Webbrowsers Firefox en Chrome waarschuwen als wachtwoorden op een onbeveiligde pagina worden gevraagd.
Lees verder op AG Connect.

Erfgoedinstellingen en Bibliotheek Den Haag
Vier Haagse partners : Bibliotheek Den Haag, het Haags Gemeentearchief, het Haags Historisch Museum en ETV.nl Haaglanden hebben de handen ineen geslagen om verhalen op te halen bij Haagse senioren om zo bedreigd erfgoed veilig te stellen en in beeld te brengen.

Het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945in Groesbeek is sinds kort bezig een bijzondere collectie ansichtkaarten online te zetten. Het gaat om 1.343 kaarten die gemaakt zijn gedurende en net na de bevrijding van Nederland en België.

Gewoonlijk kan je best wel even wachten met de nieuwe software-updates van Apple, maar dit keer wacht je voor alle zekerheid best niet te lang. In de nieuwe update lost Apple enkele belangrijke beveiligingsproblemen op, onder andere om bepaalde applicaties te verhinderen de controle op je telefoon over te nemen.
Lees verder op de Gazet van Antwerpen.

In gescande danwel geindexeerde documenten op Amerikaanse sites zoals Ancestry en Family Search zien we vaak als plaats van gebeurtenis in Hessen de toevoeging Pruisen staan. Voor ons zijn het twee (Bundes-)staten of provincies, die ook nogal een stukje van elkaar liggen. In een aantal gevallen verdwijnt het Hessen zelfs en wordt derhalve aangenomen dat de Lether’s uit Pruisen komen. Dat is echter niet het geval.

Nederland telt sinds 1 januari 388 gemeenten. In 1996 waren dat er nog 626. Het wordt er voor ons niet makkelijker op. Wanneer iemand vóór het samengaan in Oudenbosch is geboren, gehuwd of overleden, wil je dat niet in je gegevens hebben staan als Halderberge, dat zou immers incorrect zijn. Maar wie nog na zo veel jaar hoe een gemeente toen heette?

Zie ook hier.

Eigenaars van een iPhone kijken maar best goed uit, want een nieuwe ‘killer-sms’ doet de ronde die je smartphone volledig doet blokkeren. Gelukkig is er wat aan te doen.
Lees hier verder.

Zoals ieder jaar vervalt per 1 januari voor weer aardig wat inventarisnummers de beperking op de openbaarheid. Het gaat in 2017 in totaal om 132 archieven en een veelvoud inventarisnummers die na 1 januari op de studiezaal ingezien kunnen worden en waarvoor dan ook digitalisering kan worden aangevraagd.
Lees hier verder.

Geneanet laat weten dat meer dan 140 miljoen Duitse gegevens aan haar bestand werden toegevoegd. Het betreft records van FamilySearch.

Deze nieuwe verzameling bevat :

  • Duitsland, Geboorten en Dopen, 1558-1898: 110.134.312 gegevens
  • Duitsland, Huwelijken, 1558-1929: 28.595.430 gegevens
  • Duitsland, Overlijdens en Begrafenissen, 1582-1958: 7.165.394 gegevens

Klik hier om in deze verzameling te zoeken.

Het archief van de gemeente Utrecht wordt per 1 januari 2017, als één van de eerste grote gemeenten in Nederland, volledig digitaal beheerd en bewaard. De dienstverlening en administratie worden hiermee ook volledig digitaal ingericht. Utrecht sluit met de digitale vervanging van het archief een tijdperk van 650 jaar aan papieren archivering af.

De Nederlandse archieven schijnen te worstelen met een deel van hun werk. Enerzijds wil men op (studiezaal-)personeel bezuinigen door de bezoekers de mogelijkheid te geven zelf digitaal meer te kunnen laten doen. Maar dat zou kunnen betekenen minder inkomsten en dat is vervelend te meer omdat ze van de overheid ook al minder subsidie ontvangen. Daarnaast is er dan ook hun wens danwel van hoger hand opgelegde opdracht tot het meer open zijn en meer aan te kunnen bieden.

Vergeet hackers en vreemde mogendheden als bedreiging voor kritieke netwerkinfrastructuur.
Lees verder op AG Connect.

Een geheel nieuwe generatie opladers voor mobile divices heeft het levenslicht gezien.

Lees hier verder.

Minister Jet Bussemaker en algemeen rijksarchivaris Marens Engelhard overhandigen donderdag 19 januari de laatste archiefdoos aan Rita Tjien-Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname. Met deze symbolische handeling markeren zij de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname. In dit project heeft het Nationaal Archief 800 meter Surinaams archief digitaal gekopieerd. De ruim 5,5 miljoen scans zijn via gahetna.nl voor iedereen beschikbaar. 250 meter archieven zijn al terug naar Suriname verscheept en de laatste 550 meter staan klaar voor verzending naar het Nationaal Archief Suriname. Maurits Hassankhan, toenmalig minister van Binnenlandse Zaken van Suriname: “In Suriname leeft sterk de gedachte dat met deze archieven het historisch geheugen terugkeert naar Suriname.”

Zeker 300 Android-apps bevatten onnodig hard coded keys. In veel mobiele apps bevinden zich onnodig encryptiesleutels of geheime data die misbruikt kunnen worden om data te lekken. Dat blijkt uit onderzoek van beveiliger Fallible.
Lees verder op AG Connect.