...

Gemeenten geven het verkeerde voorbeeld met verwaarloosde websites

Gemeenten in Nederland blijken meer dan tienduizend websites te hebben waarvan een groot deel in ontluisterende staat verkeert. Volgens de nieuwste gegevens voldoet bijna driekwart ervan niet aan verplichte beveiligingsstandaarden. Het gaat vaak om ‘vergeten’ websites voor begrotingen, evenementen en samenwerkingsverbanden.En nu maar hopen dat het bij de sites van de gemeentelijke archieven beter is geregeld. Zo niet, laat het ons weten.

6 maart 2024

...

De merkwaardige familie van Jan Pieter de Groot

Genealogisch onderzoeker Jan Pieter de Groot uit Hoogezand besteedde tientallen jaren aan het spitten in zijn familiegeschiedenis. Zijn ontdekkingen, die over verschillende eeuwen en continenten reiken, brengen vergeten verhalen tot leven. In het vierde deel van de radioserie en podcast van Lydia Tuijnman vertelt hij meer over zijn onderzoekingen. Luister op zondag naar Drenthe Toen tussen 12.00 en 14.00 uur, via uitzending gemist op de website of naar de podcast van Drenthe Toen.

5 maart 2024

...

Gemeenten geven het verkeerde voorbeeld met verwaarloosde websites

Gemeenten in Nederland blijken meer dan tienduizend websites te hebben waarvan een groot deel in ontluisterende staat verkeert. Volgens de nieuwste gegevens voldoet bijna driekwart ervan niet aan verplichte beveiligingsstandaarden. Het gaat vaak om ‘vergeten’ websites voor begrotingen, evenementen en samenwerkingsverbanden, zo valt te lezen in AG Connect. Maar los van beveiligingsperikelen horen wij geregeld over gebroken links of het ontbrenken van een mailadres. Ook steeds vaker beschikt men over een invulformulier. Onze lezers zijn daar nou niet 1-2-3 een voorstander van. Dat geldt evenzeer voor dde websites van historische-, geschied-, oudheid- en heemkundige verenigingen. Controleer regelmatig uw hele website of laat dat doen en zet een  testmail uit op het op uw site vermelde e-mailadres. En blijf ons vooral informeren wanneer u een probleem aantreft op een site van een archief of vereniging.

4 maart 2024

...

Nieuwe onderzoeksmogelijkheden Fotopersbureau De Boer

De collectie van Fotopersbureau De Boer (1945-2005) is een bijzondere. Het bevat een veelheid aan onderwerpen en is met twee miljoen beelden van enorme omvang. Al deze persfoto’s zijn – met dank aan vele vrijwilligers en de inzet van kunstmatige intelligentie – al goed doorzoekbaar en vrij te downloaden in de Beeldbank Fotopersbureau De Boer. Maar het kan nóg beter. We hebben de al beschikbare gegevens over de persfoto’s verder verrijkt en de gehele collectie als Linked Open Data gepubliceerd. Door dit te doen, kan deze op nieuwe manieren worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek naar actuele onderwerpen als sociale ongelijkheid, milieu of het dagelijks leven. Of voor het maken van een betere gebiedsanalyse door gebruik te maken van aan foto’s gekoppelde locatiegegevens. Het is het gevolg van het project FAIR Photos, waarin het Noord-Hollands Archief heeft samengewerkt met Leon van Wissen (CREATE Lab, Universiteit van Amsterdam), Menno den Engelse (Islands of Meaning) en het Netwerk Digitaal Erfgoed, als onderdeel van de CLARIAH Heritage Data Call.Lees hier verder.

2 maart 2024

...

Onderzoek in de archieven van de schepenbank Tilburg

Regionaal Archief Tilburg beheert achttien schepenbankarchieven. Deze zijn allemaal gescand en online te bekijken via de website. Reden om tijdens een symposium eens extra aandacht te schenken aan deze archiefbron.

1 maart 2024

'Meld je aan voor de nieuwsbrief' van HCC!genealogie

'Abonneer je nu op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze activiteiten!'

Aanmelden