Leiden krijgt subsidie en digitaliseert Indische archieven

Deel dit artikel

,

Vanuit het project Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek (KB) is subsidie vrijgekomen. Dit project heeft als doel om papieren erfgoed te behouden voor de toekomst en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit kunnen boeken en kranten zijn, maar ook archieven en collecties. De stukken worden eerst geconserveerd en gerestaureerd om ze vervolgens klaar te maken voor digitalisering. De oorspronkelijke stukken blijven bewaard in de depots.

Toekenning subsidie
De KB werkt met meer dan 100 Nederlandse erfgoedinstellingen samen om dit te verwezenlijken. Via Metamorfoze is subsidie toegekend aan Erfgoed Leiden en Omstreken om een aantal archieven te digitaliseren.

Dit zijn de archieven van W.J. de Graaf en A.H. van der Ploeg. Deze bevatten brieven uit de jaren 1945 – 1950. In deze brieven schrijft Wim de Graaf aan zijn verloofde Tonny van der Ploeg. Hij was toen militair in Nederlands-Indië. Ook uit de tijd van zijn militaire opleiding in Harderwijk en Engeland zijn brieven aanwezig. Het is bijzonder dat ook de brieven van Tonny bewaard zijn gebleven. Op deze manier is grote hoeveelheid aan correspondentie tussen twee jonge mensen uit die periode bewaard gebleven.

Het andere archief is van sergeant Noorduyn uit 1946 en bevat twee stukken: een brief en een geluidsopname op een grammofoonplaatje waarin hij zijn familie in Nederland vertelt over zijn belevenissen in Indië.

Familiearchief Hubrecht
Van een derde archief worden alleen de Indische stukken gedigitaliseerd. Dit betreft het familiearchief Hubrecht. Hierin bevindt zich een deel van het bedrijfsarchief van de suikerfabrieken Kremboong en Toelangan. Voor werknemers en hun nazaten kan dit van grote emotionele betekenis zijn. Maar ook voor personen met belangstelling voor koloniale geschiedenis en Nederlands-Indië/Indonesië in het bijzonder is het materiaal waardevol.

Bijzonder zijn de dagboeken van Jan Bastiaan Hubrecht over zijn tijd op Kremboong en Toelangan in de jaren 1941 t/m 1950. Hij was er werkzaam als administrateur en beschrijft hierin hoe hij zijn tijd in Indië/Indonesië beleefde. Hij maakte de Japanse bezetting mee en kwam uiteindelijk in een kamp terecht. Uit die tijd zijn veel stukken bewaard gebleven zoals correspondentie met zijn vrouw Leonore van Alphen. Van de periode vlak na de Japanse bezetting zijn ook veel stukken aanwezig. Jan Bastiaan beschrijft hierin hoe hij die tijd beleefde. Hij werd door de Indonesiërs opgepakt en in de Werfstraatgevangenis in Soerabaja opgesloten.

Indisch erfgoed toegankelijk maken
De drie archieven geven een mooi beeld van een aantal belangrijke periodes uit de geschiedenis van Nederlands-Indië/Indonesië. Zoals de koloniale periode vanaf ca. 1882 tot de komst van de Japanse bezetters, de Tweede Wereldoorlog, de politionele acties en de nationalisatie van Nederlandse bedrijven door de Indonesische regering.

Zodra de archieven zijn gedigitaliseerd, zijn deze in te zien via de website van Erfgoed Leiden en Omstreken. De verwachting is dat dit eind 2024 zal zijn.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden