...

Moet u nog betalen voor archiefstukken?

Aan de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed is door Bob Coret de vraag gesteld of een overheidsorganisatie leges mag vragen voor het opvragen of inzien van stukken - zoals persoonskaarten - die al overgebracht hadden moeten zijn naar een archiefbewaarplaats, maar dit (nog) niet zijn. Hij noemde de persoonskaarten (BZK) en de Oud-Indische paspoorten (BuZa) als voorbeeld. Volgens Yvette Hoitink zitten bij het Kadaster de artikelsgewijze leggers uit 1832 nog achter een betaalmuur.  Laat het ons weten wanneer je nog een voorbeeld van archieven hebt waar we als genealoog voor moeten betalen terwijl dat eigenlijk niet hoort (archiefinstellingen mogen gelukkig al een tijdje geen leges meer vragen).

26 april 2024

...

Westerbork Digitaal

Op de site van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertelt men de verhalen van meer dan honderdduizend Joden en Sinti en Roma die vanuit Nederland naar vernietigings- en concentratiekampen werden gedeporteerd. Ook de naoorlogse functies van de historische plek komen aan bod. Interessant voor sta,mboomonderzoekers die familie via dat kamp hebben zien verdwijnen.Lees hier verder.

26 april 2024

...

Huwelijksakten Gelderland

De Vrijwilligers van VeleHanden hebben de Gelderse huwelijksakten 1943 tot 1947 geïndexeerd. Deze akten zijn hier te vinden. Geef de naam in die u zoekt, klik dan op < Uitgebreid zoeken> en selecteer op de 'Bron' 'Huwelijksakte'. Vrijwilligers zijn inmiddels begonnen met het indexeren van de Gelderse overlijdensakten van 1961 tot 1972.

25 april 2024

...

Find Out Who You’re Related To!

Do you know what a third cousin twice removed is? RootsTech 2024 is a great place to learn about ancestors and an equally great place to find living relatives. During the conference, use the Relatives at RootsTech 2024 feature to explore your family tree and find relatives you didn’t even know existed. You'll be able to use this feature from both the FamilySearch app and the FamilySearch website. Download the FamilySearch App Explore the Online Experience  

24 april 2024

...

Geslachtsboom van Adam tot Christus

In onze hobbie komen we ontegenzeggelijk wel eens een grafisch weergegeven stamboom tegen. Trouwens de hedendaagse genealogische computerprogramma's bieden die functie immers ook. Maar soms komen we heel fraai gegeven stambomen tegen. Neem deze, de Geslachtsboom van Adam tot Christus, die in het Rijksmuseum is te vinden. Tekstueel is hier nog meer te lezen.

23 april 2024