...

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Naam: Nederlands Instituut voor Militaire Historie Soort: Nationaal archief Behandelt: Nederlandse militaire historie Postadres: Postbus 90701, 5209 LS  Den Haag Bezoekadres: Frederikkazerne, gebouw 35, Van Alkemadelaan 786, 2597 BC  Den Haag Telefoon: 070-316 58 36 / 316 28 47 Afkorting: NIMH Website: www.nimh.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_1d91add8");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_0cda180b", true);

31 december 2016

...

Nationaal Archief

Naam: Nationaal Archief Soort: Nationaal archief Behandelt: Nederland Postadres: Postbus 90520, 2509 LM  Den Haag Bezoekadres: Prins Willem-Alexanderhof 20, 2595 BE  Den Haag Telefoon: 070-331 54 00 Afkorting: NA Website: www.nationaalarchief.nl E-mail: RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_526e636a");RegularLabs.EmailProtector.unCloak("ep_4f1713ea", true);    

31 december 2016

Actueel