Verzetskrant Frontloupe en zijn opvolger De Vrije Pers (tot 22 mei 1945) zijn bezit geworden van het Erfgoedcentrum Zutphen. Het Regionaal Archief Zutphen, partner van het centrum, heeft de 307 kranten gedigitaliseerd waardoor ze begin 2023 ook online te raadplegen zijn.
Lees hier verder.

KnowBe4 heeft een aantal security-experts in dienst die in de voorhoede staan van wat er in de cybersecurity-industrie gebeurt. Zij volgen voortdurend trends en blijven op de hoogte van de nieuwste dreigingen, tools en technieken. Onderstaand een top 5 van voorspellingen van deze groep experts voor komend jaar.
Lees hier verder.

Het Nationaal Archief viert de jaarlijkse Openbaarheidsdag op dinsdag 3 januari 2023. Met het nieuwe kalenderjaar worden weer duizenden archiefstukken openbaar, die tot dan toe alleen onder voorwaarden in te zien waren. Wat wordt in 2023 openbaar?
Zie hier, of download het overzicht (circa 1300 pagina's).

De stichting Oorlogsverhalen vraagt de bezoekers van haar site om oorlogsverhalen te willen delen. Volgens ons zijn er best wel veel mensen die het verhaal van een familielid zouden willen delen. Nog even afgezien van het feit of ze dat kunnen. Veel mensen zeggen immers nogal snel dat ze niet kunnen schrijven.
Maar pas op. U dient dan wel journalist te zijn. En … uw bijdrage mag niet langer dan één A4-tje zijn. Als voorbeeld stuurt men een link van zo’n productie. Vreemd genoeg blijkt die dan uit 6 pagina’s te bestaan. Wanneer u daar vervolgens iets van zegt en uw ingekorte versie meestuurt wordt het contact eenzijdig verbroken met de opmerking dat u blijkbaar niet wenst te voldoen aan “onze normen met betrekking tot onze oorlogsverhalen”. We geven toe dat we niet ons telefoonnummer en foto meestuurde, zoals een van de ‘normen’ kennelijk luidt. Maar er staat op de site wel te lezen: “De redactie van oorlogsverhalen.com behoudt zich het recht voor verhalen aan te passen, in te korten en niet te plaatsen.”
Vreemd dat men het onderhavige verhaal niet aanpaste.

Ons advies: Dan toch niet!

U kunt meewerken aan de ontsluiting van een bijzonder stuk geschiedenis rondom de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië en de Onafhankelijkheidsoorlog van Indonesië. In het kader van het Programma Indisch Erfgoed Digitaal verwerken we de zogenaamde stamboekkaarten van het KNIL uit de laatste decennia van het bestaan van het KNIL. Deze bevatten veel biografische gegevens, maar zijn nog slecht vindbaar en doorzoekbaar. Daar brengt het Netwerk Oorlogsbronnen graag mét u verandering in.
Lees verder bij Oorlogsbronnen.

De Heerlijkheidsactieven van 's Gravenmoer, Hilvarenbeek, Tilburg en Loon op Zand zijn gescand en staan online, laat het Regionaal Archief Tilburg weten. Hierin staat informatie over de rechtsgebieden die in leen zijn gegeven aan een adellijke heer.

Op 20 december worden de archieven en collecties van Weesp verhuisd naar de depots van het Stadsarchief Amsterdam, in verband met de fusie Amsterdam-Weesp. Wij hebben de afgelopen jaren met veel plezier de waardevolle en zeer diverse archiefcollectie van Weesp beheerd, toegankelijker gemaakt en bij het publiek onder de aandacht gebracht. Wij dragen de Weesper archieven vol vertrouwen over aan het Stadsarchief Amsterdam.

Lezers die een familielid hadden die openlijk niet sympatiseerde met de nazi's of tot het verzet behoorde en werden opgepakt ten einde naar een concentratiekamp in Duitsland te worden doorgezonden zien dat deze eerst in Kamp Amersfoort terecht kwamen. Het Nationaal Monument Kamp Amersfoort podcasts. De laatste over de verdwenen SS’er.
Lees hier verder.

 

Open Archieven maakt diverse collecties van archiefinstellingen en historische verenigingen eenvoudig doorzoekbaar. In deze collecties komen ook diverse bidprentjescollecties voor. Open Archieven publiceert ook bidprentjes uit particuliere collecties.

Hier de laatste toevoegoing, de collectie Wandelengel.

hassel Na een paar jaar keert Johan van Hassel terug in de rijen der HCC!genealogie-adviseurs.
Na zijn pensionering is hij lid geworden van HCC! Daar nam hij als snel deel aan het geven van Beginnerscursussen en later begon hij ook cursussen over b.v. PowerPoint.
In die tijd is hij ook serieus begonnen met Genealogie nadat hij eerder (als oudste zoon) bij het overlijden van zijn vader diens aantekeningen kreeg toegewezen.
Na wat experimenteren koos hij Aldfaer voor het vastleggen van de gegevens. Omdat hij het leuk vindt om anderen te helpen met de computer, met genealogie en de combinatie daarvan in computergenealogie volgden lezingen en workshops over Aldfaer, maar ook over b.v. het zoeken op internet.
Na zijn vertrek bij HCC! werd hij (en is nog steeds) actief voor Seniorweb met ‘PC Hulp aan huis’ en ‘Leren aan huis’, voor Seniorweb Veldhoven met cursussen over o.a. Windows, WhatsApp, Fotobeheer. Voor de seniorenvereniging PVGE in Veldhoven is hij medetrekker van een GenealogieClub. Hij is actief in helpdesks in de regionale bibliotheken. Tenslotte geeft hij voor diverse instanties cursus over het genealogisch computerprogramma Aldfaer.
Bij HCC!genealogie wil hij graag weer aan de slag om genealogen te helpen als adviseur.

Bij Collectie Overijssel zijn een aantal nadere toegangen op geboorteakten van de Burgerlijke Stand verschenen. Het betreft:

  • Oldemarkt, geboortes, 1888 – 1912
  • Markelo, geboortes, 1890-1897

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website en/of via www.wiewaswie.nl.

AlleFriezen heeft de overlijdensakten van Haskerlan uit 1967 on line gezet.

Kijk hier.

Op de webstek Alle Friezen zijn nu de geboorteakten van Barradeel uit 1921 te vinden.

Klik hier om te zoeken.

Adviseur Chris Mommenhof schreef de redactie dat hij wanneer we om input verzoeken moest ik denken aan het gebruik van alternatieve zoekmachines. "Het gebeurt mij regelmatig dat ik in de gebruikelijke zoekmachines niet vind wat ik zoek, of het staat ergens op pagina 32 of verder. In de loop van de tijd heb ik een aantal alternatieve zoekmachines gevonden, die mij telkens doen verbazen hoeveel informatie verborgen blijft in Google/Edge. Ik zoek standaard via DuckDuckGo [DDG] of met de volgende zoekmachines:

Brave Search - https://search.brave.com/
eTools            - https://www.etools.ch
Gigablast       - https://www.gigablast.com/index.html
Metager         - https://metager.org/
Private.sh      - https://private.sh
Qwant           -  https://www.qwant.com/
Swisscows    - https://swisscows.com/?culture=en

Misschien is het een idee dat je zelf eens probeert te zoeken via bovenstaande URL's en kan je er je voordeel mee doen".

MyHeritage heeft over de periode 1874–1938 zo'n 9 miljoen records toegevoegd. Deze toevoeging maakt het gemakkelijker dan ooit tevoren om uw Duitse wortels te onderzoeken en mogelijk diverse schatten te ontdekken.

Het zoeken naar deze collectie is gratis. Om deze records te bekijken of om records aan uw stamboom op te slaan, heeft u een gegevens of een volledig abonnement nodig.

Als u een stamboom hebt op MyHeritage, zal de recordaanpassingstechnologie u automatisch op de hoogte stellen als records uit deze collectie overeenkomen met uw familieleden. U kunt dan het record bekijken en beslissen of u de nieuwe informatie aan uw boom wilt toevoegen.

Maar via een directe link met het betreffende archief blijkt het geen probleem te zijn.

Lees hier verder.