In 2022 zijn meer dan 3500 registers van de Burgerlijke Stand gedigitaliseerd. Ruim 1700 van deze registers zijn al openbaar, en de scans van deze registers zijn nu online te vinden! 

Het gaat om de volgende registers:

  • De geboorteregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1913-1932;
  • De huwelijksregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1943-1956;
  • De huwelijksbijlagen van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1933-1944;
  • De overlijdensregisters van alle Overijsselse gemeenten over de periode 1961-1980;
  • Enkele tientallen oudere registers die nog niet digitaal beschikbaar waren

Klik hier voor meer info.