Startpunt voor Windows-beheer is het Configuratiepaneel. Maar soms is die route wel erg omslachtig.
Lees verder op AG Connect.

Recentelijk is het boek ‘Swifterbant. Pionieren in Flevoland. 6500 jaar geleden’ van uitgeverij Barkhuis verschenen. Een zeer bijzonder boek, want tot nu toe was er nog geen boek voor het brede publiek over de Swifterbantcultuur. Deze cultuur is met name in Flevoland sterk vertegenwoordigd. Nieuw Land Erfgoedcentrum toont het verhaal van deze cultuur in de vaste tentoonstelling ‘OER!’.

De Koloniën van Weldadigheid worden voorgedragen voor de UNESCO-Werelderfgoedlijst. Verantwoordelijk minister Jet Bussemaker (Cultuur) maakte het nieuws op 21 december bekend.

Dinsdag 3 januari 2017 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. De notulen van de Ministerraad van 1991 en 1992 vertellen onder andere hoe de ministers dachten en besloten over het Verdrag van Maastricht. De verschillende privé-archieven van bewindslieden uit 1966 tonen hoeveel commotie het huwelijk van Beatrix en Claus en de Nacht van Schmelzer dat jaar teweeg brachten. Wie zich in 1937 en ‘38 moesten verantwoorden voor deelname aan de Spaanse Burgeroorlog staat in de dossiers van het Ministerie van Justitie. Deze verhalen zijn slechts een kleine greep uit de parlementaire geschiedenis van de 20ste eeuw. De volledige lijst op de website toont alle archieven die vanaf nu door iedereen ingezien en gebruikt kunnen worden.

De digitalisering van de overheid gaat te langzaam en blijft achter bij de verwachtingen van burgers. De dienstverlening is nog teveel aanbodgestuurd en moet meer vraaggestuurd worden, waarbij de mens centraal moet staan. Die punten komen naar voren in een aanbiedingsbrief voor het Digiprogramma 2017 die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder op Computable.

Het is onze 'best guess' waar de massa van gebruikers naar uitkijkt wat betreft een desktopomgeving, zegt Eben Upton, de oprichter van de Raspberry Pi Foundation. Hij verklaart de opmerkelijke stap door te verwijzen naar de uitgangspunten van de foundation bij de oprichting: Iedereen moet in staat zijn een betaalbare programmeerbare computer voor algemeen gebruik aan te schaffen.
Lees verder op AG Connect.

De internationale organisatie die de aardrotatie observeert (IERS) heeft aangekondigd dat op 31 december 2016 aan het einde van de dag een schrikkelseconde zal worden ingevoerd in de gecoördineerde wereldtijd (UTC).

 

Het Regionaal Archief Alkmaar heeft grote delen van zijn collectie gratis digitaal beschikbaar gemaakt. Vele foto's en kaarten, genealogische informatie en archiefinventarissen zijn binnen handbereik voor iedereen die er iets mee wil doen. Omdat deze collecties vrij van auteursrechten zijn kan iedereen met dit materiaal aan de slag, zelfs commerciële partijen. Om het gebruik van deze zogenoemde ‘open data’ te promoten heeft het Archief de website www.historylab.nl in het leven geroepen.

75-Plussers zijn bezig met een online inhaalslag - niet alleen op pc's of laptops, maar ook op smartphones en tablets. 
L
ees verder op AG Connect.

Een nieuwe prijsdoorbraak maakt 3D-printing verder toegankelijk. In het kielzog van architecten, ontwerpers en medici maken ook particulieren steeds vaker gebruik van deze nieuwe techniek. Voor telefoonhoesjes, kunstwerken en zelfs innovatieve producten. Stuwend in deze ontwikkeling blijven de stijging van kwaliteit en daling van prijzen. Als het klopt dat de zogenoemde ´vierde industriële revolutie´ zich afspeelt in de maakindustrie en massaproductie, dan hoort het ontstaan van een geheel nieuwe prijsklasse voor 3D-printers hier zeker bij.

Meer zicht op gezinssamenstellingen, beroepen en personen door bevolkingsregisters. Maar liefst 97.000 akten zijn ingevoerd Na drie jaar hard werken door zo’n 20 vrijwilligers van Streekarchief Langstraat Heusden Altena zijn inmiddels alle bevolkingsregisters ingevoerd van de gemeenten Waalwijk, Werkendam, Heusden, Aalburg en Woudrichem. Door de invoering van maar liefst 691 bevolkingsregisters met meer dan 97.000 akten is het voor iedereen mogelijk om vanuit huis te zoeken naar onder meer ingekomen en vertrokken personen uit de gemeenten, gezinssamenstellingen en beroepen.

In het gemeente-archief van Schouwen-Duiveland zijn ongeopende testamenten ontdekt. Archivaris Huib Uil onthulde donderdag de inhoud. Het gaat om de nalatenschap van Bonifacius Johan van Dongen en Jacoba Isabella Gudde, beiden door hen zelf opgemaakt in 1869. Van Dongen (1833-1909) hoorde tot een gefortuneerde familie uit Zierikzee. Gudde (1829-1904) wilde met de nalatenschap onder meer regelen dat haar stiefmoeder uit de verkoop van haar huisje alsnog het wekelijkse kostgeld kreeg, dat Gudde bij leven niet wekelijks kon betalen.

Wellicht bent u (al) bezig met de voorbereidingen voor morgen (1e Kerstdag) en wie weet zelfs of alleen maar overmorgen (2e Kerstdag). Misschien bent u zich aan het optutten voor de Kerst avond- of nachtdienst straks. Of anders bent u toch (nog) bezig aan uw stamboom? Of wellicht neemt u voor de eerste keer hier een kijkje.

Apple CEO Tim Cook heeft in een interne mail bevestigt dat het bedrijf volledig toegewijd blijft aan het ontwikkelen van nieuwe Mac/desktops. "Als er enige twijfel is in onze teams, laat me heel duidelijk zijn: we hebben hele gave desktops in de pijplijn", zei Cook.

Lees verder op AG Connect.