...

Toegevoegd aan de site: collectie Kamp Westerbork

Op Oorlogsbronnen.nl komen met grote regelmaat nieuwe collecties online. Met de lancering van collectiewebsite van Herinneringscentrum Westerbork zijn er nu meer dan 6.000 items uit hun bijzondere collectie beschikbaar gekomen op de website. De collectie bestaat uit brieven, plattegronden, bouwtekeningen, objecten en foto’s. Elke maand komen er nieuwe objecten bij waarmee het verhaal van het kamp steeds beter verteld kan worden. 

30 april 2024

...

Werkgroep Herkenning heeft bedenkingen bij openbaarmaking CABR-archieven

Het bestuur van de Stichting Werkgroep Herkenning heeft zich beraden op haar standpunt over de openbaarmaking en digitalisering van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Het archief waarin de processtukken en andere informatie over de verdachten van collaboratie in de Tweede Wereldoorlog zijn bewaard zal op 1 januari 2025 worden openbaargemaakt. Gedurende de jaren 2025 en 2026 zullen alle 485.000 dossiers, bestaande uit 30 miljoen documenten worden gedigitaliseerd en online geplaatst. Vooral het online toegankelijk maken heeft de gemoederen in onze kring sterk beroerd. Het bestuur heeft gemeend er goed aan te doen een duidelijk standpunt in te nemen over beide voornemens van het Nationaal Archief, zeker nu ook het Ethisch beraad waarin wij deelnemen een advies heeft uitgebracht over de wijze waarop dit zal plaatsvinden.Lees hier verder.

29 april 2024

...

Dreigingsactoren leveren malware via YouTube

Consumenten beschikken vaak niet over dezelfde middelen of kennis als bedrijven. Daarom richten dreigingsactoren zich vaak op thuisgebruikers. En hoewel de financiële winst waarschijnlijk niet zo groot is als bij aanvallen op bedrijven, hebben de individuele slachtoffers waarschijnlijk nog steeds gegevens zoals creditcards, cryptocurrencyportefeuilles en andere persoonlijk identificeerbare informatie (PII) op hun computer opgeslagen. Dit is lucratief voor criminelen.Lees hier verder.

29 april 2024

...

Historisch Centrum Limburg zet ruim 1 miljoen scans online

Wablief? Ja, je leest het goed. De medewerkers van het archief zijn de laatste 1,5 jaar druk bezig geweest om diverse archieven te digitaliseren. Met inmiddels 700.000 scans die ze online hebben gezet is dat een geweldige mijlpaal.Ze hebben de vlaaiensmaak goed te pakken, want in de loop van 2024 zullen er nog 500.000 scans bijkomen van o.a. DTB-boeken en notariele archieven.Lees hier verder.

28 april 2024

...

Begraafplaats om de Workumer Sint Gertrudiskerk overgedragen

De gemeente Súdwest-Fryslân is met de Protestantse  gemeente Workum overeengekomen, om de huur van de begraafplaats rond de kerk en toren per 1 januari 2024 te beëindigen. Het college van kerkrentmeesters heeft de bestaande Stichting tot behoud van de Begraafplaats Sint Gertrudiskerk bereid gevonden, om de begraafplaatsen te beheren. De bestaande stichting bestond uit twee personen en wel uit de heren Egbert de Boer en Cor Dijkstra. Deze beide heren hebben bedankt voor deelname aan de stichting. De stichting wordt nu voortgezet door de heren Peet Sterkenburgh (voorzitter), Jan Stellingwerff, Feike van Dijk, Miks van Schelven en Henk Hooghiemstra (secretaris). Het is de bedoeling zo veel mogelijk te weten te komen over de rechten en plichten van degene, die hier begraven liggen, dus vraagt de Stichting contact met hen op te nemen wanner u over informatie beschikt.Op Graftombe.nl zijn alle graven te vinden, daar is en eventueel ook een foto van de grafsteen opvraagbaar.  Stichting bestuur.Henk Hooghiemstra, secretarise-mail:henkhooghiemstra [AT] gmail [DOT] comtelefoon: 06 20 951 580

27 april 2024