Landelijke Bijeenkomst

Zaterdag 25 mei 11:00 tot 15:30

HF witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt

2e Landelijke Bijeenkomst van 2024 van HCC!genealogie. 

In tegenstelling tot eerdere bijeenkomsten worden er GEEN video-opnames gemaakt.

Het Programma van de bijeenkomst is als volgt:

11.00 uur Opening door onze Voorzitter Cees Heystek.

11.05 uur Digitaliseren van oude negatieven en dia's door Wessel Sijl

Menigeen heeft negatieven en dia's in bezit, die op leeftijd zijn, en die mede door de komst van de digitale fotografie wat in de vergetelheid zijn geraakt. Dat is jammer, want tussen die oude films kunnen zich prachtige opnamen bevinden, die om uiteenlopende redenen gekoesterd moeten worden. Bijvoorbeeld van een belangrijke gebeurtenis in de familie, of van een bijzondere reis. Maar ook vanuit historisch perspectief kan het interessant zijn om oude opnamen er bij te pakken, om weer eens dingen te laten zien die inmiddels zijn verdwenen.

Er zijn uiteenlopende redenen om negatieven of dia's te digitaliseren. Maar, héél belangrijk, ook omdat films na verloop van jaren - hard - in kwaliteit achteruit kunnen gaan. Het filmoppervlak breekt af door milieu invloeden - al of niet door minder goede omstandigheden waarin films zijn bewaard. Voordat ze compleet onbruikbaar worden, is het verstandig om films nog tijdig te redden door ze te digitaliseren.

Wessel Sijl ligt het afbraakproces met voorbeelden verder toe, en legt vervolgens uit op welke wijzen negatieven en dia's kunnen worden gedigitaliseerd: met eenvoudige en betaalbare manieren tot aan sophisticated en professionele werkwijzen.

Ook wordt uitgelegd hoe gedigitaliseerde opnamen kunnen worden opgelapt, zoals het verwijderen van kleurzwemen die als gevolg van veroudering van de films zijn ontstaan, het verbeteren van de scherpte en de dekking, en nog wat andere nuttige zaken. En uiteraard kunnen de opnamen nog verder naar smaak worden opgeknapt met digitale technieken. Het resultaat kan veelal zelfs beter worden dan de oorspronkelijke analoge resultaten.

PAUZE van 12.30 tot 13.30 uur. In de pauze kunt u gebruik maken van de uitstekende lunchfaciliteiten.

13.30 uur De mogelijkheden van Geneanet door Wim Deckers

Met een gratis Geneanet-account kunt u een stamboom aanmaken op Geneanet.
Gebruikt u al een genealogieprogramma en u wilt uw gegevens publiceren, dan kunt u middels een Gedcom-bestand uw gegevens uploaden naar Geneanet. Uw gegevens worden dan omgezet in een stamboom waarmee diverse overzichten (kwartierstaten (ook de waaiervorm), parentelen en verwantschappen te maken zijn.

Bijkomend voordeel is dat de stamboom gecontroleerd op fouten. Daarnaast is ook mogelijkheid om te zoeken naar familieleden en om in contact komen met andere leden van Geneanet.

Naast het gratis lidmaatschap bestaat er ook een Premium-lidmaatschap wat nog meer voordelen en mogelijkheden biedt. Voor de verschillen klik hier.


15.30 uur Sluiting door de Voorzitter. 

Tot ziens in De Bilt.In de directe omgeving is voldoende parkeergelegenheid.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden