2.832 burgers gedecoreerd

Deel dit artikel

,

geen foto beschikbaar

Voor de lintjesregen 2021heeft het Kapittel voor de Civiele Orden zich gebogen over 3.117 voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen die zijn ingediend door burgers en maatschappelijke organisaties.
Vandaag, 26 april, worden 18 personen benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
En er zijn 2.814 benoemingen in één van de zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. Van alle gedecoreerden is 86% benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
(bron: Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden)