Veel mensen blijven wachtwoorden gebruiken na een waarschuwing dat hun account is gehackt.

Lees hier verder.

Heel af en toe zie je het nog bij belwinkels met afbladderende verf: de e van Internet Explorer, maar verder lijkt het bekende beeldmerk voor velen inmiddels vervangen door een rood/geel/groen/blauw cirkeltje of een oranje vos. Maar de bèta van Edge met Chromium-engine is inmiddels uit. Heeft Edge nu toch weer voordelen?
Lees hier verder.

Op Genealogie Online staan heel wat #WO2 slachtoffers die in Japanse interneringskampen zijn overleden. Bekijk het overzicht per kamp via deze link.

Archief Eemland heeft de bevolkingsregisters van Amersfoort over de periode 1860 tot en met 1915 online geplaatst. Het gaat om ruim 50 duizend extra scans met ruim 180 duizend persoonsnamen.

De bevolkingsregisters zijn altijd een interessante bron van informatie voor onderzoekers. Zo kom je te weten waar de bewoners van Amersfoort tussen 1860-1915 woonden, waar ze vandaan kwamen, waarheen ze zijn verhuisd, wat de gezinssamenstelling was, bij welke kerk ze hoorden, of ze getrouwd waren en welk beroep ze uitoefenden.

De index op de bevolkingsregisters is nu ook via Open Archieven te doorzoeken.

Google Chrome gaat voor het eind van het jaar standaard flashelementen blokkeren op het web. Gebruikers kunnen dan nog wel Flash gebruiken in de browser, maar ze moeten per website aangeven dat Flash toch geactiveerd mag worden. Dat zal vermoedelijk de nodige aanpassing op diverse websites vragen.

Bijna iedereen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland schuldig had gemaakt aan bijvoorbeeld land- en hoogverraad, collaboratie, oorlogsmisdaden, lidmaatschap N.S.B. etc moest voor deze speciale rechtbanken (tribunalen) verschijnen. De dossiers [300.000 personen] uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging zijn onder voorwaarden te raadplegen bij het Nationaal Archief.
Lees hier de uitgebrede en lezenswaardige blog van Eric Hennekam over dit onderwerp.

Wanneer gebruikers een waarschuwing krijgen dat hun wachtwoord is gelekt, past slechts 26 procent dit wachtwoord vervolgens aan. Dat blijkt uit onderzoek van Google. Het goede nieuws is dat zestig procent van de nieuwe wachtwoorden als ‘niet te raden’ wordt betiteld.

Lees hier verder.

Endpoint protection van Symantec 'beschermt' tegen kritieke Windows-patches.Securitysoftware van Symantec kan nog altijd niet overweg met updates die digitaal zijn ondertekend met SHA-2. Dit omvat nu ook updates voor Windows, waardoor de kritieke updates van deze maand voor ernstige kwetsbaarheden in onder meer RDP niet zijn te installeren op computers met Symantecs Endpoint Protection-software. Microsoft heeft begin dit jaar aangekondigd dat het SHA-1 laat vallen vanwege securitygebreken daarin.
Lees hier verder.

Van het kopen van hooi tot het verkopen van kastelen; de archieven van notarissen laten zich lezen als een geschiedenisboek van Brabant. Pagina na pagina ontvouwen zich daarin vele grote en kleine historische gebeurtenissen en de levens van mensen die er woonden en werkten, huwden en stierven.
Lees hier verder.

Bij het HCO verschenen via Open Archieven nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand Hengelo, 1833 – 1844, 1858 – 1867, 1874 – 1879 en 1885 – 1888.

Het opgeruimd houden van de computer gaat de één gemakkelijker af dan de ander. Een van de meest tijdrovende onderdelen van de computerschoonmaak is het ontdubbelen van bestanden. Dubbele, identieke bestanden nemen kostbare ruimte op de schijf in en zo na de vakantie wil je er misschien juist weer meer nieuwe foto’s en video’s op kwijt. Het is niet altijd even eenvoudig te achterhalen welke bestanden dubbel zijn, zeker in het geval van ruimtevreters als foto’s, muziek en video’s.
Lees hier verder.

Onlangs zijn 80.000 nieuwe tijdschriften toegevoegd aan Delpher. Je kunt zoeken in o.a. De Locomotief, Onze Tuinen, Weekblad voor de Jeugd, Avia, Militair Weekblad en De Spartaan!
Bekijk hier de titellijst (link: https://bit.ly/2GKxbnq) of ga meteen naar Delpher (link: https://bit.ly/2Yqvw15) bit.ly/2Yqvw15

Bij het HCO zijn nu Burgerlijke Stand gegevens van de oude gemeente Wijhe te raadplegen.

Kabels trekken snelle groei van vraag èn aanbod niet. Volgens Alliander was er de afgelopen periode ‘een enorme toename’ van vraag én aanbod - meer dan de elektriciteitskabels kunnen verwerken. 

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt zo hard, dat een 'stroominfarct' op de loer ligt. Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van netwerkbedrijf Alliander in Het Parool.
Lees hier verder.