties, met name Nederlandse archieven. In deze informatie zit ook relatie informatie: wie is met wie getrouwd en wie zijn de ouders. Deze kennis gebruikt Open Archieven nu ook om van een persoon de voorouders op te zoeken en te presenteren.

Het Stadsarchief is in 2001 gestart met digitalisering, in eerste instantie vooral van beeldmateriaal. Sinds 2006 wordt op grote schaal en op een standaard manier gewerkt. Alle soorten archiefstukken komen nu voor digitalisering in aanmerking.
Lees hier verder.

Gebruikers blijven het hackers makkelijk maken met domme wachtwoorden.
Lees verder op AG Connect.

Op GeneaKnowhowNet staan afbeeldingen van burgerlijsten ca. 1812 betreft 1e sectie, zie ook 2e en 3e sectie van Culemborg.

De Keeper wachtwoordmanager geeft opgeslagen wachtwoorden makkelijk prijs.
Lees verder op AG Report.

Het is een ambitieus project: alle Brabanders die als militair of verzetspleger om het leven zijn komen online een gezicht geven. Een voorlopige site staat na ruim een jaar van voorbereiding nu hier online.
Lees verder op het Brabants Dagblad.

Nieuwe Bron Ambon: Ambon, index VOC-personeel 1732 pag. 191-196, zie ook pag. 209 (eigenaars sloepen en vlotschuiten) / Ambon, index personnel Dutch East-India Company (VOC) 1732 pp. 191-196.

Kijk hier verder.

Prachtnieuws op deze winterdag: de naoorlogse uitgaven van De Volkskrant, Trouw en Het Parool zijn gedigitaliseerd en vanaf nu voor iedereen toegankelijk via Delpher.NL, de website met historische boeken, kranten en tijdschriften.

Telecomproviders Tele2 en T-Mobile Nederland gaan in Nederland onder een dak verder, om zo beter in staat te zijn de concurrentie aan te gaan met grote concurrenten KPN en VodafoneZiggo.
Lees verder op AG Connect.

 De genealogische collecties op microfiches en microfilm van het Nationaal Archief worden gedigitaliseerd en zijn vanaf 1 januari 2018 online of in de studiezaal te bekijken. De verfilmde collecties van het Nationaal Archief worden gefaseerd uit de bronnenzaal verwijderd. De CBG-collecties blijven vooralsnog wel in de bronnenzaal.

De Gelderse overlijdensakten die ruim vierhonderd vrijwilligers vanaf juni toegankelijk maakten, staan online. De vrijwilligers, die deelnamen aan het crowdsourcingsproject Met Oprechte Deelneming via Vele Handen, hebben meer dan 100.000 Gelderse overlijdensakten uit de periode 1950 - 1960 geïndexeerd voor het internet. Deze akten stonden op meer dan 56.000 scans. Het project is in een zeer snelle tijd door de vrijwilligers afgerond: in vijf maanden. Het was het tweede crowdsourcingsproject van het Gelders Archief. Eerder hielpen honderden vrijwilligers mee om Gelderse geboorteakten toegankelijk te maken.

Klik hier.