Agenda

Landelijke Bijeenkomst HCC!genealogie Baarn
Zaterdag, 18 Februari 2017, 11:00 - 15:00
door Cees Heystek

Op het programma staan twee lezingen. De zaal is open om uur 10:30

Van beide lezingen worden video-opnames gemaakt.
De leden die verhinderd zijn krijgen binnen een week een link waar zij deze opnames kunnnen bekijken.  

11.00 uur

Lezing door Eva Bleeker

Genealogie is van alle tijden. Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een juridisch en aristocratisch fenomeen tot een hobby en een onderdeel van de populaire historische cultuur. Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf. Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen. Aan de hand van interviews en enquêtes schreef zij voor de Masteropleiding Publieksgeschiedenis haar afstudeerscriptie over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling aan geven tot hun meningen over digitalisering en de verhoudingen met historici. Deze lezing zal (wellicht) een feest van herkenning zijn, maar ook oproepen tot vragen, aanvullingen en discussie. Het doel is om een zo interactief mogelijke invulling aan de lezing te geven, waarin een uitwisseling van inzichten en standpunten kan plaatsvinden. Zo kan er een dialoog ontstaan over het delen van historische informatie en kennis, en kan met elkaar geprobeerd worden om het verleden te laten voortleven in het heden.

Daarom heeft Eva enkele stellingen toegevoegd en bij deze uitnodiging geïntegreerd. Zij vindt het prima om de stellingen al voor de lezing bij deze uitnodiging rond te sturen. Zij houdt eerst een korte introductie en wil daarna in een vast aantal minuten per stelling discussiëren met het publiek.

Stellingen

Deze stellingen zijn te duiden aan de hand van verschillende hoofdstukken uit mijn masterscriptie, zoals ze dat citeert. Hierin is toelichting te vinden over het hoe en waarom van deze discussiepunten. Hierbij betreft het vooral hoofdstuk twee en drie; hoofdstuk één vormt een introductie op het onderwerp genealogie.

  1. Genealogie is een reactie op de moderne individualistische samenleving. We conserveren hiermee ons persoonlijk historisch cultuurgoed en zorgen voor een verbinding met voorouders en het verleden.
  2. Er zijn standaarden waaraan genealogie moet voldoen om het een succesvol onderzoeksproces te kunnen noemen. Het vereist zoveel meer dan alleen vakjes invullen in een stamboom. Het gaat ook om het gebruik van bronnen die niet altijd voor de hand liggen, maar die het verleden wel betekenis geven. Deze standaarden kun je je niet eigen maken met een autodidactisch proces. Hiervoor zijn vaardigheden nodig die je vooral opdoet tijdens cursussen.
  3. Je hebt als genealoog ook kennis van geschiedenis nodig om de kennis over je voorouders te kunnen duiden in de juiste context van een historische periode.
  4. Fysieke plaatsen en objecten die verbonden zijn met voorouders, zijn onmisbaar voor een extra dimensie in het onderzoek naar voorouders.
  5. De uitkomsten van genealogisch onderzoek horen online gedeeld te worden.
  6. Historici kunnen door hun kennis van historische bronnen een rol spelen in het proces dat ten grondslag ligt aan genealogie, door genealogen aan te moedigen en hen te helpen bij het ontwikkelen van vertrouwen in hun onderzoeksvaardigheden.
  7. Er is een duidelijk onderscheid tussen professionele bedrijving van geschiedenis door historici en hobbyistisch genealogisch onderzoek.
  8. Er is sprake van een hiërarchie onder genealogen, op basis van de hoeveelheid kennis die een genealoog bezit over voorouders en de praktijk van het genealogisch onderzoek.

Voor geïnteresseerden is Eva’s afstudeerscriptie te raadplegen via deze link: http://dare.uva.nl/en/scriptie/596148

Pauze

In de pauze kunt u voor deze gelegenheid gebruik maken van de uitstekende lunchfaciliteiten tegen alleszins acceptabele prijzen. Als u daarvan gebruik wilt maken, kunt u het beste direct bij aankomst bij de restauratiebalie melden en uw lunchwensen kenbaar maken. Bij de lunchtijd wordt het bestelde opgediend en dan behoort u ook af te rekenen.

13.30 uur

Kent u Delpher al?

Ervaren stamboom-onderzoekers weten al lang dat er in oude kranten veel interessante gegevens zijn te vinden over onze voorouders, maar het was meestal een heidens karwei om iets te vinden als je niet nauwkeurig wist waar je moest zoeken. Tegenwoordig biedt internet ruime mogelijkheden om op eenvoudige wijze toegang te krijgen tot een groot aantal kranten (en andere gedrukte bronnen zoals boeken en tijdschriften).
De heer Frans Roelvink zal ingaan op Delpher (www.delpher.nl); een project van de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met universiteiten, archieven en bibliotheken, dat gratis gebruikt kan worden.
Hij laat de mogelijkheden en beperkingen zien en geeft tips voor handig gebruik. Ook zal hij kort aangeven waar nog meer kranten te vinden zijn. Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij Delpher demonstreren.
Delpher bevat inmiddels ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s uit Nederland, Nederlands-Indië, de Antillen, Amerika en Suriname van 1618 tot 1995. Dit is zo’n 15% van alle kranten die ooit in Nederland zijn gepubliceerd.
Half april 2016 zijn er 3 miljoen krantenpagina’s toegevoegd aan Delpher. Deze bestaan uit het NRC Handelsblad (1970-1995), het Algemeen Handelsblad (1875-1909) en ruim zeventig regionale titels, onder andere uit Twente, Brabant, Limburg en Groningen.

In totaal gaat het om 79 titels, waarvan er 24 geheel nieuw zijn voor Delpher, het overige deel zijn aanvullende jaren van titels die al in Delpher zijn opgenomen.

Tot slot

Voor diegenen die een laptop hebben en mee willen nemen, worden daartoe uitgenodigd, want na de presentaties kunt u algemene vragen stellen over genealogie en de relevante programma’s.

Als u met de auto komt is er in de directe omgeving genoeg parkeerruimte. Als u per trein reist moet u een stukje lopen van 500 meter door de Amalialaan.

Locatie H.F. Witte Cultuur- en vergadercentrum
Henri Dunantplein 4
De Bilt
Utrecht
3731 CL
Nederland