Nieuwe geboorteakten op AlleFriezen

Deel dit artikel

,

Op de website AlleFriezen werden deze week toegevoegd de geboorteakten van Workum 1920-1921, Wonseradeel 1914, Hemelumer Oldeferd 1916, Schiermonnikoog 1923, Sloten 1923 en Stavoren 1923.