Stichting Oud Indiëgangers Meppel

Deel dit artikel

,

Logo Indiëgangers Meppel

Ongeveer 290 jongens uit Meppel hebben vanaf 1945 tot aan het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw  als soldaat de overtocht gemaakt naar het voormalige Nederland-Indië. Zeven van hen hebben daar ook hun laatste rustplaats gevonden.
De Stichting Oud Indiëgangers Meppel is opgericht met als  doel het in kaart brengen van de oud Indiëgangers uit Meppel. Daarnaast publiceren zij de informatie die verkregen is naar aanleiding van het onderzoek dat zij verrichten naar de oud Indiëgangers.

De website en de facebook site van de Stichting moet een ontmoetingsplaats zijn ter  nagedachtenis van de oud Indiëgangers uit Meppel. De Stichting Oud Indiëgangers  Meppel wil door middel van zijn doelstellingen een invulling geven aan het cultureel erfgoed van de gemeente Meppel. Het geeft aan de huidige  generatie in Meppel een beeld van het verleden en kan een bijdrage leveren aan de culturele indentiteit van de stad door middel van een herdenking, en een herinneringsboek. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek een onderdeel vormen van het zogenaamde collectieve geheugen van de stad Meppel.

Zij doen dat ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn, de reeds overleden en nog in leven zijnde Oud Indiëgangers, en de nabestaanden.