...

Anderhalve eeuw koopmans in Leeuwarden

Wie familie heeft gehad die werkzaam zijn geweest bij Koopmans Koninklijke Meelfabrieken moeten op zondag 8 januari a.s. bij het HCL Leeuwarden zijn.

21 december 2016

...

Overdracht van de historische archieven Kaag en Braassem en Nieuwkoop

De burgemeesters van de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Leiden ondertekenden op vrijdagmiddag 16 december een samenwerkingsovereenkomst. Met de ondertekening gaat het beheer van de historische archieven naar Erfgoed Leiden en Omstreken. Na twee jaar van ambtelijke voorbereiding zal het publiek per 1 januari 2017 de voordelen van deze samenwerking ervaren.

20 december 2016

...

Klare taal voor Linked Open Data

Het Nationaal Archief is samen met Archief 2020 het project Archiefontologie Nadere Toegangen gestart. Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Samen met (kennis)partners uit het veld zet dit project de eerste stappen voor een Linked Open Data-ontologie voor de archiefsector.

19 december 2016

...

BS Huwelijke Limburg en Overijssel, 1940

De website ZoekAkten.nl, met toegang tot duizenden scans door FamilySearch uit bevolkingsregisters en akten van de burgerlijke stand in Nederland en Belgie, is deze week uitgebreid met een collectie huwelijksakten uit Overijssel en Limburg, uit het onheilspellende eerste oorlogsjaar 1940.

18 december 2016

...

Project zorgt voor schat aan digitale rijksinformatie

Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Project Digitale Taken Rijk (DTR) zet zich hiervoor in.

17 december 2016