Naam:  Genealogische Vereniging Prometheus
Werkgebied:  Delft
Sub-werkgroep:  TU-Delft
Uitgave:  Erfgoed
Adres:  Zjoekoflaan 25, 2625 PJ Delft