Het grote opslagonderzoek van cloudbedrijf Backblaze heeft in het eerste kwartaal van 2023 opvallende resultaten opgeleverd. Moderne harde schijven lijken inderdaad minder lang mee te gaan, wat in maart al naar voren kwam uit een aanmerkelijk kleiner onderzoek door datareddingsbedrijf Secure Data Recovery (SDR). Backblaze vond de levensduur die SDR constateerde laag, maar heeft nu zelf soortgelijke uitkomsten.
Lees hier verder.

Afgelopen maand zijn de volgende nadere toegangen op akten van de Burgerlijke Stand beschikbaar gekomen op de website van Collectie Overijssel: 

  • Staphorst, geboortes, 1903 t/m 1913
  • Ambt Ommen, geboortes, 1903 t/m 1908
  • Kampen, overlijdens, 1961 t/m 1969
  • Kamperveen, huwelijken, 1933 t/m 1936
  • IJsselmuiden, huwelijken, 1933 t/m 1936

Met deze nieuwe nadere toegangen zijn in totaal 4.953 akten beschikbaar gekomen.

Deze nadere toegangen kunnen geraadpleegd worden via de website, via www.wiewaswie.nl en www.openarch.nl.

Rapporten suggereren dat WhatsApp mogelijk toegang heeft tot de microfoon van apparaten zoals Google Pixel 7 en Galaxy S23, zelfs als de app niet actief in gebruik is. Er wordt beweerd dat WhatsApp de microfoon van het apparaat gebruikt zonder expliciete toestemming of kennisgeving.
Lees hier verder.

Een van de dingen die we ons als onderzoeker waarschijnlijk het vaakst hebben afgevraagd, is of onze voorouders in armoede of juist in aanzienlijke welstand leefden. Hoewel een beroep en een adres een indicatie kan zijn van die armoede of welstand, zegt het niet alles.

Bovendien bestaat misschien het beeld dat er geen bronnen zijn die tamelijk eenvoudig een antwoord op deze vraag kunnen geven. Toch bestaat er zo’n bron. De kohieren van de personele, later hoofdelijke omslag kunnen voor de negentiende en begin twintigste eeuw een redelijk duidelijk antwoord verschaffen.

Lees hier het hele artikel.

Nederland is gestegen op ranglijsten voor de snelheid van mobiel en breedbandinternet. Op het gebied van glasvezelinstallaties per huishouden loopt Nederland achter. Dat blijkt uit cijfers van Ookla, het bedrijf achter Speedtest.net en breedbandstatistieken van de OESO.
Lees hier verder.

Mocht je nog steeds op zoek zijn naar de doodsoorzaken van je voorouders, weet dan dat de op YORY sinds het einde van vorig jaar gepubliceerde lijst met inmiddels meer dan 330 gemeenten, waar nog bronnen voor doodsoorzaken bewaard zijn gebleven, flink is uitgebreid.
De lijst kun je hier bekijken.

We kenden de familie nog niet, maar de familie van  Ralf M.M. Stultiens ontsluit de komende jaren ruim 1,6 bidprentjes uit Nederland en België.
Lees hier verder.

Het was te verwachten wanneer we de reacties lezen na het toekennen van een lintje aan Mitchell Esajas. Ook van mensen die zo'n benoeming als lid of ridder in de Orde van Oranje-Nassau al hebben. Een degradatie vindt men, en niet geheel ten onrechte. Esajas staat nu eenmaal niet echt goed bekend, hij is onder andere een maatje van Akwasi, de man die zich publiekelijk afvroeg wat hij zou uitlokken wanneer hij 'zwarte piet' zou vermoorden.
Voor onze criticasters, dit is niet onze mening, niet onze politiek, maar slechts een constatering van een nieuwsfeit. We melden het hier omdat de toekenning van orde's -van lintjes dus- ook genealogische interessante informatie is.
Lees hier verder.

Omdat begraafplaatsen zulke belangrijke bronnen voor genealogen zijn, heeft Genenaet het project ‘Bewaar onze grafstenen’ geintroduceerd, om grafstenen te fotograferen voordat ze verloren gaan.
Ze vragen onze medewerking om van 12-14 mei 2023 zoveel mogelijk graven, wereldwijd, te fotograferen met de Geneanet app of met uw camera.
Lees er hier meer over.

Social medium LinkedIn bestaat op 5 mei 2023 20 jaar. Het platform, bedoeld om professionals met elkaar te verbinden, heeft in die 20 jaar meer dan 930 miljoen leden in meer dan 200 landen aan zich gebonden.
Lees hier meer.

Met het verdwijnen van de pandemie naar de achtergrond en organisaties gewend aan hybride werken, neemt ook het vertrouwen in de beveiliging toe. Helaas voelen cybercriminelen zich ook prettig bij deze situatie. Nu het aanvalsoppervlak groter is geworden, heeft deze 'beroepsgroep' de vaardigheden verbeterd en zowel bekende als nieuwe manieren gevonden om bedrijven aan te vallen.
Lees hier verder.

Hackers gebruiken een nieuwe techniek om vakantiegangers aan te vallen. Niet alleen onbeveiligde wifi is een gevaar, maar ook juice jacking waarbij een openbare usb-oplaadpoort wordt gebruikt om gegevens te stelen of malware op een apparaat te installeren.
Lees hier ook hoe je het voorkomt.

In maart 2023 heeft MyHeritage 72 miljoen records toegevoegd uit 38 historische gegevenscollecties van over de hele wereld! De collecties zijn afkomstig uit Australië, Oostenrijk, Canada, Frankrijk, Duitsland, Portugal, Schotland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten en omvatten gegevens over geboorten, huwelijken, overlijdens, volkstellingen, emigranten, kiezers, paspoorten, testamenten en staatsambtenaren. Veel van deze records bevatten ook scans van de originele documenten.

Lees hier meer.

Haardstedengeldregisters zijn belangrijke bronnen voor het onderzoek naar familiegeschiedenis en de bewoningsgeschiedenis in de 17e en 18e eeuw. Deze registers van het haardstedegeld geven inzicht in de sociale status van een huishouden. Er wordt bijvoorbeeld vermeld hoeveel paarden iemand had of de omvang van het boerenbedrijf ('een vol of half erf'). Armen waren vrijgesteld van deze belasting, maar werden wel in de registers vermeld.
Het Drents Archief organiseert op 8 mei a.s. er een lezing over.

Voor meer informatie, klik hier.

Beste mensen,

Al jaren ziet HCC!genealogie dat de verschillende archiefinstellingen een reorganisatietraject in gaan. Vermoedelijk om moverende redenen (financieel, efficiency, personeelstekort) is er blijkbaar een tendens waaronder archieven fuseren of samengaan met bibliotheken en erfgoedinstellingen tot één nieuwe organisatie. Het lijkt wel alsof genealogie in deze nieuwe organisatievorm inmiddels een ondergeschoven functie heeft ingenomen. In de meeste nieuwe benamingen komt het woord archief ook niet meer voor en in de nieuwsbrieven die uw organisaties regelmatig produceren wordt genealogie nauwelijks nog aangeroerd laat staan genoemd. Wij categoriseren deze situatie als zorgelijk.

Op zich hoort u ons niet klagen over een beter, efficiënter of zuiniger gebruik van belastinggelden. Zeker in de huidige tijd lijkt ons dat niet meer dan correct.

Maar dit alles gaat ten koste gaat van de archieffunctie en daarbij hebben wij de nodige vragen en bezwaren. Er is nog zoiets als een verplichting die de archieven hebben richting burgers en moet niet worden vergeten dat deze (erfgoed-) instellingen zonder genealogen bijna geen bezoekers meer binnen krijgen, waarmee mogelijke inkomsten in gevaar komen. Hoeveel inkomsten genereren genealogen nu eigenlijk?
Toegang is gratis, scans zijn gratis, in toenemende mate is er scanning-on-demand. De gemeente-, stads-, streek- en regionale archieven ontvangen geld van hun deelnemende gemeenten voor het archiveren van "hun" materiaal (in depot en toenemende mate e-depot), wat voor hen tegelijkertijd een verplichting is, dito voor provinciale archieven (oftewel RHC's en NA).

Maar los daarvan lijkt het wel veertig jaar geleden. Ook toen werd de aanwezigheid van ons genealogen in de archieven maar als lastig ervaren. Al die pratende genealogen, die leidden de aandacht alleen maar af van de andere bezoekers. Waarvan is onduidelijk. Te meer omdat wat ons betreft archief bezoekende genealogen nu niet direct de meest hard pratende dan wel schreeuwende bezoekers zijn.

Misschien wilden de archieven toen eenzelfde instelling als bij de bibliotheken, daar werd immers niet hardop gepraat en diende men bijkans elkander toe te fluisteren. Enige verheffing van stemgeluid werd al snel bestraft met een verwijtende blik jouw kant uit, een vinger voor de lippen van de bibliotheekmedewerk(st)er gecompleteerd met een sissend ‘sssttt’. Kortom, het lijkt erop dat de wetenschappers genealogie weer hebben teruggezet in ons hok. Of overdrijven we nu wat?

Anderzijds verrichten amateur-genealogen vaak vrijwilligerswerk bij archiefinstellingen, om indexen te maken, al dan niet via Vele Handen of Het Volk. Me dunkt een goede reden om ons genealogen te vertroetelen.

Wij hopen dat u ook in uw publicaties aandacht blijft besteden aan genealogie en deze doelgroep blijft bedienen.

Met dank en vriendelijke groet,

Bestuur HCC!genealogie