De autorisatrieboeken van Leeuwarderadeel 1742-1811 en van Menaldumadeel 1765-1809 zijn toegevoegd aan de website Alle Friezen.