...

5 trucjes voor beheer Windows

Startpunt voor Windows-beheer is het Configuratiepaneel. Maar soms is die route wel erg omslachtig.Lees verder op AG Connect.

31 december 2016

...

Bijzonder boek over Swifterbantcultuur verschenen

Recentelijk is het boek ‘Swifterbant. Pionieren in Flevoland. 6500 jaar geleden’ van uitgeverij Barkhuis verschenen. Een zeer bijzonder boek, want tot nu toe was er nog geen boek voor het brede publiek over de Swifterbantcultuur. Deze cultuur is met name in Flevoland sterk vertegenwoordigd. Nieuw Land Erfgoedcentrum toont het verhaal van deze cultuur in de vaste tentoonstelling ‘OER!’.

30 december 2016

...

Openbaarheidsdag 2017

Dinsdag 3 januari 2017 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien. De notulen van de Ministerraad van 1991 en 1992 vertellen onder andere hoe de ministers dachten en besloten over het Verdrag van Maastricht. De verschillende privé-archieven van bewindslieden uit 1966 tonen hoeveel commotie het huwelijk van Beatrix en Claus en de Nacht van Schmelzer dat jaar teweeg brachten. Wie zich in 1937 en ‘38 moesten verantwoorden voor deelname aan de Spaanse Burgeroorlog staat in de dossiers van het Ministerie van Justitie. Deze verhalen zijn slechts een kleine greep uit de parlementaire geschiedenis van de 20ste eeuw. De volledige lijst op de website toont alle archieven die vanaf nu door iedereen ingezien en gebruikt kunnen worden.

29 december 2016

...

Plasterk: Digitalisering overheid moet beter

De digitalisering van de overheid gaat te langzaam en blijft achter bij de verwachtingen van burgers. De dienstverlening is nog teveel aanbodgestuurd en moet meer vraaggestuurd worden, waarbij de mens centraal moet staan. Die punten komen naar voren in een aanbiedingsbrief voor het Digiprogramma 2017 die minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder op Computable.

29 december 2016