Rapporten suggereren dat WhatsApp mogelijk toegang heeft tot de microfoon van apparaten zoals Google Pixel 7 en Galaxy S23, zelfs als de app niet actief in gebruik is. Er wordt beweerd dat WhatsApp de microfoon van het apparaat gebruikt zonder expliciete toestemming of kennisgeving.
Lees hier verder.