De canon van Barneveld heeft er weer een nieuw venster bij, aldus de Nieuwsbrief Gemeentearchief Ede en Barneveld 2016 - 8. Dit nieuwste venster 'Twee legerplaatsen tussen Garderen en Stroe' belicht de geschiedenis van kamp Stroe en legerplaats De Wittenberg. 

Traditiegetrouw worden tussen kerst en de jaarwisseling kiekjesdagen bij de Historische Vereniging Avereest gehouden. De kiekjesdagen vinden dit jaar plaats op dinsdag 27 en woensdag 28 december in de Gashouder, tussen 13.00 en 17.00 uur. 'In de kelder, waarop de gashouder is geplaatst, liggen mappen met groeps- en klassenfoto’s met namenlijsten. Op dit moment al ongeveer. 1700 stuks. 

Wie familie heeft gehad die werkzaam zijn geweest bij Koopmans Koninklijke Meelfabrieken moeten op zondag 8 januari a.s. bij het HCL Leeuwarden zijn.

De burgemeesters van de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Leiden ondertekenden op vrijdagmiddag 16 december een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening gaat het beheer van de historische archieven naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Na twee jaar van ambtelijke voorbereiding zal het publiek per 1 januari 2017 de voordelen van deze samenwerking ervaren.

Het Nationaal Archief is samen met Archief 2020 het project Archiefontologie Nadere Toegangen gestart. Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Samen met (kennis)partners uit het veld zet dit project de eerste stappen voor een Linked Open Data-ontologie voor de archiefsector.

De website ZoekAkten.nl, met toegang tot duizenden scans door FamilySearch uit bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand in Nederland en Belgie, is deze week uitgebreid met een collectie huwelijksakten uit Overijssel en Limburg, uit het onheilspellende eerste oorlogsjaar 1940.

Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Project Digitale Taken Rijk (DTR) zet zich hiervoor in.

Afgelopen jaar ging er bij een van de groeperingen van HCC wat mis en kwam de privacy van onze leden in het geding. Dat wil de HCC niet, nog afgezien van het feit dat je strafbaar bent wanneer je te achteloos met privacygevoelige informatie om gaat.

29 wetenschappers op het gebied van ICT, recht, bedrijfskunde en privacy hebben forse kritiek op een wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WiV). De nieuwe wet kent een forse uitbreiding van bevoegdheden. Zo zal ook het grootschalig vergaren van kabelgebonden communicatie mogelijk worden.
Lees verder op Computable.

Was er eerst sprake van dat ongeveer 3,5 miljoen kadastrale hulpkaarten zouden worden vernietigd, nu blijkt dat dat onzalige plan gelukkig van de baan is.

Regionaal Archief Tilburg lanceert in deze maand een prijs voor onderzoek, gedaan met archiefstukken uit de collectie. Doel hiervan is het stimuleren van onderzoek in de uitgebreide collectie bronnen. Het archief profileert zich hiermee als organisatie die belang hecht aan onderzoek en dit wil bevorderen.

Sinds enige tijd laat HCC!genealogie video-opnamen maken van door haar georganiseerde bijeenkomsten.

Vandaag verschijnt de 133ste editie van de Nieuwe Drentse Volksalmanak. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan de archeologen Wim van Es, Diderik van der Waals en Piet Kooi. Zij waren allen conservator bij het Drents Museum, net als hun illustere voorganger Albert Egges van Giffen die op 12 december exact honderd jaar geleden zijn ambt aanvaardde.

Gas, licht, water ... en dan nu dus ook draadloze communicatie. Basisbehoeften van de Nederlandse bevolking.
   Lees verder op AG Connect.

HCO heeft weer een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand online gezet, het betreft: