In Nederland is het de gewoonte om een kind de familienaam van de wettelijke vader te geven. Sinds 1998 staat de wet het toe om te kiezen voor de familienaam van de moeder. Vanaf 2024 krijgen ouders nog meer keuzemogelijkheid: bij de aangifte kan gekozen worden voor een samengestelde familienaam, bestaande uit de familienaam van de vader en die van de moeder, gescheiden door een spatie.
Wat zijn de keuzemogelijkheden?
Klik hier.