Een zucht van verlichting ging er afgelopen weekend door de redactielokalen. Gelukkig ... hij is er weer ... het 'Rode Boekje'. Of te wel het handboek der Nederlandse adel. 

AdelsboekIn 2014 verscheen het laatste deel ‘Win–Z’, van het Nederland’s Adelsboek (NA). Het Centraal Bureau voor Genealogie, dat sinds 1945 de publicatie verzorgde, heeft enkele jaren geleden besloten alle papieren uitgaven, waar­onder de Rode én de Blauwe boekjes, te staken.Daarom is de Stichting Uitgave Nederland’s Adelsboek (SUNA) opgericht. Zij zorgt voor de uitgave van een nieuwe rode en blauwe boekjes (Nederland’s Patriciaat).Nog niet duidelijk is ons waar het boeke is te verkrijgen en wat het kost. Oudere versie zijn rond de € 70 bij Bol en Bruna verkrijgbaar.