Op zaterdag 7 oktober 2023 wordt van 10.00 tot 15.00 uur in Expo Houten (Meidoornkade 24, Houten) weer een HCC!kennisdag gehouden. Veel Interessegroepen staan weer klaar om bezoekers te informeren en te amuseren. Het belooft voor jong en oud een interactieve en leerzame dag te worden.

Uiteraard zijn ook wij -HCC!genealogie- aanwezig.HCC-leden hebben gratis toegang! Niet-leden kunnen on-line € 8,- per persoon een kaartje kopen, aan de kassa kost dit € 10,- per persoon. 

Lees hier verder.

Onlangs trad Peter de Wit toe als deelnemer aan ons adviseursteam. Groningen, Drenthe en Friesland is zijn werkterrein.

Na zijn studies civiele techniek en bedrijfskunde kwam hij in 1981, werkend voor een aannemersbedrijf, in contact met een IBM-mainframe en een HP-minicomputer met het CPM besturingssysteem. Kort daarop volgde een IBM-PC met DOS.

In 1987 werd hij lid van de HCC en werd, toen hij steeds meer plezier kreeg in het uitzoeken van zijn stamboom, lid van genealogie. Het resultaat van zijn genealogische speurwerk wordt vastgelegd met GensData Pro met PC's die hij in de regel zelf opbouwt uit losse elementen.

Peter is ook betrokken bij "Vele Handen"-projecten en bezoekt ook graag bijeenkomsten van Tresoar en de Groninger Archieven. Voor het inkleuren van de geschiedenis van zijn voorouders leest hij graag boeken en digitale informatie over historische gebeurtenissen op gebied van kust- en binnenvaart, de geschiedenis van de noordelijke provincies, de Kolonie van Weldadigheid enz.

De laatste genealogische ontwikkeling is voor hem het DNA-onderzoek. Sinds een aantal jaren gewapend met de DNA-testuitslagen van zijn beide ouders en zichzelf, is het beeld van een simpele stamboom gewijzigd in die van een enorm netwerk van vroegere en huidige verwanten. Door zijn genealogische gegevens op vele websites te vermelden heeft hij een groot digitaal net gespannen om in contact te komen met verwanten over de hele wereld. Daar heeft hij al veel leuke en interessante contacten aan overgehouden.

Hij publiceerde zijn genealogische gegevens op Genealogie-online (Bob Coret) en Geneanet. Zijn MyHeritage stamboom is hiervan afgeleid, maar beperkter qua bronvermeldingen. Voor DNA-onderzoek is MyHeritage zijn voornaamste bron voor verrassende vondsten.

Op 26 september j.l. zijn maar liefst 112.921 tijdschriftafleveringen aan Delpher toegevoegd. Het gaat om 343 titels die samen goed zijn voor ongeveer 2 miljoen pagina’s. De bladen komen uit de collecties van tien verschillende erfgoedinstellingen. Tussen de toegevoegde tijdschriften vind je zowel bekende namen – Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer, Libelle en Margriet - als bijna vergeten parels. 

Er is een stijgende interesse in familiegeschiedenis merkbaar. Natuurlijk helpen tv-programma’s als Verborgen Verleden, Spoorloos, DNA Onbekend, De Erfgenaam, De Reis van je Genen, Eindelijk Thuis en van eerdere datum Brieven onder Water daarbij.  

Vaak gaat het over mannen, over vaders wanneer men het heeft over de familie-historie en dus de stamboom van een familie. Alleen bij de Joden zijn vrouwen, met name moeders belangrijker. Wat betreft de afstamming is zij immers de enige zekere factor, zo redeneert men.

Op zaterdag 7 oktober aanstaande organiseren onze collega's van de Vereniging Veluwse Geslachten traditiegetrouw in het gemeentehuis van Barneveld weer haar jaarlijkse Veluwedag. Om 11 uur -  Lezing door Arthur Fickel van de Indische Genealogische Vereniging en om 13 uur een Lezing door Marius Heemstra van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie.

Kijk hier verder.

Er is nu al heibel over de inrichting van browserkeuzescherm dat volgend jaar verplicht wordt. Techwereld krijgt lawine aan EU-cyberregels op zich af.
Als de Europese Digital Markets Act (DMA) volgend jaar van kracht wordt, moeten de door de EU aangewezen gatekeepers een browserkeuzescherm tonen in plaats van hun eigen keuze als default in te stellen. Maar met een keuzescherm valt heel wat te manipuleren.
Lees hier verder.
 

Dat is een verzoek aan onze leden. Per mail ontving u een link naar de Ledenenquete 2023. Deze vragenlijst heeft de titel tevredenheid HCC!genealogie-leden en is bedoeld om een beter beeld te krijgen waar onze leden mee bezig zijn en wat zij van het bestuur verwachten. Het bestuur verzoekt u dringend edoch beleefd deze enquete in te vullen. We doen het immers ook voor u hé.

 

Eens in de zo veel tijd zien we berichten voorbij komen dat een bedrijf of instelling zijnhaar algemene voorwaarden heeft gewijzigd.
Zo ook Ancestry en Find-a-Grave van de week.
Lees hier de 'Privacy Statement and Terms & Conditions', in het Nederlands overigens.

Wil jij vanuit huis archiefstukken bekijken voor jouw onderzoek? Wij zijn gestart met een nieuwe gratis service - de Snelle Scanservice! Hiermee kun je via onze website scans van archiefstukken aanvragen, zodat een bezoek aan de studiezaal in veel gevallen niet meer nodig is en jij vanuit huis verder kan met je onderzoek.
Klik hier om te kijken hoe het werkt.

Doorzoek hier de 17e- en 18e-eeuwse notariële akten van het Gemeentearchief Schiedam. De handgeschreven bronnen zijn getranscribeerd en doorzoekbaar gemaakt met de hulp van Handwritten Text Recognition (HTR), handschriftherkenning die gebruik maakt van kunstmatige intelligentie. Duik in eeuwen aan materiaal en ontdek onze rijke geschiedenis.

De tekstherkenning is nog niet perfect; probeer daarom verschillende schrijfwijzen van een woord of deel ervan.

Een index op de vermelde personen, vindt u op SchieData (schiedam.nl)

 

5G-veiling weer uitgesteld: gaat dit jaar niet meer lukken. De veiling van 5G-frequenties wordt opnieuw uitgesteld. Dat zegt de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) tegen NU.nl. Daarmee is zeker dat KPN, Vodafone en Odido (voorheen T-Mobile) begin volgend jaar geen nieuwe 5G-frequenties kunnen gebruiken.

Er is een stijgende interesse in familiegeschiedenis merkbaar. Natuurlijk helpen tv-programma’s als Verborgen Verleden, Spoorloos, DNA Onbekend, De Erfgenaam, De Reis van je Genen, Eindelijk Thuis en van eerdere datum Brieven onder Water daarbij.  

Vaak gaat het over mannen, over vaders wanneer men het heeft over de familie-historie en dus de stamboom van een familie. Alleen bij de Joden zijn vrouwen, met name moeders belangrijker. Wat betreft de afstamming is zij immers de enige zekere factor, zo redeneert men.

NIOD-onderzoeker Laurien Vastenhout heeft de prestigieuze NWO Veni-beurs ontvangen voor haar onderzoek naar ‘gemengde’ huwelijken tussen Joodse en niet-Joodse echtgenoten tijdens de Tweede Wereldoorlog. De beurs stelt haar in staat om haar onderzoek de komende drie jaar door te ontwikkelen. In het project ‘Gemengd-gehuwden en hun families: overleven tijdens oorlog, bezetting en genocide’ onderzoekt Vastenhout ‘gemengde huwelijken’ tussen Joodse en niet-Joodse echtgenoten in West-Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Lees verder

De toegankelijkheid van de DigiD-app is volgens ontwikkelaar en ict-adviseur van de overheid Logius sterk verbeterd. De authenticatie-app voldoet nu aan de belangrijkste toegankelijkheidseisen. Eerder gold dat alleen voor de DigiD-website. Er zijn op vier punten veranderingen doorgevoerd.
Lees hier verder.

Sinds de bevrijding in 1945 heeft het NIOD vele, vaak persoonlijke, documenten uit de Tweede Wereldoorlog verzameld. Een waardevol, vaak onderbelicht, deel van de NIOD-collectie bestaat uit brieven uit de periode van vlak voor, tijdens en na de Duitse bezetting van Nederland en de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië. Deze collectie oorlogsbrieven zijn binnen het project ‘Oorlog uit Eerste Hand’, dat plaatsvond in de periode 1 juli 2020 - 30 juni 2023, geconserveerd, gedigitaliseerd, getranscribeerd en beter toegankelijk gemaakt.
Lees hier verder.