Agenda

Landelijke Bijeenkomst + ALV HCC!genealogie De Bilt
Zaterdag, 30 September 2023, 10:00 - 16:00
door John Glaser
Contact John Glaser

Namens het bestuur nodig ik u uit om op zaterdag 30 september 2023 de 3e Landelijke Bijeenkomst van 2023 van HCC!genealogie bij te wonen.

Van de presentaties worden geen video-opnames gemaakt. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

10:00 uur Aanvang ALV

De agenda van de Algemene Ledenvergadering luidt als volgt:

 1. Opening en mededelingen.
 1. Vaststellen van de agenda.
 1. Ingekomen stukken.
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2022. Klik hier voor de notulen (Achter inlog met HCC-account)
 1. Bestuurszaken.
 1. Jaarverslag van het bestuur over 2022. 
 1. HCC!genealogiedag op zaterdag 4 november 2023 in Alkmaar.
 1. Gens Humana themanummer en USB-stick.

 2. Data Ledenbijeenkomsten vinden in 2024 zijn 24 februari, 24 mei en 28 september.

 3. Rondvraag.

 4. Sluiting.

Pauze tot 11.00 uur.

De agenda van de Ledenbijeenkomst luidt als volgt:

Om 11.00 uur:

De Matria-cirkel door Carla van Beers

Een lezing naar aanleiding van haar boek. De Matria-cirkel

In de Matria Cirkel heeft iedere generatie een eigen kring. De genealogische ordening begint niet bij een stamvader met stamboom, maar gaat uit van de moederstam en matrilineaire lijnen. Zo kun je de horizon van je genealogische onderzoek verbreden en wordt voorouderonderzoek inclusiever. Aan de hand van voorbeelden laat Carla van Beers zien hoe je de Matria-cirkel kunt toepassen.

Pauze van circa 12.30 tot 13.30 uur

Om 13:30 uur:

De voormoeders door Suze Zijlstra

Een lezing naar aanleiding van haar boek. De voormoeders. Een verborgen Nederlands-Indische familiegeschiedenis 

De geschiedenis van de VOC is vaak gericht op de Europese mannen die bij de VOC in dienst waren, terwijl de (veelal slaafgemaakte) Aziatische vrouwen die in deze geschiedenis van cruciaal belang waren, veel minder ter sprake komen.
In De voormoeders volgt zij het leven van Aziatische en Euraziatische vrouwen in haar familie, van de 18e-eeuwse VOC-vestiging Makassar op het eiland Sulawesi, via de suikerplantages van Oost-Java, tot en met de migratie van haar oma’s gezin naar Nederland.

Tot slot:

Voor diegenen die een laptop hebben en mee willen nemen, worden daartoe uitgenodigd, want na de presentaties kunt u algemene vragen stellen over genealogie en de relevante programma’s. 

15.30 uur Sluiting door de Voorzitter. 

Tot ziens in De Bilt.

In de directe omgeving van de vergaderlocatie is voldoende parkeergelegenheid.

Voor een routebeschrijving klik hier.

Locatie H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
De Bilt
Utrecht
3731 CL
Nederland