Naam: Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal
Website: Rheden en Rozendaal
Uitgave: Ambt & Heerlijkheid
Adres: Labriehof 15, 6952 HW  Dieren
Telefoon: 0313-41 42 81
Website: www.oudheidkundigekring.nl
E-mail: www.oudheidkundigekring.nl/contactformulier