...

Stichting Oud Indiëgangers Meppel

Ongeveer 290 jongens uit Meppel hebben vanaf 1945 tot aan het begin van de jaren 50 van de vorige eeuw  als soldaat de overtocht gemaakt naar het voormalige Nederland-Indië. Zeven van hen hebben daar ook hun laatste rustplaats gevonden. De Stichting Oud Indiëgangers Meppel is opgericht met als  doel het in kaart brengen van de oud Indiëgangers uit Meppel. Daarnaast publiceren zij de informatie die verkregen is naar aanleiding van het onderzoek dat zij verrichten naar de oud Indiëgangers. De website en de facebook site van de Stichting moet een ontmoetingsplaats zijn ter  nagedachtenis van de oud Indiëgangers uit Meppel. De Stichting Oud Indiëgangers  Meppel wil door middel van zijn doelstellingen een invulling geven aan het cultureel erfgoed van de gemeente Meppel. Het geeft aan de huidige  generatie in Meppel een beeld van het verleden en kan een bijdrage leveren aan de culturele indentiteit van de stad door middel van een herdenking, en een herinneringsboek. Daarnaast zullen de resultaten van het onderzoek een onderdeel vormen van het zogenaamde collectieve geheugen van de stad Meppel. Zij doen dat ter nagedachtenis aan hen die gevallen zijn, de reeds overleden en nog in leven zijnde Oud Indiëgangers, en de nabestaanden.

7 juni 2024

...

Stekker uit wijziging transgenderwet: geslacht veranderen ‘moet niet te makkelijk zijn’

Als het aan NSC ligt, gaat het niet gemakkelijker worden voor mensen om hun geslacht te wijzigen in hun paspoort. Die verandering in de transgenderwet hing al aan een zijden draadje, maar de partij van Pieter Omtzigt lijkt nu een Kamermeerderheid te mobiliseren om het wetsvoorstel definitief te schrappen. Dat de partij in een andere zaal nog voor de wet leek te pleiten, was een ‘foutje’.Lees hier verder.

6 juni 2024

...

Mundaneum was een voorloper van Google

Eind negentiende eeuw bedacht de Belg Paul Otlet al een zoekmachine, het ‘Mundaneum’. Dit kaartsysteem moest fungeren als een soort kunstmatig brein. Het krijgt steeds meer erkenning als voorloper van Google.Lees hier verder.

5 juni 2024

...

World Password Day: 32 miljoen pogingen tot wachtwoord diefstal in 2023

Wachtwoorden vormen de basis van ons digitale leven, maar ze dienen ook als toegangspoort voor cybercriminelen om in te breken in gevoelige persoonlijke informatie. Gezien hun essentiële functie blijven wachtwoorden een belangrijk doelwit voor steeds geraffineerdere cybercriminele aanvallen. Daarom is het noodzakelijk om proactieve maatregelen te nemen om accounts en persoonlijke informatie te beschermen. Lees hier verder.

4 juni 2024

...

New Free Historical Records on FamilySearch

In February over more then 5 million new family history records where filed on FamilySearch from the Democratic Republic of the Congo, the Dominican Republic, El Salvador, and countries worldwide. Take time to explore thousands of records from expanded collections from Argentina, Brazil, Colombia, Ireland, Mexico, Peru, Russia, Spain, the United States, and Venezuela. Click on

3 juni 2024