Beslissing rechtbank Den Haag inzake index op persoonkaarten

Deel dit artikel

,

Op 7 juni heeft rechtbank Den Haag uitspraak [https://blog.coret.org/2023/05/hergebruikverzoek-index-op-persoonskaarten.html#uitspraak] gedaan in een zaak die draaide om de index op de gedigitaliseerde persoonskaarten van personen die tussen 1938 en 1994 zijn overleden. Bob Coret wilde deze index [https://blog.coret.org/2023/05/hergebruikverzoek-index-op-persoonskaarten.html] - met de namen en geboortenamen/plaatsen van overledenen - graag openbaar zien zodat de genealogen weten dat er een PK is van personen en archiefinstellingen een exatra bron hebben om te bepalen of iemand is overleden (en bepaalde stukken dus openbaar/online gezet mogen worden). 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is de bronhouder van de persoonskaarten en de index (zij zetten het CBG in om de persoonskaarten te 'verkopen') en zij hebben dit verzoek van Coret afgewezen. De rechtbank geeft BZK gelijk met het argument dat de index onderdeel is van het persoonskaartenarchief die onder de Wet Basisregistratie Personen (BRP) valt. En de BRP is uitgezonderd in de Wet Open Overheid.

Opmerkelijk is dat de rechtbank expliciet aan een tweetal aspecten "voorbij gaat", oftewel geen uitspraak over doet. Zo wordt er geen uitspraak gedaan of de index de persoonlijke levenssfeer van nabestaanden zou schaden of de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) zich verzet tegen openbaring van de index. De index bevat immers alleen gegevens van overledenen, maar dit door Coret ingebrachte argument heeft dus geen baat gehad.

Ook gaat de rechtbank niet in op het betoog van Coret dat BZK het persoonskaartenarchief conform Archiefwet had moeten overdragen aan het Nationaal Archief. Niet alleen zou de index dan openbaar worden (via het inventaris), de persoonskaarten zouden dan ook gratis zijn (archiefinstellingen immer mogen geen leges rekenen). Zoals door Coret in zijn pleidooi [ [https://blog.coret.org/2023/05/hergebruikverzoek-index-op-persoonskaarten.html#pleidooi]] bij de zitting op 23 mei aangaf is dit punt iets voor de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. De Inspectie heeft de vraag "mag een overheidsorganisatie leges vragen op bronnen die volgens de archiefwet al overgedragen hadden moeten zijn aan een archiefbewaarplaats" in behandeling genomen, voorbeelden die hier zijn meegegeven zijn de persoonskaarten (BZK/CBG), de Indische paspoorten (BuZa/CBG) en ook de historische archieven van het Kadaster.

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden